- Güneşin Batıdan Doğuşundan Kıyamete Kadar Olacak Haller

Adsense kodları


Güneşin Batıdan Doğuşundan Kıyamete Kadar Olacak Haller

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
kardelen_vuslat
Wed 9 December 2009, 11:25 pm GMT +0200
GÜNEŞİN BATIDAN DOĞUŞUNDAN KIYAMETE KADAR OLACAK HALLER


a. Fitnelerin Artması


245/2. Ben ve kıyamet --şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ederek-- şöyle iki parmak gibi yakın iken gönderilidim.

Hz. Enes RA

136/1. Siz bugün öyle bir zamandasınız ki, sizlere emrolunanın onda birini terketseniz helâk olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecektir ki, size emrolunanın onda birini yapanlar kurtulacaklardır.

Hz. Ebû Hüreyre RA

139/10. Öyle zaman gelecek ki, dünyada yalnız fitne, belâ ve fesad olacak. Böyle bir zamanda sizin ameliniz bir kale gibidir. Üstü güzelse, altı da güzel olur.

Hz. Muaviye RA

247/3. Size benden sonra dört fitne gelecektir, dördüncüsü geldiğinde kulağa bir şey girmez, göz görmez ve her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belâya mübtelâ olur, yılanın çöreklenmesi gibi. Öyle ki onda ma´ruf inkâr edilir, münker ma´ruf sayılır. Ve bu fitnede insanların bedeni öldüğü gibi, kalbleri de ölür.

Hz. Ebû Hüreyre RA

299/4. Benden sonra yakında karanlık dalgaları gibi bir takım fitneler olacaktır. O fitnelerde adam sabah mü´min akşam kâfir, akşam mü´min sabah kâfir olacak.

Denildi ki:

"--O zaman ne yapalım?"

Buyurdu ki:

"--Evlerinize girin, kendinizi unutturun!"

Denildi ki:

"--Bizden birimizin evine girilirse ne dersin?"

Buyurdu ki:

"--Elinize sahip olun! Allah´ın katil kulu olmaktansa, mazlum kulu olun! Zira öyle zamanda İslâm adamın ağzında olur. Kardeşinin malını yer, kanını akıtır, Rabbine asi olur, Hàlikına küfreder. Neticede de kendisine cehennem vacib olur.

Hz. Cündeb el-Becelî RA

121/5. Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır. O fitne devrinde adam sabah mü´min, akşam kâfir olur. Ve akşam mü´min, sabah ise kâfir olur. O zaman oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden hayırlıdır, yürüyen ise koşandan hayırlıdır. O devirde okların yayını kırın, kirişlerini koparın, kılıcınızı da taşa vurun, evinize çekilin! Birinizin evine girilse ve üzerinize varılsa, o zaman Âdem AS´ın iki oğlundan hayırlısı gibi olun. (Öldürülen gibi).

Hz. Ebû Musa RA

301/1. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o zamanda adam acz ve fücur arasında muhayyer kalacak. Kim bu zamana yetişirse, fücura aczi tercih etsin.

Hz. İbn-i Mes´ud RA


b. İlk Helâk Olacak Kavimler

161/2. insanlardan ilk önce helâk olacak olan Faris´tir. Sonra onların arkasından Arab gelir.

Hz. Ebu Hüreyre RA

448/4. Arabın helâk olması kıyamet alâmetidir.

Hz. Talha ibn-i Mâlik RA

474/11. Bu günden sonra kıyamete kadar Mekke harp görmez. (Yâni onun üzerine harp olmaz.)

Hz. Hars ibn-i Mâlik RA


c. Bir Takım Gençlerin ve İnsanların Durumu

513/3. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ulemayı ve onunla da ilmi kabzeder. Ve bir takım gençler merkebin merkebe sıçradığı gibi, birbirine sıçrar ve ihtiyarlar hakir görülür.

Hz. Ebû Said RA

301/6. Ahir zamanda bir kavim çıkacak. Yaşları genç, akılları hafif olacak. Sözleri ise halkın en iyi sözleri olacak. Kur´an okuyacaklar, lâkin hançerilerinden aşağı geçmeyecek. Ve onlar İslâmiyet´ten okun yaydan çıkması gibi, bir iz kalmamacasına çıkacaklar. Kendilerine rastladığınızda onları öldürün! Zira kıyamet gününde Allah indinde, onları öldüren için nice ecir vardır.

Hz. Ali RA

478/1. Bir kadın üzerine gösterilen kıskançlık gibi, bir erkek çocuğa da yapılmadan kıyamet kopmaz.

Hz. Ebû Hüreyre RA

517/7. Ahir zamanda bir kavim gelecek ki, güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamaz.

Hz. İbni Abbas RA


d. Müslümanların Durumu ve Şeytanların Çıkışı


503/6. İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki, bir saat düşünürler de kendilerine namaz kıldıracak imam bulamazlar.

Hz. Selâme bint-i Hür RA

301/5. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, camilerde onlardan binden fazla adam namaz kılacak da, içlerinde hâzâ mü´min bulunmayacak.

Hz. İbni Ömer RA

503/2. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, mü´min o zaman mü´minlere dua edecek de Allah-u Zülcelâl şöyle buyuracak:

"--Kendi nefsine dua et sana icabet edeyim! Umuma gelince, ben onlara gazablıyım."

Hz. Enes RA

518/1. Kâhinlerin birinden bir adam gelecek de, Kur´an-ı Kerim´i bir okutma okutacak ki, ondan sonra onun kadar okutan olmayacak.

Hz. Ebû Burde RA

480/4. Kıyamet kopmaz, denizden şeytanlar çıkıp da insanlara Kur´an öğretmedikçe.

Hz. Ebu Hüreyre RA

478/6. Şeytan, yollarda yürüyerek, çarşıda gezerek ve "Filân oğlu filân Rasûlallah´tan bunu şöyle şöyle rivayet etti." demeden kıyamet kopmaz.

Hz. Vasile RA


e. Kâbe´nin Yıkılması ve İbadetin Kalmaması


372/5. Sizler dinin karıştığı, kanı döküldüğü, zinanın aşikâre olduğu, binaların debdebesinin arttığı, ihvan arasında bağın azaldığı, Kâbe´nin yıkıldığı zaman ne yapacaksınız?

Hz. Meymûne RA

478/4. Kıyamet kopmaz, tâ ki ondan önce, daha yüz sene evvelinden yeryüzünde Allah´a ibadet kalmaz.

Hz. Bureyde RA


f. Bazı Harikulâde Hadiselerin Zuhuru

33/6. Zaman (kıyamet) yaklaştığında müslüman kimsenin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacaktır. Rüyası en sadık olan, sözü en doğru olandır.

Hz. Ebû Hüreyre RA

143/4. Muhakkak ki, kıyametin önündeki alâmetlerden biri de şudur: Adam evinden çıkar ve kendisi evde yokken kadının yaptığını ayakkabısı ve kamçısı ona haber verir.

Hz. Ebû Hüreyre RA

476/10. Kıyamet kopmaz, Fırat altından bir dağ açmadıkça. Burada halkın onda dokuzu kırılır.

Hz. Ubey ibn-i Kaab RA

303/10. Yakında madenler meydana çıkacak ve onun peşine düşenler insanların şerlileri olacak.

132/6. İlmin kaldırılması, cehlin artması, zinanın alenîleşmesi, içkilerin meydan alması, erkeklerin gidip kadınların kalması, hatta elli kadına bakan bir erkek kalıncaya kadar erkeklerin azalması kıyamet alâmetlerindendir.

Hz. Enes RA

477/11. Bir adam elli kadının tedbrini deruhde etmedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. Kaab ibn-i Ucve RA


g. Zamanda Yakınlık ve Herc ü Merc´in Artması


258/2. Kıyametin önü sıra öyle günler olur ki, ilim kaldırılır, cehil iner ve herc ü merc ve ölüm çoğalır.

Hz. İbn-i Mes´ud RA

476/11. Kıyamet kopmaz, ilim kabz olunmadıkça, zelzeleler çoğalmadıkça, zamanda yakınlık olmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, herc çoğalmadıkça ki, o öldürmedir ve aranızda mal çoğalır, taşar.

Hz. Ebû Hüreyre RA

507/1. Zaman yakınlaşır ve ilim kalkar, hasislik ortaya bırakılır, fitneler zahir olur ve herc çoğalır. Denildi ki:

"--Herc nedir yâ Rasûlallah?"

Buyurdu ki:

"--Katildir."

476/8. Kıyamet kopmaz, tâ ki zamanda yakınlık oluncaya kadar. Öyle ki bir sene bir ay gibi olur. Bir ay cuma (hafta) gibi, bir cuma bir gün, bir gün bir saat, bir saat de bir ateş yanıncaya kadar geçen zaman gibi sürer.

Hz. Enes RA

33/9. Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır. Böylece sene ay gibi, ay cuma (hafta) gibi olur. Cumadan cumaya olan vakit de kuru bir hurma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısa olur.

Hz. Ebû Hüreyre RA

360/6. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, gökten yere bir taş düşse, ya bir facire kadına veya bir münafığa rast gelecektir.

Hz. Enes RA

477/5. Bir adam bir kabrin yanından geçerken, "Keşke onun yerinde ben olsaydım!" demedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. Ebû Hüreyre RA


h. Yere Batma, Taş Yağması ve Sûret Değiştirme Hadiseleri

458/7. Beni hak ile gönderene kasem ederim ki: Bu dünya tükenmez, ehline yere batmak, sûret değiştirmek ve taş yağmadıkça.

"--Bu ne vakit olacak yâ Rasûlallah?" dediler. Buyurdu ki,

Ne vakit ki, kadınlar eğer üstüne oturacak, çengiler artacak, yalan şehadetler yapılacak, içki aşikâre olacak, namaz kılanlar ehl-i şirkin kapları olan altın ve gümüşten kaplarla su içecekler ve erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla iktifâ edecekler... Bu günlerde siz kendinizi çekin ve başınıza taş yağmasına hazırlıklı olun ve korkun.

Hz. Ebû Hüreyre RA

464/10. Gerek yere batmak, sûret değiştirmek ve gerekse taş yağmak zarûrîdir.

Dediler ki

"--Ya Rasûlallah bu ümmette mi?"

Buyurdu ki,

"--Evet, onlar şarkıcı cariyeler edindiklerinde, zinayı helâl saydıklarında, ribâ yediklerinde, Harem (Mekke)´de avlanmayı ve ipek giymeyi helâl saydıklarında ve erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde."

Hz. İbn-i Ömer RA

302/8. Ahir zamanda eğlencelerin ve çengilerin meydan aldığı ve içkinin de mübah addolunduğu zaman, yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kıılğından çıkma olacaktır.

Hz. Sehl ibn-i Saad RA

459/2. Muhammed SAS´in nefsi yed-i kudretinde olana kasem ederim ki, ümmetimden bir cemaat, ifrad, keyif, kibir, oyun ve eğlence üzere geceleyecekler de, sabahleyin kalktıklarında domuz ve maymun sûretinde kalkacaklardır. Buna sebep de haramları helâl saymaları, çalgıcı kadınlar edinmeleri, şarab içmeleri, riba yemeleri ve ipekli giymeleridir.

Hz. Ubade RA

367/6. Ümmetimden bir taife içkiyi ismini değiştirerek içer. Başlarında çalgıcı kadınlar çalar söylerler. Allah-u Zülcelâl Hazretleri bunları yere batırır, maymun ve hınzır sûretine sokar.

Hz. Ebû Mâlik RA

29/11. Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinirlerse, onlara doğu tarafından çıkacak kızıl bir rüzgarı haber ver. O rüzgar onların bir kısmının sûretini değiştirir, bir kısmını da yere batırır. Bu ise onların isyanları ve aşırı gitmeleri sebebiyledir.

Hz. Enes RA

367/10. Bu ümmette yere batmak, taş yağmak ve sûret değiştirmek olacaktır. bu hal; içkileri içtiklerinde, çalgı çaldıkları ve kadınlara şarkı söylettiklerinde vukua gelir.

Hz. Enes RA

246/6. Kıyametin önü sıra mesh (sûret değişmesi), hazif (yere batma), kazif (taş yağması) da vardır.

Hz. İbni Mes´ud RA

478/2. Lût kavminin amelini mübah saymaları sebebiyle, gökten taş yağıp bir takım kavimlerin başları ezilmedikçe kıyamet kopmaz.

Hz. İbni Abbas RA

i. Yağmurlarda Bereket Kalmaması ve Yıldırımların Artması

476/6. Kıyamet kopmaz, ancak yağmurlarda bereket kalmaz.

Hz. Enes RA

256/13. Kıyamet yaklaştığında, yıldırımlar çok olur. Öyle ki bir adam kavmine gelir de şöyle der:

"--Dün aranızda kime yıldırım isabet etti?"

Cevap verirler:

"--Falan, falan ve filana yıldırım çarptı."

Hz. Ebu Said RA

j. Kur´an´ın Silinmesi ve Kalkması

510/4. Bir gecede Allah Teàlâ´nın kitabı silinir de, müslümanların içinde silinmedik hiçbir ayet ve harf kalmadığı halde insanlar sabahlar.

Hz. Ebû Huzeyfe

477/9. Rükn ve Kur´an-ı Kerim kaldırılmadan kıyamet kopmaz.

Hz. İbn-i Ömer RA

k. Salihlerin Ölümü ve Kıyametin Kopması

476/7. Kıyamet ancak, yer yüzünde "Allah, Allah" diyen kalmadığı zaman kopar.

Hz. Enes RA

509/5. Salihler birer birer ölürler. Geriye arpanın, hurmanın hışır gibi olanlar kalır ki, Allah-u Zülcelâl Hazretleri bunlara kıymet vermez.

Hz. Mirdes RA

39/10. Kıyamet yaklaştığı zaman, sizden birinin tabakta hurmanın iyisini seçmesi gibi, ölüm de ümmetin en hayırlılarını seçer.

Hz. Ebû Hüreyre RA

354/5. Zaman şiddetten başka bir şeyi artırmaz. İnsanlarda da hasislik artar ve kıyamet de şerirlerden başkası üzerine kopmaz.

Hz. Usâme ibn-i Zeyd RA

301/7. Allah´ın nazarında günlerin seyyidi cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Onda beş haslet vardır: Allah o günde Hz. Adem (AS)ı yarattı. O, cennetten arza o gün indirildi. O günde vefat etti. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir kul o saatte Allah´tan bir şey diledi mi, Allah onu mutlaka kendisine ihsân eder; ancak istediği günah veya sıla-i rahmi kesen bir şey değilse... Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Hiçbir melek-i mukarreb, semâ, arz, rüzgâr, dağ ve taş yoktur ki, bu sebeple cuma gününden korkmuş olmasın.

Hz. Sa´d ibn-i Ubâde RA

DoguBeyi
Sun 18 July 2010, 07:18 am GMT +0200
Allahu Teala Sonumuzu Hayreylesin. Bu Güzel Paylaşımın İçin Teşekkürler.

Rüveyha
Fri 15 November 2013, 07:39 am GMT +0200

Hz. Usâme ibn-i Zeyd RA

301/7. ALLAH´ın nazarında günlerin seyyidi cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Onda beş haslet vardır: ALLAH o günde Hz. Adem (AS)ı yarattı. O, cennetten arza o gün indirildi. O günde vefat etti. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir kul o saatte ALLAH´tan bir şey diledi mi, ALLAH onu mutlaka kendisine ihsân eder; ancak istediği günah veya sıla-i rahmi kesen bir şey değilse... Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Hiçbir melek-i mukarreb, semâ, arz, rüzgâr, dağ ve taş yoktur ki, bu sebeple cuma gününden korkmuş olmasın.

Rabbim bizleri cuma gününün bereketiyle berektlendirsin..Bu günün kıymetini bilenlerden eylesin inşaAllah...

yagmur_7-c
Fri 31 January 2014, 12:02 am GMT +0200
ALEYKÜM SELAM;
Hz. İbni Abbas RA

i. Yağmurlarda Bereket Kalmaması ve Yıldırımların Artması

476/6. Kıyamet kopmaz, ancak yağmurlarda bereket kalmaz.

Hz. Enes RA

256/13. Kıyamet yaklaştığında, yıldırımlar çok olur. Öyle ki bir adam kavmine gelir de şöyle der:

"--Dün aranızda kime yıldırım isabet etti?"

Cevap verirler:

"--Falan, falan ve filana yıldırım çarptı."

Hz. Ebu Said RA

j. Kur´an´ın Silinmesi ve Kalkması

510/4. Bir gecede ALLAH Teàlâ´nın kitabı silinir de, müslümanların içinde silinmedik hiçbir ayet ve harf kalmadığı halde insanlar sabahlar.

Allah bizleri kıyametin kötülüklerinden muhafaza eylesin...

DİLAN 8-D
Fri 7 February 2014, 11:56 am GMT +0200
rabbim hayırlı ölümler versin

yagmur_7-c
Fri 7 February 2014, 12:02 pm GMT +0200
SELAMÜNALEYKÜM;
Allah bizlere hayırlı ömürler, kıyamette ise en hayırlı cennetler nasip eylesin. Cümlemize de etsin bu güzelliği...
:)

aysegul999
Mon 2 November 2015, 06:48 pm GMT +0200
Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuh, Rabbim kıymaetin dehşetini yaşamaktan korusun bizleri. Allah c.c razı olsun.

Yağmur Gümüş 8-B
Tue 17 November 2015, 02:35 pm GMT +0200
Amin inşallah...
Bazı alametler kıyametin göstergesidir. Kur-anın silinmesi insanların boyunun zamandan zamana küçülmesi gibi.
Allah cc. razı olsun...

selinay 7b
Thu 3 December 2015, 07:36 pm GMT +0200
Selamun aleykum
Oyle bir zaman gelecekki dunyada bir tek ari kalmaz ise  kiyamet alarmi demektir.Yüce Allah bizleri korusun. Amin
Allah razı olsun

Bilal2009
Thu 3 December 2015, 08:38 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah.  Gerçekten bu konu üzerinde çok kez düşünülmesi gereken bir konu. Rabbim (celle celalühü) bizleri salihlerden eylesin.

ceren
Thu 3 December 2015, 09:09 pm GMT +0200
Aleykumselam.Rabbim bizleri kiyamet alametlerinden,kiyametin kopacagi o dehsetli gunden korusun.Bizi huzuruna sevdigi kullari aldigi gibi alsin insallah....

ceren
Thu 3 December 2015, 09:11 pm GMT +0200
Aleykumselam.Rabbim bizleri kiyamet alametlerinden,kiyametin kopacagi o dehsetli gunden korusun.Bizi huzuruna sevdigi kullari aldigi gibi alsin insallah....

Kevšer
Fri 4 December 2015, 12:20 am GMT +0200
  Ve Aleykümüsselăm. Paylaşım için Rabbim Razı olsun kardeşim. Rabbim her iki cihanda da yâr ve yardımcımız olsun ve  ogünün azabından hepimizide muhafaza eylesin inşaAllah.

sultan aktay
Tue 8 March 2016, 05:53 pm GMT +0200
selamun aleyküm
allah paylaşım için razı olsun
bu konu hakkında beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim

damla6d
Tue 8 March 2016, 06:01 pm GMT +0200
#Esselamu aleykum..İlmin azalması,fesadın çoğalması ve günahların artması kıyamet alametidir..Rabbim kıyamet gününde huzurlu ve mutlu olan kullarından olmamızı nasib etsin inşAllah..Rabbim razı olsun..#

sultan aktay
Thu 10 March 2016, 02:09 pm GMT +0200
ve aleyküm selam allah c.c paylaşım için razı olsun beni bu konu hakkında bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim