- Enfal Suresinden

Adsense kodları


Enfal Suresinden

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafız_32
Thu 16 September 2010, 03:19 pm GMT +0200
Enfal Suresinden


Meali“Ey iman eden kimseler, Allah ile Peygamberin size hayat verecek davetine icabet ediniz; hem iyi biliniz ki Allah insanın kendisi île kalbi arasına girer; şu da malumunuz olsun ki; sizler, onun huzurunda toplanacaksınız.” [85]


TefsiriÂyet-i kerime Enfal sûresine mensuptur.

Müslümanlara hayat verecek daveti, ilme, cihada, yahut şahadete hasretmek doğru değildir. Zira Evamiri ilâhiyenin kâffesi ya doğrudan doğruya, yahut dolayisiyle bizi ölümden kurtaracak; hakikî, taze bir hayat ile yaşatacak mahiyettedir.

Edasına mecbur olduğumuz farzlardan namaz gibi, oruç gibi, faydası yalnız o emri yerine getirenlerin şahsına münhasır görünen, bedenî ibadetlerde bile bütün cemiyet için büyük menfaatler vardır. Evet, ebran ümmetin huzur-u kâmil içinde kılınan namazları şöyle dursun; fertlerin yalnız erkânı zaruriyeye riayet ederek ifa edecekleri dini hareketler bile, tabiîdir ki, kendilerini fuhuştan, münkerattan, rezailden kısmen olsun alıkoyar. Şu hesaba göre efradı namaz kılan milletin ahlakı umûmîsi mazbut olur. Sonra, efradı milletin muayyen zamanlarda aynı mabetlere giderek hep birden ayni kıbleye dönmeleri; Cenabı Hakka aynı lisanı huşu, ayni içtenlikle yalvarmaları bunların arasındaki rabıtayı alabildiğine kuvvetlendirir.

Şu basit hikmetleri sayıp dökmekten maksadımız îlahî emirlerin hepsinde gerek fertlerimiz, gerek cemaatlerimiz için başka yollardan tedariki, telâfisi kabil olmıyacak kadar büyük kurtuluş, nasibi olduğunu söylemektir.

Şimdi ayeti kerimeden riyazi bir kat´iyetle şu hakikat anlaşılıyor ki: biz müslümanların, dünyada mevcudiyetimizi kurtaracak, ukbada selâmetimizi temin edecek; hasılı bize her manasiyle hayat verecek olan bu hükümlere sarılmamız bize en şerefli ve en yüksek yaşayışı gerçekleştirecektir.

Üç yüz elli milyonluk insan yığını nasıl oluyor da sağlam bir hayat eseri gösteremiyor? Nasıl oluyor da her gün binlerce efradının hakkı mevcudiyetine hatime çekiliyor? Bunu bilmiyecek ne var! İslâm ki; dîni fıtrîdir; onun yüksek hükümlerine isyan, fıtratın layetegayyer [86] kanunlarına karşı isyandır. Bunun cezası ise dünyada rezalet ukbada hüsrandır.

Ey müslümanlar! Allah sîze (İlim öğrenin ,kuvvet hazırlayın, çalışın, adaleti düstur ittihaz edin, birbirinize bağlanın,) diyor. Siz bil´akis cehle revaç verir, meskenete düşer, atalete kapılır, zulmü âdet edinir; birbirinizin gözünü oymağa kalkışır, haktan yüz çevirir, namütenahi fırkalara ayrılırsanız bunlar sizi izmihlal uçurumuna doğru götürür. Ancak bunlardan sakınmak sayesinde felaha kavuşmak ve hayatta muvaffak, olmak mümkündür. [87]

HALACAHAN
Tue 23 August 2016, 06:10 pm GMT +0200
Peygamberimizin daveti bize hayat verecek kadar mubarektir..Hem bu dünyada hem ahirette bizim en büyük fermanını olacaktır bj mubarek davete icabet edip te o yolda ilerlemek ..Rabbim nasıl etsin hepimize

Bilal2009
Tue 23 August 2016, 06:36 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Rabbim bizlere ahiret ve dünya saadeti nasip eylesin. Rabbim paylaşım için razı olsun.

HALACAHAN
Fri 28 October 2016, 01:59 pm GMT +0200
Ey iman eden kimseler, Allah ile Peygamberin size hayat verecek davetine icabet ediniz; hem iyi biliniz ki Allah insanın kendisi île kalbi arasına girer; şu da malumunuz olsun ki; sizler, onun huzurunda toplanacaksınız.” [85]
Rabbim huzuruna imanlı olarak gelmemizi nasip et..Bizi Efendimizin sancagi altında toplanan kullarindan eyle..

Sevgi.
Tue 3 January 2017, 05:47 am GMT +0200
Esselâmü Aleyküm Ve Rahmetüllah. Mevlam her iki cihanda da yâr ve yardımcımız olsun inşaAllah.