- Enfal Suresinden Ayetler

Adsense kodları


Enfal Suresinden Ayetler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafız_32
Thu 16 September 2010, 02:02 pm GMT +0200
Enfal Suresinden Ayetler


Meali“Bir de, belânın öylesinden sakınınız ki, o hiç bir zaman yalnız içinizden zalimlere isabet etmez; sonra, bilmiş olunuz ki, Allahın azabı yamandır.” [126]


TefsiriBu âyeti kerîme mealindeki âyeti kerimenin altındadır; ikisi de surei Enfale mensuptur. (Beladan sakınınız) demek, o belayı getirecek sebeplerden sakınınız... demektir ki, bu sebeplerin en başlıcası fitne lafzının medlulüdür.

Şimdi, bu iki âyeti celileden şu hakikat sarahaten anlaşılıyor kî, her bîri müslümanlar için ebedi bir hayat olan ilâhi emirler yerine getirilmeyecek; geldiği zaman kurunun yanında yaşı da yakıp kül eden salgın musibetleri önlemenin çaresine bakılmıyacak olursa helak muhakkaktır.

Ne yapalım, kanuni îlâhî böyle: kurunun yanında yaş da yanıyor. Beş on kişinin uyandırdığı fitne yangını binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hanumanın külünü havaya savurmaktan geri kalmıyor. Evet, bir namerdin hırsına koca bir memleket kurban olu­yor; bir münafığın yüzünden cemaatler, cemiyetler tar-ı-mar olup gidiyor. Hakîm şair Ziya Paşa merhumun dediği gibi, Kahharı Zülcelâl,

Pek âla! böyle bir, iki, beş, on, yirmi, elli, yüz... hatta bin, hatta bir kaç bin suçlunun cezayı amelini geride kalan milyonlarca bigünaha çekdirmek Adaleti İlâhiyeye sığar mı? Bu suali uk-dei hatr etmek bile haramdır. Çünkü, Hallâki Hakîm bu âlemi hilkat için, hiç bir zaman değişmiyecek, bir takım kanunlar vaz´ etmiş; o kanunların mahiyetini, ebediyetini bütün mükellef olan insanlara bildirmiş; hem onların bizim hayatımıza, bizim selâmetimize taalluk eden kısmını iyice anlayabilmemiz için gayet basit, gayet vazih bir surette tertip eylemiş; sonra, yine bizim selâmetimiz nezdi rahmanisinde pek matlup olduğu için (Sakın bu kanunların gösterdiği yoldan ayrılmayınız, zira mahvolursunuz.) ihtarını daima tekrarda bulunmuş... Artık biz kalkar da Allahın o emrine kulak vermez; Allahın gösterdiği yolu tutmaz; bilakis bizi helak uçurumlarına doğru götürmek istiyen fesatçıların bile bile arkasına düşersek; Adaleti İlâhiye için bizi te´dip etmemek kabil olur mu?

(Zalimlere dayanmayınız, yoksa yanarsınız) tehdidi gibi erbabı zulme yaklaşmayı, nehy eden, (Fasıkilara uymayınız...) ihtarı gibi basiret, ihtiyat tavsiyesinde bulunan âyeti kerîme ne kadar çoktur!

Onun için kuru ile beraber yaşın da yanmasına sebep olan felâketleri önlemek üzere el birliği ile hareket icab eder. Çünkü, • milli korunmanın esası, milletin el birliğidir. Ve bu el birliği milleti, her şeyden önce bir takım zalimlerin oyuncağı olmaktan, zalimlere oyuncak olmak dolayısiyle felâkete müstahak olmaktan korur ve kurtarır. [127]

ceren
Sat 22 December 2018, 10:48 am GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri kur ani kerimi okuyan anlayan ve onun rehberliğinde yaşayıp kurtuluşa erişen kullardan olalim inşallah. ..

Bilal2009
Sat 22 December 2018, 02:48 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Kur an yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Sat 22 December 2018, 11:43 pm GMT +0200
Aleyküm selam içimizde yaşayan zalim insanlara yaslanmayalım bir bela gelirse yalnız onlar değil bizde yanarız