- Bürûc Sûresi

Adsense kodları


Bürûc Sûresi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Eslemnur
Tue 25 January 2011, 09:08 am GMT +0200
85-el-BÜRÛC


Şems sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. "Bürûc", burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir.


Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Burçlara sahip gökyüzüne,

2. Geleceği bildirilmiş olan güne,

3.
(O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki,

4.
Kahroldu o hendeğin sahipleri,

5. O çıralı ateşin ,

6. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar,

7.
Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi 

8. Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.

9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her şeye şahittir .

10.
Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve
(orada) yanma cezası vardır.

11. İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

12. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.

13.
Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.

14. O, çok bağışlayan ve çok sevendir.

15. Şerefli Arş'ın sahibidir.

16.
Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.

17. Orduların, haberi sana geldi mi?

18
. Yani Firavun ve Semûd'un

19.
Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

20.
Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

21.
Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.

22.
Levh-i Mahfuz'dadır.


hafiza aise
Thu 6 February 2014, 02:01 pm GMT +0200
Diyanet vakfının mealini çok beğeniyorum. Her yaştan insanın okuyabileceği seviyede sade bir yazı dili kullanılıyor. Buruc suresini tekrar hatırlamış olduk. Hendek kazıp müminleri ateşte yakarak arkaalarından bakan topluluğun hali ise ayetlerde izah edilmiş. Veyl onların haline.

esratüz zehra 2
Thu 6 February 2014, 06:32 pm GMT +0200
evet gerçekten diyanet meali çok güzel bir meal
aynı zamanda diyanet onaylı Kur'an-ı Kerimlerde çok
güzel oluyor ve diyanet onaylı olmayan Kur'an-ı Kerimlerde
hata bulunduğu söyleniyor.