- Fırat İlitam Ders Kayıt Süresinin Uzatılması

Adsense kodları


Fırat İlitam Ders Kayıt Süresinin Uzatılması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
reyyan
Tue 25 September 2012, 02:06 pm GMT +0200
DUYURU
(İLİTAM ÖĞRENCİLERİNE)


2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı
ders kayıtları akademik takvimimiz gereğince 23
Eylül 2012 tarihinde sona ermiĢtir. Ancak ĠLĠTAM
öğrencileri de  dâhil olmak üzere  DGS ve Yatay
GeçiĢ ile kayıt yapan öğrencilerimizden ders kaydını
yapamayanlar, 27 Eylül 2012 tarihinde saat 23.59’a
kadar ders kaydını yapabilirler.

NOT: Ders kaydını yapmayan öğrenciler, o
yarıyılın derslerine devam edemez ve sınavlarına
giremez.


ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI