- Zikri Biz indirdik Onu Yine Biz Koruyacağız

Adsense kodları


Zikri Biz indirdik Onu Yine Biz Koruyacağız

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:21 pm GMT +0200
X. Zikri Biz indirdik, Onu Yine Biz Koruyacağız


 

Hasılı, İslam'a giren bütün haricî unsurlar, bu üç fırka yo­luyla yani cahilce tevillerde bulunan ve aşın giden müslürnanlarfa, dine sızarak tahribatta bulunmaya çalışan garazkâr batıl ehlinin kanalı ile girmiştir.

Cenab-ı Hakk "Zikri biz indirdik ve elbette onu yine biz ko­ruyacağız.[38] beyanıyla bu dini kendi garantisi altına aldığını bil­dirmiştir. "Bu ilmi, her kuşağın adil olanları devralıp taşıyacak­tır" hadisi bu ayetin tefsiri olabilecek niteliktedir. Yani dinin ko­runması İslam'a dahil edilmek istenen bu üç yabancı unsurun ayıklanması seçkin alimler vasıtasıyla olacaktır. Bu, müslüman alimlerin her zaman ve mekanda yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. İlmin azaldığı, cehaletin galebe çaldığı, bidat ve hurafelerin yayıldığı dönemlerde bu gereklilik daha belirginleşir. Bizlere vaadini gösteren ve bu nebevî ihbarı ve mucizeyi gerçekleştiren Cenab-ı Hakk'a hamd u senalar olsun. Bu ni­metlerin bir göstergesi olarak gerek tarihte gerekse günümüzde muhakkik alimler bu üç sapkın fırkayı sürekli gözetlemiş ve ge­reken önlemi almışlardır. Aşırıya gidenlerin aşırılıklarını, batıl ehlinin ürettiği şüpheleri ve cahillerden neşet eden tevilleri red­dedip, bunların geçersizliklerini ortaya koymuş ve bunların İs­lam'a ait olmadığını açıklayarak hakkı layık olduğu yere oturt­muşlardır. [39]
[38] Hicr, 9

[39] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 30.


ceren
Fri 22 December 2017, 04:29 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri her daim onu anan islamın gerektirdiği şekilde yaşayan ve her yerde zikir edip ruhunu ve bedenini besleyen kullardan eylesin inşallah...

Sevgi.
Fri 22 December 2017, 06:59 pm GMT +0200
Aleyküm Selâm Ve Rahmetüllahi Ve Berakâtühu
Mevlam kalplerimizi zikirden dilimizi duadan bedenimizide ibadetten ayırmasın inşaAllah

Bilal2009
Sat 23 December 2017, 01:46 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Kur an ı Kerim kıyamete kadar korunacaktır Rabbim paylaşım için razı olsun.