- Gemiye Ne Zaman Binildiği Kimlerin Bindiği Ve Binenlerin Sayısı

Adsense kodları


Gemiye Ne Zaman Binildiği Kimlerin Bindiği Ve Binenlerin Sayısı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Mon 11 January 2010, 06:05 pm GMT +0200
Gemiye Ne Zaman Binildiği Kimlerin Bindiği Ve Binenlerin Sayısı:


Yüce Allah; Nuh Aleyhisselâma:

´Nihayet, emrimiz gelip de, Fırın (tandır) kaynadığı zaman, her birinden (her bir levi´den erkek, dişi) ikişer çift ile -Aleyhlerinde söz geçmiş (helakleri kesinleşmiş) banlar, müstesna olmak üzre- aileni ve iman edenleri (Geminin) içine yükle!" Duyurdu.

Zâten, onun maiyyetindeki az sayıdaki kimselerden başkası da, iman etmemişti.

Bunun üzerine, Nuh (Aleyhisselâm), Gemiye binecek olanlara:

"Bininiz içerisine!

Onun, akması da, durması da, Allanın ismiyledir,

Hiç şüphesiz, Rabb´ım, çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir." dedi. [81]

Nuh Aleyhisselâm; Gemi´ye, oğulları: Sam, Ham, Yâfes ve bunların zevcele ri [82] ile kendisine iman etmiş bulunan altı kişiyi bindirdi.

Oğlu Yam (Ken´an) ise, geri kaldı. [83]

Çünki, o, kâfirdi. [84]

Nuh Aleyhisselâmın karısı [85] Vâile de [86] kâfirdi.

Halka, Nuh Aleyhisselâmın mecnun olduğunu söylerdi.[87]

Kavmi gibi küfür üzerinde direnerek onlarla birlikte suda boğulup gitmiştir. [88]

Gemiye binenlerin Nuh Aleyhisselâmla üç oğlu ve onların kadmlarile birlikte sekiz kişi oldukları rivayet edildiği gibi[89], onbeş erkekle beş kadın[90]´ veya on erkekle on kadın oldukları da, rivayet edilir. [91]

Hattâ, seksen kişiyi buldukları rivayeti de, vardır. [92][81] 30) Hûd: 40-41 .

[82] Taberî-Tarih c.l.s.93,. Sâlebî-Arais s.57, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.7O.

[83] Taberî-Tarih c.1,s.93, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.7O, Kurtubî-Tefsir c.9,s.35.

[84] Kurtubî-Tefsir c.9,s.35.

[85] Taberî-Tefsir c.28,s.169, Ebülfida-Tefsir c.2,s.445.

[86] ibn.Habib-Kitabulmuhabber s.383.

[87] Taberî-Tefsir c.28,s.169.

[88] Tahrim: 10, Ebülfida-Tefsir c.2,s.445.

[89] Taberî-Tarih c.1,s.95, Sâlebî-Arais s.57, Zemahşerî Keşşaf c.2,s.269, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.7O, Kurtubî-Tefsir c.9,s.35.

[90] Zemahşerî-Keşşaf c.2,s.269, Nesefî-Medarik c.2,s.188.

[91] Kurtubî-Tefsir c.9,s.35.

[92] ibn.Sa´d-Tabakatc.1,s.41, ibn.HabîtHKİtabülmuhabbers.383, Taberî-Tarih c.1,s.95, Mes´ûdî-Ahbaruzzaman s.60, Sâlebî-Arais s.57, Fahrurrazi-Tefsirc.17,s.228, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.7O, Kurtubî-Tefsir c.9,s.35, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.111.

M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/96-97.


RAMAZAN 7/D
Thu 26 March 2015, 05:06 pm GMT +0200
Es Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü . Nuh (A.S.) kendisine tabi olanları ve ailesinden iman edenleri gemisine aldı . Oğlu Yam ve karısı Vaile suda boğulup gittiler çünkü onlar Nuh (A.S.)' a inanmadılar tabi olmadılar .