- Allaha Hamd ve Şükür

Adsense kodları


Allaha Hamd ve Şükür

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
neslinur
Thu 17 June 2010, 08:21 am GMT +0200


ALLAH’A HAMD VE ŞÜKÜR

Muhterem Mü’minler!

İnsanın yaratılış gaye ve hikmetlerinden en önemlisi, insan olmanın icaplarını yerine getirebilmektir. Bunun en güzel ifade tarzlarından birisi de, Allah’ın verdiği nimetler için hamd ve şükür görevini îfâya çalışmaktır.

Türkçe’mizde övmek, yüceltmek gibi manalara gelen hamd, kendilerine ikram ettiği maddî ve manevî nimetler için, insanların Allah’a şükranlarını ve minnettarlıklarını arz etmesi demektir. Â’râf sûresinin 43. ayetinde, bu husus şöyle açıklanmaktadır: “Bizi buna (cennete) eriştiren Allah’a hamdolsun. Şayet Allah bizi doğruya iletmeseydi bizler doğruyu bulamazdık.” [1]

Yüce Kitabımızın ilk sûresi Fatiha’nın, “Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” [2] mealindeki ayet ile başlaması, Rabbi ile kulu arasında, hamd ile şükrün, mânevî bir bağ olduğunu göstermektedir. Bu sûre’nin, “O Rahmandır. Rahimdir. Mükâfât ve ceza gününün sahibidir” [3] meâlindeki 3. ve 4. ayetleri ise, Yüce Allah’ın rahmetine sığınmamızın ve hesap günü için hazırlıklı olmamızın gerektiğini bize hatırlatır. Kur’an-ı Kerim’in özeti olarak nitelendirilen ve Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ile başlayan Fatiha sûresi’nin, “Allahım, ancak sana kulluk eder ve ancak  senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, ni’met verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve şaşırmışların yoluna değil” [4] meâlindeki son âyetlerinde, sadece Allah’a ibadet edileceği, yardım ve hidayetin yalnız Allah’tan isteneceği kesin olarak belirtilmekte ve tevhîd inancından sapılmaması için dua edilmesi gerektiği, çok vecîz bir üslûp ile vurgulanmaktadır.

Değerli Mü’minler!

Görüldüğü üzere, Yaratan ile yaratılanlar arasında hamd, büyük bir mânevi bağdır. İsrâ sûresi’nin 44. ayetinde, “O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız” [5] buyurulmakta ve

Kur’an-ı Kerim’in, kırktan fazla ayetinde, Yaratıcı ile yaratılmışlar arasında hamd ve şükür alakası bulunduğu açıklanmaktadır.

Öyle ise, Yüce Allah’ın verdiği nimetlerden yararlanan her insanın vicdanında, bir minnetarlık ve şükran hissinin uyanması gerekir. Bu hissin ifadesi olan hamd ve şükür, hem sözle, hem de fiilî olarak yerine getirilmelidir. Nitekim, Sevgili Peygamberimiz, “Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da oruçtur” [6] buyurarak, her nimetin söz ve fiille yapılan bir şükrü, bir zekatı olduğuna işaret etmişlerdir. O halde, Allah’ın verdiği nimetlere şükür için sadece, “Çok şükür, hamdolsun” demek yeterli olmaz. Çünkü sözle yapılan hamd ve şükrün fiilen de yapılması ve ispat edilmesi gerekir.

Aziz Müslümanlar!

Allah’a hamd ile başlayan yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in, hamd’i tavsiye eden şu ayet-i kerimesiyle hutbemi bitiriyorum: “Cennet ehlinin oradaki duaları, “Allah’ım! Sen, her türlü noksanlıklardan münezzehsin”, dirlik temennileri, “selam” ve onların dualarının sonu ise, “Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun” sözüdür.”[7]

[1] A’râf,7/43.

[2] Fatiha,1/2.

[3] Fatiha,1/3,4.

[4] Fatiha,1/5,6,7.

[5] İsrâ,17/44.

[6] İbn Mace, 1745.

[7] Yunus,10/10.
 

Sevgi.
Fri 12 January 2018, 12:13 pm GMT +0200
Rabbimiz'in vermiş olduğu tüüm nimetlere sonsuz şükürler olsun 🌸 Elhamdülillah 🌸 Herdaim hamd edenlerden olalım inşaAllah.

ceren
Fri 2 March 2018, 04:55 pm GMT +0200
Aleykumselam.allahın bizlere verdiği nimete rizka her şeye hamd eden şükür eden verdiğine kanaat eden kullardan olalim inşallah. ..

Bilal2009
Fri 2 March 2018, 05:08 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri şakir kullarından eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun.

sedanurr
Fri 2 March 2018, 09:08 pm GMT +0200
Rabbim hamdımızı ve şükrümüzü artırsın

merthan34
Mon 19 March 2018, 07:22 pm GMT +0200
 Fatiha’nın, “Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” [2] mealindeki ayet ile başlaması, Rabbi ile kulu arasında, hamd ile şükrün, mânevî bir bağ olduğunu göstermektedir. Bu sûre’nin, “O Rahmandır. Rahimdir. Mükâfât ve ceza gününün sahibidir.
İnşaallah bizlerde Fatihanın bu mübarek düsturuyla Allaha yaklaşan ve onunla olmya çalışanlardan oluruz.

Allah razı olsun.

ceren
Fri 3 April 2020, 02:56 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.allahin verdiği her şey şükür eden hamd eden ve Allah'ın rahmetine kavuşan kullardan olalım inşallah.