- Cennet Toprağının Niteliği

Adsense kodları


Cennet Toprağının Niteliği

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Sun 29 January 2012, 05:51 pm GMT +0200
Cennet Toprağının Niteliği, Kokusunun Güzel Olup Etrafa Saçılması:
 
Ebubekir b. Ebi Şeybe... Ebû Hüreyre'den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur

"Cennetin toprağı bembeyazdır. Arsasında kâfur [522] kayaları vardır. Kum tepeleri gibi miskle çevrelenmiştir. Orada sürekli ve düzenli akan ır­maklar vardır. Cennet ehli orada toplanıp tanışırlar. Cenab-i Allah rahmet rüzgarını estirir. Üzerlerine misk kokusu eser. Adam daha yakışıklı ve daha güzel kokar halde zevcesinin yanma döner. Zevcesi ona der ki: "Sen yanım­dan çıkıp giderken de seni beğeniyordum. Ama şimdi daha çok beğeniyo­rum."

Tirmizî... Hz. Ali'den rivayet etti ki; RasûluIIah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış vardır. Sade­ce erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sıı-rete girer."

Tirmizî'nin de dediği gibi bu, garip bir hadistir. Bu şöyie yorumlanabi­lir: Erkekler ancak beğendikleri erkek suretlerine girmeyi arzularlar. Aynı şekilde kadınlar da beğendikleri kadın suretlerine girmeyi arzularlar. Bu, ön­ceki hadisle açıklanabilir. Orada kişinin gölünümünden, şeklinden, elbisesin­den, kılık-kıyafetinden bahsedilmişti. Nitekim Cennetin çarşısıyla ilgili ola­rak Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiği hadiste şöyle buyurulmuştu:

"... Üzerinde kıymetli elbiseler bulunan biri gelir. Kendisinden aşağı de­recede olan -gerçi orada aşağı derecede kimse yoktur- biri onun karşısına çı­kar. Üzerindeki kıymetli elbiseler onu çok etkiler. Karşısındaki adam sözünü daha tamamlamadan, diğerini kendisininkinden daha güzel bir elbiseyle kar­şısına dikilmiş olarak görür. Çünkü cennette hiç kimsenin hüzünlenmemesi gerekir,"

Matar lakabıyla meşhur olan Hafız Muhammed b. Abdullah el-Hadre-mî... Câbir b. Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Biz toplanmış iken RasûluIIah (s.a.v.) evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu:[523]

"Ey Müslümanlar topluluğu! Doğrusu cennette bir çarşı vardır. Orada alış veriş yapılmaz. Sadece suretler vardır. Bir kimse erkek veya kadın suret­lerinden birini beğenirse, o surete girer." [524]

[522] Kâl'ur: Şeffaf ve keskin kokulu bir madde (çeviren)

[523] Beyhakî. ei-Ba\sü ve'H-NUş£r, 2îO

[524] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 452-453.kardelen7d
Mon 23 December 2013, 03:45 pm GMT +0200
İNŞALLH ALLAH BİZEDE NASİP EDER :) :)

Rüveyha
Mon 23 December 2013, 03:59 pm GMT +0200
Rabbim cenente girenlerden , cennet toprağının o mis gibi kokusunu içine doya, doya çekenlerden eylesin inşaAllah..

arife7d
Mon 23 December 2013, 04:27 pm GMT +0200
amın. insallah

saniyenur
Sun 2 March 2014, 09:06 pm GMT +0200
Rabbim inş bizleri de cennet ehlinden eyler. Amin.

cerendemir
Sun 2 March 2014, 09:15 pm GMT +0200
Rabbim bizlerede nasip etsin inşallah cennete girmeyi.Peygamber efendimizin yanında olmayı.

mevlüdekalınsaz
Thu 24 April 2014, 07:43 am GMT +0200
Esselamü aleykum; amin ecmain inşallah.Rabbim gönüllerinizdeki hayır dualarınızı kabul eylesin..kalplerinizdeki bütün güzellikleri yaşamınıza da versin...
Mevlam bizlere cennetini,cennetindeki o eşsiz mükafatları hak edecek salih amellerde bulunabilmeyi nasip eylesin inşallah...

ceren
Fri 9 August 2019, 02:32 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim....

Bilal2009
Sat 10 August 2019, 05:55 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun

Melek Nur Çelik koü
Sat 10 August 2019, 07:35 pm GMT +0200
Paylaşım için Allah razı olsun..

gulsahkilicaslan
Sun 11 August 2019, 01:42 am GMT +0200
Bu güzel paylaşım için teşekkür ederiz Rabbim razı olsun inşallah...