- Ağıt yakmak

Adsense kodları


Ağıt yakmak

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafız_32
Mon 22 November 2010, 02:32 pm GMT +0200
1. Ağıt Yakmak:
 

Ölüye ağıt yakmak haramdır. Çünkü bu tür davranışlar, üzüntüyü artırır ve sabrı yok eder. Ayrıca Yüce Ailah'a teslimiye­te, O'nun emrine boyun eğip rıza göstermeye aykırıdır. [175]

Ebû Mâlik el-Eş!arî (radiyallâhu anh) anİatıyor; Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Câhiliyet adetlerinden dört şeyi ümmetim bırakmayacaktır. Bunlar; 'atalarıyla övünmek, soydan dolayı kınamak, yıldızlarla yağmur istemek ve ölüye ağıt yak­maktır.

Ölüye ağıt yakan tövbe etmeden ölürse, kıyamet günü üzerinde katranlı elbise ve uyuzlu gömlekle diriltilir.[176]

Ümmü Atiyye (radiyallâhu anhâ) anlatıyor; 'Rasulullah (sal-lallâhu aleyhi ve sellem)'e beyat ederken, bizlerden ölüye ağıt yakmayacağımıza dair söz aldı. Bizden beş hanımın dışında hiç kimse bu sözünü tutmadı..[177]

 
2-3. Ölünün Ardından Dövünmek ve Yaka Yırtmak:
 

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki; (Ölenlerin arkasından) eliyle yanaklarına vuran, yakalarını yırtan veya cahiliye geleneğiyle yakarışlarda bulunan bizden değil­dir.[178]

Yaka yırtmak, ağıt yakarak kişinin elbisesinin üst yaka kısmı­nı parçalamasıdır. Cahiliye yakarışı İse, ağıt yakıp feryat etmek, ölünün iyiliklerini söylenerek matem tutmak ve çığlık atmaktır.

 
4-5. Saçı Kazımak veya Saçı Dağınık Yapmak:
 

Ebû Burde bin Ebi Musa (radiyallâhu anh) anlatıyor; '(Ba­bam) Ebû Musa çok hastalandı ve bayıldı. Başı, hanımlarından birinin kucağına düştü. Bunun üzerine hanımlarından biri, çığlık atmaya başladı. Ebû Musa, (bayıldığı için) onun bu davranışını engelleyemedi. Ayıldığında ise; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ue sellem)'in uzak olduğu bir davranıştan ben de uzağım. Çünkü Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bağırıp çağıran, saçını ba­şını yolan ue üstünü başını yırtan kadınlardan uzaktır' dedi.[179]

Peygamberimiz {sallallâhu aleyhi ve sellemj'e biat eden ha­nımlardan biri anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), iyilikte kendisine isyan etmeyeceğimize dair bizden söz aldı. Buna göre, (musibet anında) yüzümüzü tırmalamayacağımıza, feryat ue figân etmeyeceğimize, yaka yırtmayacağımıza ve saçla­rımızı dağıtmayacağımıza dair söz verdik.[180][175] Nevevl Müslim Şerhi, 2/598.

[176] Müslim, 934; Ahmed, 5/342; el-Hâkim, 1/383; Beyhakî, 4/63.

[177] Buhârî, 1306; Müslim, 936.

[178] Buhârî, 1294; Müslim, 103.

[179] Buhârî, Muallak hadis oîarak rivayet etmiştir, 1296; Müslim, 104.

[180] Ebû Dâvûd, 3131; Hasen derecesine yakın bir senetle rivayet edilmiştir.ceren
Tue 26 December 2017, 04:40 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Ölüm de doğmak kadar doğal ve herkese nasip olacak bir durumdur.Ölüm kime nasıl olursa olsun Allahın emridir ve ağıt yakmak da isyana gittiği için dinen haramdır ve yasaklanmıştır. Rabbim bizleri ölüm anında dua eden tevekkül için de sabır içinde bu acıyı karşılayan kullardan eylesin inşallah...

Sevgi.
Tue 26 December 2017, 05:00 pm GMT +0200
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Er yada geç tüm canlılar ölümü tadıcak kaçış yok. Oyüzden ölenlerin ardından ağıt yakılmamalı, onun yerine hayırlı dualar etmeliyiz.
  Herdaim yaşadığımız anın kıymetini bilip Rabbimiz'in emir ve yasaklarına uyanlardan olalım inşaAllah. Aminn ecmain