- Ata Aof İlk Dönem İslam Tarihi Ders Özetleri Ünite 6

Adsense kodları


Ata Aof İlk Dönem İslam Tarihi Ders Özetleri Ünite 6

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
halim
Thu 16 April 2015, 03:11 am GMT +0200
                                                                                        ATA AÖF

                                                                               İlk Dönem İslam  Tarihi

                                                                                         Ünite 6

                                                  Hudeybiye’den Hz. Peygamber’in Vefatına Kadar Medine Dönemi


Hudeybiye Antlaşması, İslam'ın Medine döneminde yeni bir sürecin başlangıcı oldu.

Mekke müşriklerinin Medine İslam Devleti'ni tanımış bu antlaşmayla,davet ortamının sağlanmasının yanısıra,düşman ittifakı parçalanmış
İslâm düşmanlığının ikinci merkezi olan Hayber yalnız bırakılmıştı.

Hz.Peygamber,hem devlet reisi aynı zamanda diğer devlet başkanlarına davet mektupları gönderiyor öte yandan Hayberin fethini
gerçekleşti.

Ayrıca İslam'ın yayılışı hızlandı,bazı kabileler,kendiliklerinden Medine'ye siyâsî heyetler göndermeye başladılar.

Bu arada Kazâ umresi yerine getirilip Kâbe ziyaret edildi.

Bu ziyaret Mekkeliler'in Müslümanlar hakkındaki düşüncelerini müsbet yönde etkiledi.

Resul-i Ekrem bütün insanlığa son peygamber olarak gönderilmiştir.

Hudeybiyeden sonra Bizans ve Sasani imparatorlarına,Habeş hükümdarına,Mısır mukavkısı'na,Umân melikine
mektup gönderip İslam'a dâvet etmesi bunu göstermektedir.

Hz.Peygamber'in amacı insanlara İslam'ı anlatmaktı.Son çare olarak başvurduğu savaş ise caydırıcı olmak ve
İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak içindir.

Gönderdiği birliklere önce muhataplarını İslam'a dâvet etmelerini istemiş, savaş sırasında kadın, çocuk ve yaşlıların
öldürülmemesini,ağaçların kesilmemesini,mamur yerlerin yıkılmamasını emretmiştir.

8/630 yılında Mekke'nin fethinin ardından Kureyşliler'in,Huneyn Savaşı'nın ardından da kalabalık Hevâzin
kabilesinin İslam'ı kabul etmesi,İslamiyet'in kısa sürede Arabistan'a yayılmasına zemin hazırladı

Tebük seferiyle de,önemli siyasi bir zafer kazanılmış;ayrıca Arabistan'ın kuzey kısmı İslam hâkimiyetine girmişti.

Bu gelişmeler üzerine, Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler, Medine'ye heyetler halinde geliyorlar ve İslama giriyordı.

Kabile heyetleri en yoğun hicretin 9. yılında (630-631) geldiler.

Onun için bu yıla "heyetler yılı/senetü’l-vüfûd"denildi

Hz. Peygamber'in vefatı sırasında İslam bütün Arap yarımadasına yayılmış bulunmaktaydı.Birçok temel hak ve hürriyet İslamla birlikte halka verildi.

Temel insan haklarını dile getirdiği Veda Hutbesi sırasında Efendimiz ashabıyla vedalaştı