- Cehennemden Allaha Sığınana

Adsense kodları


Cehennemden Allaha Sığınana

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Sun 29 January 2012, 05:38 pm GMT +0200
Cehennemden Allah'a Sığınana Allah Aman Verir. Allah'tan Cennet İsteyeni Allah Cennete Koyar. Yalnız Niyetin Halis, Amelin de Dürüst Olması Şarttır:

Ebû Ya'lâ... Ebû Hüreyre'den rivayet etti ki: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir kul üç kez cehennemden âmân dilerse, mutlaka cehennem şöyle der: "Ya Rab! Falan kulun benden aman diledi, ona aman ver." Bir kul da ye­di kez ceneneti dilerse, mutlaka cennet şöyle der: "Ya Rab! Falan kulun be­ni diedi. Onu cennete koy." [540]

Bu hadis, Müslim'e göre sıhhat şartlarını taşımaktadır.

Tirmizî ve Neseî, İbn Mâce kanalıyla... Enes'ten rivayet ettiler ki; Rasû­lullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse Allah'tan üç kez cenneti isterse, cennet: 'Allahım! Onu cen­nete koy' der. Bir kimse cehennemden üç kez Allah'a sığınırsa, cehennem: 'Allahım! Onu ateşten koru' der." [541]

[540] Ebû Ya'lâ, Müsned, 1 i/6192

[541] Tirmizî, Cennet. 4/27 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 457.




mevlüdekalınsaz
Thu 24 April 2014, 08:13 pm GMT +0200
Esselamü aleykum; Ya RabbiSenden cennetini ve ona yaklaştıracak amelleri istiyoruz.
Cehenneminden ve ona yaklatıracak her türlü söz ve amelden de sana sığınıyoruz...
Sen bizleri,maksadımızda salih eyle ve .korktuklarımızdan emin kıl... amin...

yunushan7d
Thu 24 April 2014, 10:51 pm GMT +0200
Cenneti diliyoruz.Herkesin iyiliğini istiyoruz :D

yagmur_7-c
Tue 21 July 2015, 02:11 pm GMT +0200
Esselamu aleykum;
Allah'a sığınmak ve Allah'tan yardım dilemek çok güzel bir duygu..İnsan aciz ve kendiş başına dünyaya hükmedemeyeceği ve bir Yradan'ın huzurunda ancak yaşabileceğini anımsıyor..rabbim bizleri de hoşnut kıldığı kularından etsin inşalalh..

Bilal2009
Tue 21 July 2015, 02:37 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllahi ve berakatüh,  Cennet kalp ile istenir. Fakat amelolmazsa niyetin halis oolmadığı anlanir.  Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri cehennem azabından muhafaza eylesin.

ceren
Tue 21 July 2015, 04:49 pm GMT +0200
Aleykümselam.Binlerce kez cehennemden Allaha sığınan ,cennet için Rabbine yalvaran kullardan olalım inşallah....

[Muhammed]
Tue 21 July 2015, 04:58 pm GMT +0200
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh...Rabbim niyetlerimizi halis eylesin İnşaAllah.Rabbim amellerimizde dürst eylesin İnşaAllah.Rabbim bizleri cehhenem azabından sakındırsın.Bizleri cennet ehli eylesin İnşaAllah.Allah razı olsun İnşaAllah.

Sevgi.
Mon 31 July 2017, 06:41 pm GMT +0200
Herdaim Rabbimizin Rızasına uygun yaşıyanlardan olalım inşaAllah

ceren
Thu 8 August 2019, 03:32 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Cehennem azabından,cehennem ateşinden Allaha sığınan ,Allaha yalvaran ve onun rahmetine kavuşan kullardan olalım inşallah...

gulsahkilicaslan
Fri 9 August 2019, 10:51 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah selam ve dua ile...

ceren
Wed 14 August 2019, 02:32 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Cehennem azabindan cehennem atesinden allaha sığınan allahın rahmetine kavuşan kullardan olalim inşallah. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..