- Ailenin İbadetler Konusunda Çocukla İlgilenme Oranı

Adsense kodları


Ailenin İbadetler Konusunda Çocukla İlgilenme Oranı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Thu 4 November 2010, 10:23 pm GMT +0200

2- Ailenin İbadetler Konusunda Çocukla İlgilenme Oranı


İbadetlerin yaşanması konusunda toplumda görülen farklı tavırların ebeveyn-çocuk ilişkilerine de yansıyacağı açıktır. Ni­tekim öğrencilerin önankette açık uçlu sorulara verdikleri ce­vaplar gözönüne alınarak oluşturulan anket sorusu, farklı ebe­veyn ilgilerini ortaya koymaktadır.Öğrenciler kendilerine yö­neltilen "Aileniz ibadetler konusunda sizinle ilgileniyor mu?" tarzındaki soruyu aşağıdaki şekilde cevaplamışlardır: [417]

 
Tablo- 12: Ailenin İbadetler Konusunda Çocukla İlgilenme Oranı
 


SEÇENEKLER
 SAYI
 %
 
1. İbadetler konusunda herhangi bir teşvikleri yok. Bu konuda benimle pek ilgilenmezler.
 32
 3.21
 
2. Sadece Ramazan ayında beni teşvik ederek oruç tutmamı ve namaz kılmamı isterler. Fakat diğer zamanlarda benimle ilglenmezler
 18
 1.80
 
3. Cuma,bayram günleri/ kandil vb.zamanlarda namaz kılmamı yeterli görüyorlar
 3
 0.30
 
4. Beş vakit namaz kılmamı ve Ramazanda da oruçlarımı düzenli olarak tutmamı istiyorlar.Bu konuda benimle ilgileniyorlarve teşvik ediyorlar.
 853
 85.47
 
5. Benden uzakta oldukları için bu konuda ailemden hiçbir ilgi ve teşvik görmüyorum.
 60
 6.01
 
6. Farklı cevabınız varsa yazınız. [418]
 32
 3.21
 
Katılan
 998
 100.00
 
Cevapsız
 2
 
 
TOPLAM
 1000
 

Ailelerin % 85.47'sinin, çocuklarının ibadetleriyle yakından ilgilenmeleri sevindirici bir durum olmakla beraber bu bulgu, toplumun geneli için geçerli olmayabilir. Ancak ibadetlerini dü­zenli olarak yerine getiren ailelerin ortalama olarak %80 düze­yinde gerçekleşmesi [419] ailelerin ibadetleri yaşaması ile çocuklarını ibadetlere teşvikleri arasında var olan bir ilişkinin ilk işaretidir. Biraz sonra bu konuda analitik ve istatistiki açıdan detaylara değineceğiz; ancak burada çevre faktörünün-ibadetleri yaşama oranında olduğu gibi- belirgin bir farklılaşma oluş­turduğundan bahsetmek istiyoruz. Sözgelimi, ailenin ibadetler konusunda çocuklarıyla ilgilenme oranının en yoğun olduğu şehir Erzurum'dur (% 90.94). Ardından Balıkesir (% 87.16), Van (% 86.62) ve Bursa (% 80.67) gelmektedir. Erzurum'un bu derece yüksek düzeyde çıkması gerek ebeveynin ibadetleri yaşama oranının yüksekliği [420] gerekse bu şehirde okuyan öğrencilerin % 65.51 gibi yüksek düzeyle ailelerinin yanında kalarak öğrenimlerine devam etmiş olmalarıyla [421] açıklanabilir.