- Akîka kurbanı kesmek müstehaptır

Adsense kodları


Akîka kurbanı kesmek müstehaptır

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafız_32
Mon 15 November 2010, 06:45 pm GMT +0200
Akîka Kurbanı Kesmek Mustehaptır:
 

Hanefî mezhebine göre akîka kurbanı 'mubah'; di­ğer üç mezhebe göre 'sünnettir'. (Çev.)

Akîka, çocuğun doğduğunda kafasındaki saçtır. Bu nedenle kesilen kurbanın adına 'akîka kurbanı' denilmiştir. Çünkü kurban kesilirken, çocuk da tıraş edilmektedir. Akîka'nın bizatihi boğaz­lamak olduğu da söylenmiştir. Çocuğun doğumunun yedinci gü­nünde erkek çocuk için iki -maddi gücü yoksa bir de olabilir-, kız çocuğu için bir akîka kurbanı kesilmesi mustehaptır.

Selman b. Âmir ed Dabbî (vadiyallâhu anh) anlatıyor; 'Ra-sûlullah (sallaîiâhu aleyhi ve sellem); «Erkek çocuğun doğumuyla beraber akîka vardır. O çocuk adına akîka kurbanı kesiniz ve ço­cuktan her türlü eziyeti gideriniz» buyurmuştur.[667]

Aişe (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) erkek çocuğun doğumunda iki, kız çocuğun doğumunda ise tek koyun kesmelerini emretti.[668]

Semure {radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sel îem); «Doğan her çocuk kesilecek akika kurbanı kar­şılığında rehin gibidir. Doğumunun yedinci gününde bu kurban kesilir ismi konur başı tıraş edilir» buyurdu.[669]

Kesilen akîka kurbanının etinden yemek, davet vermek ve etinden dağıtmak mustehaptır. Akîka kurbanı, kurban bayramın­da kesilen hayvanların hükümlerine tabidir.

 
Bebeğin Saçının Tıraş Edilerek, Saçının Ağırlığında Gümüş İnfak Edilmesi:
 

Enes bin Mâlik {radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sal­lallâhu aleyhi ve sellem), doğumlarının yedinci gününde Hasan ve Hüseyin'in tıraş edilmesini ve saçlarının ağırlığınca gümüşün sadaka verilmesini emretti.[670]


Hatırlatma:

 

Çocuğun saçının bir kısmının kesilip bir kısmının bırakılma­sı caiz değildir. Buna kâkül denmektedir. İbn Ömer (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) (saçta) kâkül bırakılmasını yasaklamıştır.[671][667] Buhârî, 5471; Tirmîzî, 1515; İbn Mâce, 3164.

[668] Tirmîzî, 1513; Ahmed, 6/31; Albânî el-İrvâ'da sahih olarak derecelen-dirmiştir.

[669] Ebû Dâvûd, 2837; Tirmîzî, 1522; Nesâî, 7/166; ibn Mâce, 3165; Sahih rivayettir.

[670] Tirmîzî, 1519; el-Hâkim, 4/237; Beyhakî, 9/304; Hadisin lafzı Beyhakî'-ye aittir. Sahih rivayettir.

[671] Buhârî, 5920; Müslim, 113.

ceren
Tue 26 December 2017, 04:12 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetine tabi kalan ve akika kurbanını kesen ,saçlarının ağırlığınca gümüşünü veren ve allahın rızasını kazanan kullardan olalım inşallah...

Sevgi.
Tue 26 December 2017, 05:06 pm GMT +0200
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Mevlam bizleri Peygamberimiz'in yolundan hiç ayırmasın ve sünnetlerine hakkıyla uyanlardan eylesin inşaAllah