- İslam İnanç Esasları Ders Özetleri Ünite 2

Adsense kodları


İslam İnanç Esasları Ders Özetleri Ünite 2

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
halim
Fri 10 April 2015, 12:26 am GMT +0200

                                                                                                ATA AÖF

                                                                                         İslam İnanç Esasları

                                                                                                  Ünite 2
                                                                                                    
                                                                                     İmanın Tanımı ve Mahiyetiİslam da imanın sahih olması için şu şartlar gereklidir:

1)İmanda hür irade olmalıdır,

2)İmanda şüphe olmamalıdır

3)İmanda ümitsizlik olmamalı Allah’ın rahmetinden ne ümit kesilmeli ne de emin olunmalıdır

İnanılacak hususlar açısından iman da ikiye ayrılmaktadır.

1) İcmali iman,iman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir

2) Tafsili iman

Küfür sözlükte “örtmek,gizlemek”anlamına gelir.Terim anlamı Hz.Peygamber’i, Allah’tan getirdiği kesinlikle sabit
olan dinî esaslardan birini veya birkaçını inkâr etmek demektir.

Şirk sözlükte “ortak kabul etmek” anlamına gelmektedir.

Şirkin,terim anlamı,Allah Teala’nın, başta “İlah” olma niteliği olmak üzere bütün isim sıfat ve fiilerinde eşinin denginin ve ortağının
bulunduğunu kabul etmek demektir.

İslamn İnancında “tekfir”, Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, “inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışlar” dan
birini yapmasından ötürü kâfir saymak demektir.

İrtidat”ise dinden çıkmaya denilmektir.Dinden çıkan kişiye de mürtet denilir.

İslam inancına göre insanlar “tasdik ve inkâr açısından”mümin,münafık,kâfir olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.