- Felslerle Alım Satım ve Ödünç Akdi

Adsense kodları


Felslerle Alım Satım ve Ödünç Akdi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Tue 24 July 2012, 01:54 pm GMT +0200
A)   Felslerle Alım Satım ve Ödünç (Karz) Akdi:


Ebu Hanîfe (ö. 150/767) 'ye göre fekleri ödünç (karz) olarak alan kimse, zimmetinde bunların mislini borçlan­mış olur. Bu arada felsler tedavülden kalksa bile misli­ni ödemek yeterlidir. Geri verinceye kadar, felslerin sa­tın alma gücünün düşmesi veya yükselmesi nazar-ı dik­kate alınmaz. Başka bir deyimle enflasyon farkı ödemek gerekmez. Çünkü felslerin ödünç verilmesinin caiz olma­sının sebebi, semenlik sıfatı itibariyle değil, misli olma­sı yüzündendir. Ölçü veya tartı yahut standart olup da 24 sayı ile satılan bütün mislî mallarda ödünç (karz) ün caiz olmasının sebebi de budur [34][34] es-Serahsî, el-Mebsût, c. XIV, s. 29, 30, 31.

Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 24-25.


reyyan
Sat 8 February 2014, 09:53 pm GMT +0200
Felsler de ödünç verilebiliyormuş demek, okumaya devam..

Talhaycsr8D
Sat 8 February 2014, 10:53 pm GMT +0200
felseler in ödünç verldigini ögrenmiş oldum