- Allah güzeldir güzeli sever

Adsense kodları


Allah güzeldir güzeli sever

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Fri 24 December 2010, 03:08 pm GMT +0200

ALLAH GÜZELDİR GÜZELİ SEVER

 

Otuz Birinci Ayet

 

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

 

"İnsanlardan yüz çevirerek böbürlenme. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayan, övünen hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabi ol."[330]


وَلَا تُصَعِّرْ böbürlenme خَدَّكَ yüz çevirerek لِلنَّاسِ İnsanlardan وَلَا تَمْشِ yürüme فِى الْاَرْضِ Yeryüzünde مَرَحًا kibirlenerek اِنَّ Şüphesiz اللّهَ Allah لَا يُحِبُّ sevmez كُلَّ hiç bir kimseyi مُخْتَالٍ övünen فَخُورٍ büyüklük taslayan


Ayetin Nüzulü ve Açıklaması

Ayet sonlarına ahenk veren fasılaları dâl, râ, zi, mim ve nun harflerdir. Saffât suresinden sonra nazil olmuştur.[331]

Lokman (a.s)'dan ve onun oğluna verdiği vasiyetlerden bahsettiği için sûreye bu ad verilmiştir: "Andolsun Biz Lokman'a hikmeti verdik. Hani Lokman oğluna-ona öğüt verirken-demişti ki: Allah'a şirk koşma... "[332]

Lokman (a.s), Eyke halkından Nûbiya kabilesine mensup olup, İbrahim (a.s)'ın soyundandır.[333]

el-Ezdî, Gudayf b. el-Haris'ten şöyle dediğini nakletmektedir: Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr ile birlikte Beytu'l-Makdis'e gittik. Abdullah b. Amr b. el-Âs'ın yakınında oturduk. Onu şöyle derken dinledim: Şüphesiz ki kul kabre konulduğu vakit onunla konuşarak şöyle der: Ey Ademoğlu! Bana karşı seni ne aldattı? Benim yalnızlık evi olduğumu, benim karanlık yurdu olduğumu, benim hakkın yuvası olduğumu bilmiyor muydun? Ey Ademoğlu! Bana karşı seni ne aldattı? Sen benim çevremde çalımlı çalımlı yürümüyor muydun?[334]

Böbürlenerek yürümenin yasaklanması ile birlikte, aşırı tavırlardan arındırılmış doğal yürüyüşün açıklanması da geliyor: "Yürüyüşünde tabii ol." Burada `doğru ol'la aşırılık göstermeme ve böbürlenme, sağa sola ağız ayırma ve sallanmayla enerji kaybına yol açmama kastedilmektedir, yürüyüşe doğru olmak da aynı anlama gelir. Çünkü bir hedefe yönelen doğal yürüyüş, oyalanma, böbürlenme içermez, rahat tavırlarla sadece doğrultusunda ilerler.

Alçak sesle konuşma; terbiye, kendine güven, sözün doğruluğu ve gücü konusunda iç rahatlığını yansıtır. Terbiyesiz veya sözü ve kendi değerinden kuşkuda olandan başkası kabalık etmez, bağırıp çağırmaz. Evet!.. Sadece onlar hiddet, kabalık ve bağırtı ile bu kuşkularını gizlemeye çalışırlar.

Kur'an yöntemi, anlatımı şu ifade ile sürdürerek bu davranışın çirkinliğini vurgulamaktadır: "Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir." Görüldüğü gibi, tiksindiricilik ve çirkinlikle birlikte, insanı alaya almaya çağıran gülünç bir sahne çiziyor. Ayetteki, düşünceyi uyandıran ifade aracılığıyla kafasında bu gülünç sahneyi canlandırabilen duygu sahibi birinin sonra kalkıp, bu eşeklerin sesine özenmesi düşünülemez...

Güzellik insanın ruhunda gizlidir. Bu güzelliği ortaya çıkaracak olan ise insanın güzel huylarıdır.

Güzel huyların önünü örten çirkin huylardan sakınmak gerekir. En çirkin huy kibirdir. En güzel huy ise mütevazi olmaktır.

Aşağıdaki hadisi şerifin yukarıdaki ayetle bu sebeple biribiriyle parelellik arzetmektir. Çünkü insanın çirkini huyunun çirkinliği, insanın güzelliği ise huyunun güzelliğidir.

Yüce Allah cümlemize güzel huylar nasip etsin.
 

Otuz Birinci Hadis

 
قَالَ رَسُولُ للّهِ: إنَّ اللّهَ تَعالى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛

 
Allah Resulü (a.s) buyurdular ki: "Şüphesiz ki, Allah’u Teala güzeldir, güzelliği sever."[335]
 

قَالَ buyurdu ki رَسُولُ Resulü (a.s) للّهِ Allah: إنَّ Şüphesiz ki اللّهَ Allah’u تَعالى Teala جَمِيلٌ güzeldir يُحِبُّ sever الْجَمَالَ güzelliği

 

Hadisin Vürûdu ve Açıklaması

Vürûdu: Müslim,  İbnu Mes'ud (ra)’dan naklediyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!" buyurmuştu. Bir adam: "Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Allah Teala hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın ibtali, insanların tahkiridir" buyurdular."[336]

Cemal kelimesi, insanın hoşuna giden, görünce içinde bir ferah ve mutluluk duyduğu şeylerin sıfatı için de kullanılır.

Yemyeşil ovalardan, canlı, rengârenk, kır çiçeklerinin aralarından süzüle süzüle gelen hayvanlarını gören bir çiftçinin sevinç ve mutluluğunu en veciz ve canlı bir şekilde tasvir ederken, bu güzel tabloyu cemal kelimesi ile anlatmaktadır.

Cemâl; güzel olmak, güzel şekil ve sûret demektir. Ayrıca, herkesin bildiği renk güzelliği ve yumuşaklık anlamına geldiği gibi, her uzvun mizaç ve yaratılışına uygun olan hüküm üzerine olması manasına da gelir. Cemâlullah; cemâl-i hakiki, cemâl-i mutlak, cemâli hak ve cemâl-i ahadiyet şeklinde de ifade edilir.

Cemâl, iç ve dış güzelliğinin adıdır. Allah hakkında kullanıldığında; O' nun rahmeti, lûtfu ve bereketi ile tecelli etmesi; merhameti, bağışlayıcı olması düşünülür. Cemâl, Allah'ın hoşnutluğu ve lûtfu, yahut bunlarla ilgili sıfatlardır. Bir bakımdan Cenâb-ı Allah'ın zatına, sıfatlarına ve güzel isimlerine; özellikle lûtuf, rıza, rahmet, nimet, ilim, afv ve ihsanla ilgili sıfatlarına cemâl adı verilir. Allah'ın vahdaniyetine iman edip, güzelliğine gönlünü bağlayan müminler Cennet'te Allah'ın cemâlini doyasıya seyredeceklerdir.

Kibir, büyüklük, ululuk manasına gelir. Dini bir tabir olarak, kişinin kulluk edebine uymayacak şekilde kendisini diğer insanlara karşı ululaması, onları hakir görmesidir. Aslında insanın Allah'ın bir mahluku olarak, diğer mahlukata karşı da büyüklenmeye hakkı yoktur. Kul ve mahluk olma cihetiyle bir eşitlik mevcuttur. Ancak Allah Teala, insana, hilafet ve emanet gibi bazı ziyade mesuliyetler vererek, bunun gereği olarak diğer mahlukata karşı bir kısım imtiyazlar vermiştir; insan akıl ve irade sahibidir, diğer mahluklar üzerinde tasarruf yetkisi vardır. Bu imtiyazları onu hayvanata karşı kibre değil, Cenab-ı Hakk'a karşı şükre ve hamde sevketmelidir.

Kibirin zıddı tevazudur. Tevazuyu alçak gönüllülük olarak ifade eder isek de,  esas itibariyle mazhar olunan nimetleri Allah'tan bilmeyi ifade eder. İslam büyükleri, tevazunun insanları yücelteceğini, kibrin de alçaltacağını kabul eder.

Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur:

  ثَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوىً مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

 "Üç şey helak edicidir: İtaat edilen aşırı cimrilik, uyulan hevesat ve kişinin kendini beğenmesi (ucb)."[337]

sümeyra
Wed 16 March 2011, 08:07 pm GMT +0200


      "Üç şey helak edicidir: İtaat edilen aşırı cimrilik, uyulan hevesat ve kişinin kendini beğenmesi (ucb)."[337]

      Fıtrata ters bir durum herhalde ki;kibirli insanları cidden sevmiyorum..Öyle insanlara Rabbim merhamet etsin ve o halden, bu alemdeyken kurtarsın,inşaallah..Ve düşünüyorum..En çok sevdiğim insanların en bariz özelliği;hilm sahibi ve mütevazi olmaları..

      İnsanların en hayırlısı AHLAKI GÜZEL OLANDIR..Ve tevazu güzel ahlakın en güzel halidir..Rabbim bizi de o hal ile hallendirsin..İnşaallah..

hafiza aise
Sun 2 March 2014, 10:41 am GMT +0200
Amin ablam. Rabbim bizi kötü hasletlerden uzak eylesin inşallah, Mütavazi bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin.

8-D fatma zehra
Thu 17 April 2014, 05:23 pm GMT +0200
çok güzel bilgiler çok yararlı allah sizden razı olsun

sümeyra
Thu 27 November 2014, 07:31 am GMT +0200         Cemâl, iç ve dış güzelliğinin adıdır. Allah hakkında kullanıldığında; O' nun rahmeti, lûtfu ve bereketi ile tecelli etmesi; merhameti, bağışlayıcı olması düşünülür. Cemâl, Allah'ın hoşnutluğu ve lûtfu, yahut bunlarla ilgili sıfatlardır. Bir bakımdan Cenâb-ı Allah'ın zatına, sıfatlarına ve güzel isimlerine; özellikle lûtuf, rıza, rahmet, nimet, ilim, afv ve ihsanla ilgili sıfatlarına cemâl adı verilir. Allah'ın vahdaniyetine iman edip, güzelliğine gönlünü bağlayan müminler Cennet'te Allah'ın cemâlini doyasıya seyredeceklerdir.

          Rabbim bize de lutfetsin inşaAllah !!!   

Rüveyha
Thu 27 November 2014, 02:01 pm GMT +0200
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah .Mevlam razı olsun kardeşim..

Allah Resulü (a.s) buyurdular ki: "Şüphesiz ki, Allah’u Teala güzeldir, güzelliği sever."[335]
Rabbim ahlakımızı güzel kılsın..Mevlam bizleri kötülüklerden beri kılsın inşaAlah..Efendimizin duasıyla, Mevlamız içimizi de , dışımızı da güzel kılsın inşaAllah..
 

rabiayldz
Mon 25 January 2016, 09:30 pm GMT +0200
Ve aleykümselam. ALLAH çok güzeldir. ALLAH'IN nasıl olduğunu bilemeyiz tabiki.  ALLAH bu dünyanın kötü işlerinden korur. Bu dünyada güzel ve iyi şeyler olur inşALLAH. (AMİN).

Sümeyye Şahiner7B
Mon 25 January 2016, 09:48 pm GMT +0200
Esselamu Aleykum , Kibir o kadar kötüdür ki ... Kibir yüzünden , insan kendini her şeyden herkesten üstün görür ve başkası ondan daha güzel bir iş yaptığında onu kıskanır . Kibir insanı alçaltır tevazu ise yükseltir .
     Hz Lokman (a.s) İbrahim (a.s)'ın soyundan gelir . Oğluna nice öğütlerde bulunmuştur . Bir               tanesini söyleyecek olursak ''Allah'a şirk koşma'' deyişidir . Allah c.c razı olsun . İnşAllah bizlerde Allah 'ın cemâline nail olabilen kullardan oluruz . Kibirden kaçınıp tevazuya yakınlaşırız inşAllah Amin

ceren
Tue 26 January 2016, 01:07 am GMT +0200
Aleykumselam.Allahin bizlerden istedigi temiz ahlak guzel huy ve guzel imandir.Allahin istedigi gibi guzel insan olan ve Allahin rizasini sevgisini kazanan kullardan olalim insallah....

Kevšer
Tue 26 January 2016, 03:13 am GMT +0200
  Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Güzellik insanın ruhunda gizlidir. Bu güzelliği ortaya çıkaracak olan şey ise insanın güzel huylarıdır. Güzel huyların ortaya çıkmasını engelleyecek kötü huylardan uzak durulması gerekir. En Çirkin huy Kibirdir. En güzel huy ise mütevazi olmaktır. Mevlam hepimizide güzel huylu olan kullarından eylesin inşaAllah...Amin
  Paylaşım için Rabbim Razı olsun kardeşim...

mevlüde06
Tue 26 January 2016, 10:32 am GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah.Rabbim bizleri helak esici bu uc seyden(ucb,cumrilik,hevesat) muhafaza eylesjn insallah.Allah razi olsun paylasim icin

HALACAHAN
Wed 2 March 2016, 11:20 am GMT +0200
Kibirlenerek yaşamak ile hiç birşey kazanmayiz .. Kibirlendigimiz konu her ne ise onu kendi başımıza elde etmedik.. Rabbim nasip etti ki ona sahip olduk  .. O halde neden kibirlenelim ki.. Rabbim tüm güzellikleri bizlere nasip etmiş o halde onu sukurle anmak düşer bizlere de

halim
Sat 27 August 2016, 10:29 pm GMT +0200
İnsanlardan yüz çevirerek böbürlenme. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayan, övünen hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabi ol.İnşaallah her halimizle rabbimize tabi olanlardan olur rabbimizin yasak kıldığı şeylerden uzak durur ona abd oluruz.

Allah razı olsun

HALACAHAN
Sun 28 August 2016, 08:40 am GMT +0200
Kibirin zıddı tevazudur. Tevazuyu alçak gönüllülük olarak ifade eder isek de,  esas itibariyle mazhar olunan nimetleri Allah'tan bilmeyi ifade eder. İslam büyükleri, tevazunun insanları yücelteceğini, kibrin de alçaltacağını kabul eder.
Rabbim sen ahlakimizı güzel eyle ..güzellikleri bizlere nasip eyle ..Amin..

[Muhammed]
Sun 28 August 2016, 09:47 am GMT +0200
Ve Aleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh.Rabbim bizleri kibirlenmekten, böbürlenmekten,övünmekten ve büyüklük taslamaktan uzak eylesin İnşaAllah.Rabbim bizleri katında güzel eylesin İnşaAllah.Allah c.c razı olsun İnşaAllah. ..

yagmur_7-c
Sun 28 August 2016, 10:27 am GMT +0200
Esselamu aleykum
Allah güzeldir ,güzeli sever ,sevenin de en güzelini sever...Rabbim sevdiği kullarından eylesin inşallah...RAbbim razı olsun inşallah...

Bilal2009
Sun 28 August 2016, 12:51 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Rabbim bizlere kibrit değil tevazuyu nasip eylesin.  Rabbim paylaşım için razı olsun.

HALACAHAN
Wed 12 April 2017, 12:19 pm GMT +0200
İnsanlardan yüz çevirerek böbürlenme. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayan, övünen hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabi ol."[330]

ceren
Fri 29 December 2017, 03:26 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim bizleri imanlı ihlaslı ve güzel ahlaklı kılsın.Kalbini ruhunu iman hakikatleri ile  doldurup besleyen ve allahın rızasını sevgisini kazanan kullardan olalım inşallah...