- Ailede Din Eğitimi ve Öğretiminde İzlenmesi Gereken Prensipler

Adsense kodları


Ailede Din Eğitimi ve Öğretiminde İzlenmesi Gereken Prensipler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
Eslemnur
Wed 3 November 2010, 12:17 am GMT +0200

4. Ailede Din Eğitimi ve Öğretiminde
 İzlenmesi Gereken Prensipler

Buraya kadar, ailede gerçekleştirilen din eğitimi-öğretimi, mükâfat ve ceza konuları ağırlıklı olmak üzere, çeşitli boyutla­rıyla ele alındı. Bu başlık altında ise birinci bölümde ortaya ko­nulan teorik bilgilerle, araştırmamızda elde edilen sonuçlar ara­sında bir sentez yapılacaktır. Amaç, öğretmen ve öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorular [473] vasıtasıyla onların da görüşleri alı­narak, ailede gerçekleştirilen din eğitimi-öğretiminde hangi metodların uygulanması gerektiğini belirlemektir.

Öğrencilere yöneltilen "Ailenizden almış olduğunuz din eğitimi ve öğretimi size neler kazandırdı veya kaybettirdi?"sorusuna,onlar genellikle iki yönde gruplandınlabilecek cevap­lar vermişlerdir.Buna göre öğrencilerin %55.8’i "Çok şeyler kazandım, olumlu etkisi oldu. En azında inançlı biri olmamı sağladı. Temel dinî bilgileri öğrendim ve çocukluğumdan itiba­ren ibadetlere başladım" görüşüyle, ailelerinden aldıkları dinî eğitimden olumlu yönde etkilendiklerini belirtmişlerdir.

Öte yandan öğrencilerin % 41.8'i ise "Verilen bilgiler ye­tersiz ve yanlış olduğu için beni tatmin etmedi. Ailemin din eğitimi-öğretiminde hatalı bir metod izlemeleri sebebiyle fazla bir şey öğrenemedim, kafamda bazı sorular da belirdi. Sonuçta dine olan ilgimde azalma oldu diyebilirim" görüşüyle bu eğitim-öğretimden olumsuz yönde etkilendiklerini ifade etmişlerdir.[474]

Olumsuz yönde etkilenme oranının %41.8 gibi yüksek se­viyede bulunması, ailelerde, genellikle babalar tarafından, ya da anne babanın birlikte gerçekleştirdiği din eğitimi-öğretiminde birçok yönde hatalar olduğuna işaret etmektedir. Anlaşılan, an­ne babalar bu konuda ciddi hatalar yapmaktadırlar. Bu konuda tahsil seviyesi başta olmak üzere birçok faktörün rol oynadığını tesbit etmiştik. Anne babanın yaptıkları hataların telafisi yö­nünde, gerek teorik bilgiler, gerekse anket sonuçları yardımıyla ailede gerçekleştirilecek din eğitimi-öğretiminde aşağıdaki prensipleri ortaya koymanın olumlu sonuçlara vesile olacağı inancındayız. Gerçekte mükâfat ve cezanın birçok faktörle ilgi­si gözönüne alınacak olursa, aşağıdaki prensiplerin de, mükâfat ve ceza konusunda bir bütünün parçaları olarak görülmesi ve önemle değerlendirilmesi gerekmektedir.