- Abese Suresinden

Adsense kodları


Abese Suresinden

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafız_32
Thu 16 September 2010, 07:34 pm GMT +0200
Abese Suresinden


Meali“Yansnar a´ma geldi diye, yüzünü hem ekşitti, hem çevirdi. Nereden biliyorsun? O belki salâh bulacak; yahut senden işiteceğini düşünecek de bu düşünmek kendisine faide verecek. Kimin güvendiği var da ağır davranıyorsa yüzünü ona dönüyorsun; halbuki onun salâh bulmamasında sence bir şey yok. Diğer taraftan, kimin kalbinde Allah korkusu var da sana koşa koşa geliyorsa ona aldırmıyorsun.” [20]


TefsiriBu sûre Hatice (radıyallalıü anha) validemizin yeğeni İbni Um Mektum hakkında nazil oldu. İbni Um Mektum´un ismi: kavli meşhure göre, Kays oğlu Amr, Um Mektum ise validesinin lakabıdır.

Kays oğlu Amr â´mâ idi; bazıları anadan Öyle dağdu diyorlar; bazıları da sonradan âmâ olduğunu rivayet ediyorlar. Kendisi ilk muhacirlerdendir.

Aleyhisselâtü vesselam Efendimiz henüz Mekke´de idi. Bir gün Kureyşin Utbe, Şeybe, Ebu Cehil, Abbas, Ümeyye, Velit gibi ileri gelenleri huzur-u Peygamberide bulunuyor: O da bunları imâna getirmek için uğraşıp duruyordu. Çünkü bunlarla beraber birçok kişi daha müslüman olur, ümidini besliyordu. Kays oğlu Amr, Hazreti Peygamberin tam bunlarla meşgul olduğu bir sırada gelerek, .Efendimizin sözünü kesmiş: “Ya Resulallah. Allah´ın sana Öğrettiği şeylerden bana da öğret.” demiş; hattâ karşısındakinin meşguliyetinden haberi olmadığı için bu sözü birkaç kere söylemiş idi. Öyle bir za­manda sözünün kesilmesi Aleyhissellâtü vesselam efendimizin hoşuna gitmediğinden mübarek yüzünde tabiî olarak infial eseri görüldü; bundan başka Kays oğluna arkasını da çevirdi. Âyetlerin sebebi nüzulü bu vak´adır.

Cenab-ı Hak nebiyyi muhteremine itab suretinde ihtar ediyor ki; bu zavallı adamın kudretsizliği, yoksulluğu sebebiyle sözünü dinlememek, kendisinden yüz çevirmek doğru değildir. Evet, kendisi fakir, gözü alil; lâkin kalbi zengin, içi uyanık. Senden işiteceği hikmeti can kulağiyle dinleyerek zaptedecek; o sayede cismini bütün menahiden (yasak edilen şeylerden) sakınacak; ruhunu her türlü mülevves hatıralardan temiz tutacak. Yahut o hikmeti hatırlamak gelecekse de, measiden (suçlardan, günahlardan) azade kalmasını temin eylemek suretiyle, biçarenin işine yarayacak.

Beriki servet, kudret sahiplerine gelince: Bunların çoğunda o uyanık, o Hak tanır kalb yok. Başkalarının müslüman olmasına sebep olacaklar diye, yani sırf mevkileri hatırı için kendilerine doğru dönmek lâyık olamaz, insanın kudreti, hakikatte kalbinin uyanık olmasiyle, bir de hak kendini gösterince ona karşı inat etmiyerek inkıyat etmesiyledir. Yoksa, para, mal, hasep, nesep, kabile, aşiret, hadem, haşem, taç, taht gibi esbabı azamet bugün var, yarın yok, birtakım iğreti şeylerdir.

Görülüyor ki, bu âyatı kerime ile Cenabı Hak ümmete edep öğretiyor. Hem öyle bir surette ki:

Eğer biz, o âdaba sarılmış olsaydık, bugün milletlerin en büyüğü olurduk. Bugün de bize düşen vazife yine bu edeb ve fazileti benimsemek ve bu şekilde harekete dikkat etmektir. [21]

ceren
Sun 17 May 2015, 10:21 am GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.