- Cennetliklerin de Münezzeh Olan Rabbe Bakmaları

Adsense kodları


Cennetliklerin de Münezzeh Olan Rabbe Bakmaları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Sun 5 February 2012, 08:56 pm GMT +0200
Mukaddes Olan Rabbin Cennetliklere Bakması Cennetliklerin de Münezzeh Olan Rabbe Bakmaları:
 
Yüce Allah buyurdu ki:

"O'na kavuştuklan gün müminlere yapılacak dirlik temennileri "Selâm" demek olacaktır. Onlara cömertçe verilecek ecir hazırlanmıştır." (Ahzâb, 33/44)

"Merhametli Rab katından onlara selâm vardır." (Yasin, 36/58)

Sünen adlı eserinde îbn Mâce... Câbir b. Abdullah'tan rivayet etti ki; Ra­sûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennetlikler nimetleri içindeyken bir ara kendilerine bir nurun parılda­dığını görürler. Başlarını kaldırıp baktıklarında Aziz ve Celil olan Rabbin, kendi lutfuyla üst taraftan kendilerine bakmakta olduğunu görürler. Rableri onlara: "Selâm size ey cennet ehli!" der. Şu âyette söylenen de budur:

"Merhametli Rab katından onlara selâm vardır." (Yasin, 36/58}

Rableri onlara, onlar da Rablerine bakarlar.[498]

Cenab-ı Allah'ın zâtını temaşa ettikleri sürece başka hiç bir nimete dö­nüp bakmazlar. Nihayet Cenab-ı Allah gözlerine görünmez olur. Ama diyar­larında O'nun nûr ve bereketi üzerlerinde kalır." [499]

Beyhakî... Câbir'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş­tur:

"Cennetikler kendi rheclislerinde oturmaktayken bir ara cennetin kapı­sında kendierine bir nûr parıldar. Başlarını kaldırıp baktıklarında yüce Rab­bin kendilerine azametinin nurları ve rahmetiyİe tecelli etmekte olduğunu görürler. Onlara şöyle der:

— Ey cennet ehli! Benden dilekte bulunun.

— Bizden hoşnud olmanı senden diliyoruz.

—  Diyarımı vererek hoşnud oldum sizden. Size ikramda bulunacağım. İşte şimdi dilekte bulunmanın zamanıdır. Benden dilekte bulunun.

— Senden, daha fazlasını diliyoruz."

Yularları kızılyakut ve yeşil zümrütten olan kızıl renkli yakut develer getirilir. [500] Bunlar o develere bindirilirler. O develer, adımlarını gözlerinin görebildiği en uzak noktaya atarlar. Yüce Allah emreder: Ceylan gözlü hım cariyeler, şöyle diyerek gelirler:

"Bizler nimete mazhar olmuşuz; yoksul düşmeyiz. Ebediyiz; ölmeyiz. İnanmış, âlicenap kimselerin eşleriyiz." [501]

Sonra Cenab-ı Allah emir verir. Katıksız., beyaz misk tepeleri getirilir. Onların üzerine mensere denen bir koku saçılır. Nihayet Adn cennetine gö­türülürler. Melekler: "Ya Rab! Kavim geldi" derler. Cenab-ı Allah: "Sadık­lara merhaba. İtaatkârlara merhaba" der. Aradan perde kalkar onlar için. Aziz ve Celil olan Allah'a bakarlar. Rahman'in nuruyla gözlerini ihya olur. Öyle ki birbirlerini dahi göremezler. Cenab-ı Allah: "Bunları armağanlarla köşk­lerine gönderin" der. Köşklerine dönerler ve artık birbirlerini görürler." Ra­sûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Şu âyette anlatılan da budur: "Bağışlayan ve acı­yan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur." (Fussılei, 41/32)

Yukarıda   anlatılanları  naklettikten   sonra  Beyhakî  şöyle   demiştir: "Rü'yet kitabında, rivayet ettiğimiz bu hadisi teyid edici ifadeler vardır."

Doğrusunu Allah bilir.[502]

Ebü'l-Meâlî El-Cüveynî, Secerî'ye reddiye olarak şöyle demiştir: "Kut­lu ve yüce Allah, aradaki perdeyi kaldırıp cennetliklere tecellide bulundu­ğunda ırmaklar hızla akar, ağaçların dalları birbirine girer, fırtına eserek oda­lar ve kanepeler târ-ü mâr olur, gözlerden şırıl şırıl yaşlar akar, fırtınalar eser, evlerle köşkler kâfur ve katıksız misk kokar, kuşlar öter, ceylân gözlü huri­ler ortaya çıkarlar." [503]

[498] Sınırsız bir şekilde bakışırlar. Müminler o zaman nura, sevinç ve neşeye gark olurlar. Öyle-ki diğer bütün nimetler önemsizleşir. Çünkü onlar ilâhî hoşnutluk ve ikram sağanağına tutu­lurlar.                                                 

[499] ibn Mâce, Mukaddime, 13

[500] Yani güzel görünüm ve renk bakımından kızıl yakuta benzer o develer. Yoksa o develer ger­çekten yakut değildirler. Çünkü yakutluk, hayvaniyele ve hayata ters düşen bir şeydir.

[501] Heysemî, Mecmâ'uz-Zevâid, 10/418, Taberâ-nî'den

[502] Beyhakî. el-Ba'sü ve'n-Nüşûr, 249

[503] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 444-446.


saniyenur
Sun 5 February 2012, 11:43 pm GMT +0200
İstemem ben ne cennetini ne cehennemini bana cemalin yeter. Rabitul Adeviyyenin duası aklıma geldi: Diyor ki:Cenneti de cehennemi de yakın, Bana Rabbimin rızasından başka bir şey kalmasın..

sümeyra
Thu 26 September 2013, 12:15 pm GMT +0200


       Rabbim hayal etme kabiliyetini verdiği için, bir nebze de olsa bu tablolar gözümüzde canlanıyor..Ruhumuz o huzurun neşvesini duyuyor..Rabbim bu şerefe erenlerden eylesin hepimizi inşaallah..

mevlüdekalınsaz
Thu 24 April 2014, 07:57 am GMT +0200
Eselamü aleykum; amin ecmain inşALLAH.Ey Yüce Rabbim!Ne cennetine girmek ne de cehennminden uzak olmak istiyoruz.İlle de senin güzel rızanı,yüce camalini istiyoruz....Ne olur Bizi de bu şerefe nail olan kullarından eyle....

İlahi Ente Maksudi ve Rıdake Matlubi “ALLAHım, maksadım Sen’sin; Sen’in rızanı talep ediyorum”

ceren
Fri 9 August 2019, 02:35 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim bizleri cennet ehli olup ,Allahın rahmetine merhametine kavuşan kullardan olalım inşallah...

Bilal2009
Sat 10 August 2019, 05:57 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri cennetine alsın Rabbim paylaşım için razı olsun

Melek Nur Çelik koü
Sat 10 August 2019, 07:34 pm GMT +0200
Paylaşım için Allah razı olsun..

gulsahkilicaslan
Sun 11 August 2019, 01:43 am GMT +0200
Bu güzel paylaşım için teşekkür ederiz Rabbim razı olsun inşallah...

Sevgi.
Sun 11 August 2019, 06:27 am GMT +0200
Rabbim bizleri hayırlı kullarından olmayı ve rızasına erişebilmeyi nasip etsin inşaAllah