- Cennetliklerle Cehennemliklerin Bazı Nitelikleri

Adsense kodları


Cennetliklerle Cehennemliklerin Bazı Nitelikleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Mon 23 January 2012, 07:45 pm GMT +0200
Cennetliklerle Cehennemliklerin Bazı Nitelikleri:
 
Önceki kısımlarda cennetliklerin cennete girmeleri halinde bazı nitelik­lerini; örneğin oraya girerlerken bedenlerinin yedi zira' genişliğinde ve alt­mış zira' uzunluğunda olacağını, tüysüz, sürmeli ve otuz üçer yaşında ola­caklarını söylemiştik.

Ebubekir b. Ebi'd-Dünyâ... Enes b. Mâlik'ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennetlikler cennete melik ziraıyla altmış zira' uzunluğunda (yani) Adem (a.s.)'inboyunda Yusuf (a.s.)'in güzelliğinde, İsâ (a.s.)'ın yaşında (ya­ni) otuz yaşında girerler ve orada Muhammed (s.a.v.)'in lisanıyla konuşur­lar," [581]

Dâvud b. Husayn... İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Cennet ehlinin dili arapçadir."

Beyhakî... Ebû Kerime Mikdam b. Madikerib'den rivayet etti ki; Rasû­lullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"İnsanlardan düşük olarak doğup ölen, yaşlanarak ölen veya bu ikisinin arası bir durumda ölen herkesi Cenab-ı Allah (ahirette) mutlaka otuz (veya başka bir rivayete göre otuzüç) yaşında diriltir. Kişi eğer cennetliklerdense, Yusuf (a.s.)'ın suretinde, Eyyub (a.s.)'ın kalbi gibi bir kalbe sahib, gözleri sürmeli ve bedeni tüysüz olur. Ama cehennemliklerdense onların vücutları genişletilip büyütülerek dağlar gibî iri hale getirilirler." [582]

Başka bir rivayette şöyle denilmektedir:

"Öyle ki, onlardan birinin elinin derisi kırk zira' kalınlığında ve hatta onlardan birinin sivri dişi Uhud dağı kadar büyük olur."

Sahih bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

"Cennetlikler yerler, içerler ama işemez ve dışkı yapmazlar. Onların ye­dikleri, katıksız misk gibi kokan bir ter halinde vücutlarından dışarı çıkar. Nefesleri de tahmid tekbir ve teşbihtir." [583]

Bir başka sahih hadiste de şöyle Duyurulmuştur:

"Cennete girenlerin ilk zümresinin yüzleri ay gibidir. Onlardan sonra gelenlerinkiyse kıymet ve paha bakımından gökteki en parlak yıldız gibidir. Onlar eşleriyle cinsel ilişkide bulunurlar, ama dilemedikçe doğurmaz ve üre-mezler. Ölmezler, uyumazlar... Çünkü lezzetlerinin çokluğu, yiyecek ve içe­ceklerinin sürekliliği nedeniyle yaşantıları eksiksiz ve tamdır. Oradaki ebe­dilikleri arttıkça güzellikleri, gençlikleri, kuvvet ve olgunlukları da artar. Cennet onların hoşluk, yakışıklılık, güzellik ve parlaklıklarını da arttırır. Cennete olan rağbet ve tutkuları daha bir artar. Cennet, onlar için çok kıy­metli, pahalı, lezzetli ve tatlı olur. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: "Orada temelli kalırlar, hiç ayrılmak istemezler." [584]

Fasıl:

 
Önceki kısımlarda demiştik ki; cennete girecek ilk âdemoğlu, mutlak su­rette Rasûlullah (s.a.v.)'dir. Çünkü o, âdemoğuHarım mertebece en yüksek olanıdır. Cennete girecek ilk ümmet, onun ümmetidir. Bu ümmetten cennete girecek ilk kişi de Ebubekir es-Sıddik (r.a.)'dır. Önceki sayfalarda da anlatıl­dığı gibi bu ümmet, cennetliklerin çoğunluğunu, oradakilerin üçte ikisini teş­kil edeceklerdir. Nitekim önceki bölümlerde denilmişti ki:

"Cennetlikler yüz yirmi saftır. Onların seksen safını bu ümmet teşkil edecektir." [585]

[581] Heysemî, Mecma'uz-Zevâid, 10/398-99, Taberânî'den

[582] Beyhakî, el-Ba'sii ve'n-Nüşûr. 232

[583] Müslim, Sıfatu'l-Cennet, 3/18

[584] Kehf, ıs/108 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 471-472.

[585] Bk. Heysemî, Mecma'uz-Zevâid, 10/403, Taberânî'den İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 472.


Zehra.hunerli
Sat 6 October 2018, 11:57 pm GMT +0200
Bilmediklerimizi bildiren Rabbimize şükürler olsun okumaya doyamadim keşke hiç bitmeseydi dedim..Rabbim emek verenleri cennetine kabul eylesin inşaAllah...

Sevgi.
Sun 7 October 2018, 12:08 am GMT +0200
Esselâmü Aleyküm. 
Mümin kimse inanır ki; dünya geçici bir imtihan meydanıdır. Bu dünya ölümlü olup insan asıl ölümden sonraki hayat için yaratılmıştır. Baki (ölümsüz – sonsuz) olan ahiret hayatı için bu dünyada çalışılır ve yaşanır. Çünkü İslamiyetin inancında ölümden sonrası için bir ceza ve mükafat hakikati vardır. Nasıl bu dünyada çalışanla çalışmayan bir olmadığı gibi ahiret hayatında da çalışanla çalışmayan bir olmayacaktır. İnsan bu dünyada çalışır emek verir bunların sonucunda da başarı ve saygınlık kazanır. Ahiret yurdu içinde de ibadet edenin yeri ile ibadet etmeyenin yeri aynı olmıcaktır. Oyüzden herdaim bunun bilincinde olarak Rabbimizin Rızasını kazanacak hayırlı ameller işlemeye gayret edenlerden olalım inşaAllah. Amin Ecmăin
  Bilgiler için Allah Razı olsun

Fatma6969
Thu 25 October 2018, 11:43 pm GMT +0200
 Öğrencilerimden sürekli gelen bir soru; hocam cennette arapça bilmeyenler konuşamayacak mı cennetin dili arapçaymiş doğru mu biz nasıl konuşacağız orada? Cennette ne var şunu istersen hemen olur mu iki şeyi birden istersem hemen önüne gelir mi gibi gibi gibi bir sürü soru ve en sonunda kendimi nihat hatipoğlu gibi hissediyorum:)) Rabbim hepimizi cennet ehli eylesin peygamber sancağı altında olabilenlerden eylesin Allah razı olsun

Bilal2009
Fri 9 August 2019, 10:45 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri cennetine alsın Rabbim paylaşım için razı olsun

gulsahkilicaslan
Fri 9 August 2019, 10:48 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah selam ve dua ile...

ceren
Wed 14 August 2019, 02:21 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri cennet ehli olan rahmete kavuşan kullardan eylesin inşallah. ...