- Yıldızname / Akrep Kadını

Adsense kodları


Yıldızname / Akrep Kadını

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Wed 18 February 2009, 09:59 pm GMT +0200
Akrep Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu burç altında doğan kadında da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, parlak yüzlü, orta boylu, çatık kaşlı, çok uyur, tembel, unutkan, zevk ve safaya, eğlenceye meyyâl olur. Çok yalan söyler, gıybet ile uğraşır. Ahlâkı bozuktur. Acelecidir. Huysuzluğu, şiddet ve hiddeti, sabırsızlığı yüzünden çok felâket ve zarara uğrar. Kadınlardan düşmanı çoktur. Yüzünde çiçek bozuğu ya alamet veya bir ben vardır. Baş ağrısından şikâyet eder. Mide hastalığına sık sık uğrar. Kadınlardan sakınmalıdır. Çünkü birinin kendisine zehir içirmesi umulur...

İkinci Vecih: Şems'e mütenâzır olursa sarıya meyyâl benizli, boy ve eşkâlde yukarıdaki gibi bir kadın olup baş dönmesi, yarım baş ağrısı, safra ve hararetten müşkildir. Limon, demirhindi ve nilüfer şerbeti kullanırsa faydalı olur. Evlâtları erkek olur. Kendi kavmi arasında sözü geçer ve faydası olmayan insanlara (malını) israf eyler.

Üçüncü Vecih: Zühre'ye mütenâzir olursa sarıya veya kırmızıya meyyal beyaz benizli, uzun boylu, uzunca çehreli, kalın dudaklı, beyaz ve muntazam dişli, mütenâsip endmlı, seyrek saç ve kaşlı bir kadın olup güzel kokulara ve zinete meyyâl, izzet-i nefsi ve kibiri gâlip, bir hâlde sebat etmez. Şehveti çoktur. Erkeklerle münasebeti sever. Aleyhinde yalan sözler ve bühtân (iftir) söylenir. Ahlâk ve şeref konusunda laubali olur.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Hayatı mutavassıt ve maişeti orta kanaat olur. Ne gâni (zengin) ne fakirdir. Kimseye muhtaç olmaz, kanaat  ile yaşar. Tab'ında  cömert, kalbinde safvet vardır. Kadınlardan çok hileye ve felâkete uğrar. İyilik ettiği adamlardan fenâlık görür. Bahtı azdır. Aklı hafif, mizâcı uyanık olup kimsenin sözünü dinlemez, kendi bildiğine gider. Yaşı ilerledikçe kadri artar ve hâli iyilik kazanır.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Lüzumu kadar kaanır. Mal ve mülkü az ve kanaati çoktur. Biraz isrâf eylediği cihetle bazen zaruret çeker. Cenab-ı Hak rızkını temin ve giderek artırdığından nimet içinde vefât eyler.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Az miktarda ve ekserisi kız olan kardeşleriyle iyi geçinemezler. Bunlardan düşmanlık ve husumet görür. Uzak yaşamak hayırlıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâldir. Çocuk iken pederi kendisini sever ise de vâlidesi sevmez. Sonra onun da muhabbeti olur. Baba ve anasına hayırlı ve itaatkâr olup hizmetlerinde kusur etmez. Gurbete giderek onlardan uzun zaman ayrılır ve yine buluşurlar. Merih'e mütenâzırlardan ise vâlidesi pederinden önce vefât eder.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteridir. Ekseri evlâdı erkek olur. Bunlardan bir veyâ üçü yaşar.Evlâdı yüzünden çok zahmet ve meşakkat çeker. Bir oğlundan çok hayır ve itaat görür, bununla teselli olur.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu sevr ve talii ZÜhre'dir. Başından iki nikâh geçer. İlk zevcinden vefât veyâ talak ile ayrılır. İkinci zevci kendisini defneder. Kocasını fevkâlade kıskanır. Bununla beraber kendisi, çok laubali olup gayrimeşru münasebetlerden ictinab etmez.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tirç Herkes indinde muteber ve makbul olur. Bazen de hakaret görür. Nereye teveccüh ederse muvaffakiyetle karşılanır. Büyük bir aileye mensup bir kadından hayır görür.Buna çok zaman dost olup onla beraber yaşar. Bu yüzden itibârı artar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Yaşı kemâle erdikten sonra hastalığı çok olur. Mide, kalp ve baş ağrılarından ve mafsal sızılarından şikâyet eder. Sebebi soğuk alnak, safra galebesidir. Sık sık başı döner. Limonata, sumak, ekşi nar, demirhindi gibi ekşi şeyler faydalıdır. Ara sıra müshil alması münasiptir. Dana eti iyidir. Haftada bir defa kafur ruhu veya kekik yağı ile vücudunu oğarsa mafsal ağrılarından ve yelden kurtulur.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. 2, 7 ve 24 yaşlarında senenin bu talii bu burçta olursa ölüm korkusu vardır.Bunları geçirirse 70 sene yaşar.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Aile ve akrabasından erkek ve kadın olarak düşmanı ve hasedçileri çok olur. Her görüştüğü ona düşmanlık besler ise de Cenab-ı Hak onlar üzerine muzaffer eyler.

Sarıya meyyâl beyaz benizli, ince vücutlu bir kadından korku vardır. Çünkü bu onun helâkine çalışır. Erkek ve kadın dost, ahbap ve şerik olmak üzere talii mai olanlar muvafık olup yıldızı havai (hava) olanlardan sakınmalıdır. Çünkü en büyük düşmanı bunlardandır. Münasip hayvan koyu doru kısrak, elbise ise mavi renkli keten ve yeşil ipektir.

Yeni ay gördüğü zaman beyaz benizli bir kadına baksın; o ay kendisi için mübarek olur. Birinden isteyeceği bir hacet için ona salı günü müracaat ederse muvaffak olur. Yattığı zaman başını deniz tarafına koyarsa rahat uyur.

Eğer gebe kalmazsa bir diş frenk sarımsağı, bir diş yerli sarımsak, bir dirhem ud ağacı alıp gayet ince döğdükten sonra süzülmüş bal ve yumurta beyazı ile karıştırıp bir çıkın haline getirmeli ve hayızdan temizlenmeyi müteakip tutunarak zevciyle mukarenet etmeli; biiznillahi teâlâ hamile olur.

İns ve cin şerrinden, büyüden ve nazardan emin olmak, herkes indinde makbul ve muteber olup zevciyle muhabbet ve meveddeti artırmak isterse, Kamer'in Akrep burcunda olduğu bir salı günü misk, safran ve gül suyu ile şu duayı yazıp ud ağacı, cavi, günlük ve cin elması ile tütsüledikten sonra üzerinde taşısın:

*** Dua metinleri Scanner ile tarandıktan sonra  Eklenecektir ***

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...

yagmur_7-c
Mon 10 March 2014, 06:58 pm GMT +0200
Allah razı olsun...
Çok güzel bir paylaşım ama inssan gerçekten Allah a  inanarak  bu yolda (hayır yolunda) yürünmeli..

damla6d
Mon 10 March 2014, 07:41 pm GMT +0200
ALLAH razı olsun...
Çok güzel bir paylaşım ama inssan gerçekten ALLAH a  inanarak  bu yolda (hayır yolunda) yürünmeli..
Aynen öyle...
İnsanlar bu tür şeylere çok dikkat etmeli..