- Cennet Ve Cehennem Hal-İ Hazırda Mevcuttur

Adsense kodları


Cennet Ve Cehennem Hal-İ Hazırda Mevcuttur

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Mon 23 January 2012, 07:50 pm GMT +0200
Cennet Ve Cehennem Hal-İ Hazırda Mevcuttur:
 
Cennet ve Cehennem şu anda mevcutturlar. Sahipleri için hazır hale ge­tirilmişlerdir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm böyle demiştir. Rasûlullah (s.a.v.)'den de bu hususta mütevatir haberler gelmiştir. Bu kopmak bilmeyen sağlam kul­pa sarılmış olan ehl-i sünnet ve cemaatin inancıdır. Bu kulp, kıyamete kadar sağlam kalacak olan ideal sünnettir. Ama bazıları bunun aksine Cennet ve Cehennemin henüz mevcut olmadığı, ancak kıyamet gününde yaratılacağı inancındadır. Bu, Buharı ve Müslim'in sahihlerinde, mütevatir ve meşhur ol­duklarından dolayı reddi mümkün olmayan sahih ve hasen senedli, diğer şöh­retli, mutemed îslâmî kitaplarda yer alan ve sahihliğinde ittifak edilen hadis­lerden haberi olmayan kimselerin söylediği bir sözdür. Buharı ve Müslim'in sahihlerinde rivayet olunduğuna göre Rasûlullah (s.a.v.), İsrâ gecesinde Cen­neti ve Cehennemi görmüştür. Ve bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur:

''Cehennem, Rabbine şikâyette bulunup 'Ya Rab! Bir kısmım bir kısmı­mı yedi' dedi. Rabbi de biri kışın, biri de yazın olmak üzere onun iki kez ne­fes almasına izin verdi. Kışın gördüğünüz zemheri soğuğu, cehennemin so-ğuğundandır. Yazın gördüğünüz şiddetli sıcak da cehennemin kaynamasın-dandir. Sıcak olunca (öğle) namazi(ni) serin vakte erteleyin." [576]

Buharı ve Müslim'in sahihlerinde... Ebû Hüreyre'den rivayet olundu ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennet ve cehennem aralarında tartıştılar. Cehennem: "Ben mütekeb-birler (dünyada büyüklük taslayanlar) ve mütecebbirler (zorbalık yapanlar) için tercih edildim" diye övündü. Cennet de: "(Ey Rabbim!) Bana niçin sa­dece hitâb etti: "Sen benim rahmetimsin. Kullarımdan dilediklerime rahme­timi seninle ulaştıracağım." Sonra da cehenneme hitâb etti: "Sen de benim azâbimsın. Kullarımdan dilediğimi seninle azâblandıracağım!" (Her ikisine yönelerek): "İkiniz (inde vazifesi var; ikiniz de) dolacaksınız!" buyurdu. An­cak cehennem, bir türlü dolmak bilmedi. Yüce Allah da ayağını üzerine bas­tı. Derken cehennem: "Yeter! Yeter!" diye inledi. Bu suretle dolmuş olan ce­hennemin ağzı birbirine kavuştu. Allah, mahlukatından hiç bir ferde asla zul­metmez. Cennete gelince, yeni mahlukat yaratarak onu dolduracaktır." [577]

Buharı ve Müslim'in sahihlerinde... Enes'ten rivayet olundu ki; Rasûlul­lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cehennem, içine asiler atıldıkça: "Daha var mı?" demekten geri dur­maz. Bu hal, yüce Allah'ın cehennemin üzerine ayağını koyup, iki yakasını durup birleştirmesine kadar devam eder. İşte o zaman cehennem: "Yeter, ye­ter! İzzet ve keremine yemin olsun ki yeter!" der. Cennette fazlalık devam eder. Allah, ona mahsus yeni bir halk yaratır ve bunları cennetin fazla kısmı­na yerleştirir." [578]

Sahih-i Buharî'de... Ebû Hüreyre'den rivayet olunduğuna göre Peygam­ber (s.a.v.) buyurmuş ki; Cenab-ı Allah, Cehennem için de yeni mahluklar yaratacak ve onları cehennemin içine atacak, cehennem de: "Daha var mı?"

diyecek.

Yukarıdaki iki rivayet arasında uyumsuzluk vardır. Bazı hadis hafızları, bunun, râvilerden bazısının yanılmasından kaynaklandığını söylemişlerdir. Yanılan ravi, kelimeleri birbirine karıştırmış, dolayısıyla cennet hakkında söylenen bir hususu, cehennem hakkında söylenmiş gibi algılamıştır. Doğru­sunu Allah bilir.

Ben derim ki: Eğer yanılgı olmayıp bu iki rivayet de doğruysa; olabilir ki Cenab-ı Allah, dünyada aleyhlerinde bir delil bulunmayan başkalarını im­tihan ettiği gibi onları da hesap yerinde imtihan eder. Asi olanları cehenne­me, çağrıya uyanları da eennete koyar. Çünkü O, şöyle buyurmuştur:

"Biz peygamber göndermedikçe kimseye azâb etmeyiz." (isrâ, [7/15)

"Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir hüccetleri olmama­sı için, gönderilen müjdeci ve uyarıcı peygamberlerden bir kısmını daha ön­ce sana anlatmış, bir kısmını da anlatmamıştık. Allah, Musâya hitâbetmişti. Allah güçlüdür,  [579] hakimdir." [580]

[576] Tiimîzî, Cehen­nem, 4/9

[577] Müs­lim, Cennet, 3/36

[578] Müslim, Cennet, 3/38

[579] Nisa, 4/164-165

[580] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 470-471.


melda 6D
Thu 31 December 2015, 06:21 pm GMT +0200
Selamün aleyküm. Af Ya Rab Af ! Rabbimin azabına uyan kullardan olmayız inşallah. Rabbim cennetine alsın bizi inşallah.

mevlüde06
Thu 31 December 2015, 07:09 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetulllah;

''Cehennem, Rabbine şikâyette bulunup 'Ya Rab! Bir kısmım bir kısmı­mı yedi' dedi. Rabbi de biri kışın, biri de yazın olmak üzere onun iki kez ne­fes almasına izin verdi. Kışın gördüğünüz zemheri soğuğu, cehennemin so-ğuğundandır. Yazın gördüğünüz şiddetli sıcak da cehennemin kaynamasın-dandir. Sıcak olunca (öğle) namazi(ni) serin vakte erteleyin."


bu hadisi şeriften de anlıyoruz ki son günlerdeki bu şiddetli ve sert soğukların sebebi cehennemin soğuğundanmış.ve bu kadarcık bir soğuktan şikayet ediyoruz her gün,yazında sıcaktan.
Aff Aff.,ne de çok günahımız var.Rabbim rahmetinden,mağfiretinden mahrum ederse halimiz nice olur:'(

ikranur 7d
Thu 31 December 2015, 08:08 pm GMT +0200
selamun aleyküm.
Rabbim bizleri af eyler inş. bilzerde cennete gireriz inş.
Allah c.c. razı olsun.

ceren
Thu 31 December 2015, 09:57 pm GMT +0200
Aleykumselam.Allahin emir ve yasaklarini yerine getiren ve cehennem kapilarinin yuzune kapanan ve cennet ehli olan kullardan olalim insallah.....

Sevgi.
Thu 19 October 2017, 12:36 am GMT +0200
Eğer Rabbimiz'in Rızasına uygun emir ve yasaklarına uyarak yaşıyanlardan olursak inşaAllah gerçek huzura kavuşacağız. Mevlam bizleri kendine lâyık kul eylesin. Amin ecmain

sedanurr
Thu 19 October 2017, 04:17 pm GMT +0200
Rabbim bizleri cennete girenlerden eylesin..

Bilal2009
Thu 19 October 2017, 05:57 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizlere cennete girmeyi nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun

ceren
Thu 8 August 2019, 03:30 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri cehennem azabından cehennemin ateşinden korusun.Cennet ehli olacak kullardan olalım inşallah.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim...

gulsahkilicaslan
Mon 12 August 2019, 10:36 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah hocam selam ve dua ile...

gulsahkilicaslan
Mon 12 August 2019, 10:37 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah hocam selam ve dua ile...