- Cennete Girecek İlk Üç Kişi İle Cehenneme Girecek İlk Üç Kişi

Adsense kodları


Cennete Girecek İlk Üç Kişi İle Cehenneme Girecek İlk Üç Kişi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Mon 23 January 2012, 07:38 pm GMT +0200


Cennete Girecek İlk Üç Kişi İle Cehenneme Girecek İlk Üç Kişi:

 
İmam Ahrned b. Hanbel... Ebû Hüreyre'den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennete girecek ilk üç kişi ile cehenneme girecek ilk üç kişi bana arze-dildi. Cennete girecek ilk üç kişi şunlardır: Şehid. Dünya köleliği kendisini Rabbine taatte bulunmaktan alıkoymayan köle. Çoluk çocuk sahibi olan (di­lenmekten utanan) iffetli fakir. Cehenneme girecek ilk üç kişi de şunlardır: (Halkına) musallat olan emir. Malındaki Allah hakkını ödemeyen servet sa­hibi. Böbürlenen fakir." [589]

Sahih-i Müslim'de İyaz b. Muharhmed el-Mücaşiî'den rivayet olundu­ğuna göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennet ehli şu üç kişidir: Sadaka veren, adaletli, başarılı sultan. Tüm yakınlarına karşı kalbi merhametli olan adam. Çoluk çocuk sahibi, dilenme­yen, iffetli müslüman. Cehennem ehli de şu beş kişidir: Her hususta size uyan, mal ve aile talebinde bulunmayan, yakışıksız işlerde bulunmasını en­gel olucu aklı olmayan zayıf (iradeli) kimse. [590] Tamahkârlığı gizli olmayan, az bir şey için dahi hıyanette bulunan hâin kimse. (Geceleyin) sabaha varma­dan, (gündüzleyin de) akşama ermeden ailende veya malında sana mutlaka tuzak kuran adam. Cimri (ya da yalancı) adam. Hayadan uzak olan çok utan­maz adam." [591]

Buharı ve Müslim'in sahihlerinde... Harise b. Vehb'den rivayet olundu ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Size cennetlikleri haber vereyim mi? (Onlar, şu kimselerdir): Horlanan her zayıf kimse ki, Allah'a yemin verse, Allah onun yemininin gereğini mut­laka yerine getirir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? (Onlar da şu kimselerdir): Her kaba tabiatlı, büyüklük taslayan mütekebbir kimse." [592]

İmam Ahmed b. Hanbel... Abdullah b. Amr'dan rivayet etti ki; Rasûlul-lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cehennemlikler; kötü huylu, kaba tabiatlı, büyüklük taslayan, mal top­layan, iyiliği meneden kimselerdir. Cennetliklerse zayıf ve mağluplardır."[593]

Taberanî... İbn Abbas'tan rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

"Cennetlik kişi o kimsedir ki; Allah, kulağım hakkında halkın hayırlı övgüleriyle doldurmuştur. Kendisi de hayırla yâd edildiğini işitir. Cehen­nemlik olan da, kendi kulakları, halkın hakkındaki kötü anmalarıyla doian ve bunu bizzat işiten kimsedir." [594]

Kadı Ebû Ubeyd Ali b. Hüseyin... İbn Abbas'tan rivayet etti ki; Peygam­ber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennete girecek adamlarınızı size haber vereyim: Peygamber cennette­dir. Sıddık cennettedir. Şehid cennettedir. Şehrin en uç noktasındaki kardeşi­ni sırf Allah rızası için ziyaret eden adam cennettedir. Cennetlik kadınlarınız da şunlardır: Şefkati doğurgan, kocası kendisine darıldığmda gelip elini ko­casının üzerine koyan. Sonra da: 'Sen benden hoşnud olmadıkça Allah'a ye­min ederim ki, uykuyu tadmayacağım' diyen kadındır."

Önceki kısımlarda geçen sahih hadislerden birinde Rasûlullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu görmüştük:

"Cennete baktım. Oradakilerin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Ce­henneme baktım. Oradakilerin çoğunun [595]zenginler olduğunu gördüm." [596]

[589] Ahmed b. Hanbel, 2/425

[590] Yani bunlar, yaptıkları ve yapmadıkları her işle başkalarına uyan, hayırda ve serde, hakla ve batılda başkalarıyla birlikte hareket eden, şahsiyet, görüş ve akıl gibi bir keramete sahib ol­mayan, şahsiyetleri başkalarında eriyen, Rasûlullah (s.a.v.)'in: "Hiç biriniz kendini hakir gör­mesin" sözüyle dikkatlerimizi yönelttiği selîm litral edebine karşı kör ve sağır olan kimseler­dir. İrşâd edici diğer bir hadisinde de peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: "Hiç biriniz kararsız olmasın. İnsanlar iyilik yaparlarsa ben de yaparım. Kötülük yaparlarsa bende yapa­rım' demesin. Aksine: 'İnsanlar iyilik yaparlarsa ben de yaparım. Onlar kötülük yaparlarsa, onların yaptıklarından uzak dururum' desin." "Doğrusu bunda, kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır." (Raf, 50/37)

[591] Ahmed b. Hanbel. 4/262

[592] Ken-zü'l-Ummâl. 3/5934

[593] Ahmed b. Hanbel, 2/214

[594] İbn Mâcc, Zuhd, 2/25

[595] Ahmed b. Hanbel, 2/173;

[596] İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001: 473-474.


mevlüdekalınsaz
Thu 24 April 2014, 08:35 pm GMT +0200
Esselamü aleykum;  
Cennete girecek ilk üç kişi şunlardır:
 Şehid.
 Dünya köleliği kendisini Rabbine taatte bulunmaktan alıkoymayan köle.
 Çoluk çocuk sahibi olan (di­lenmekten utanan) iffetli fakir


Cehenneme girecek ilk üç kişi de şunlardır:
 (Halkına) musallat olan emir.
 Malındaki ALLAH hakkını ödemeyen servet sa­hibi
 Böbürlenen fakir.

Paylaşım için Mevlam razı olsun...vesilenizle bu konuda da bilgileniş olduk inşALLAH...


yagmur_7-c
Tue 21 July 2015, 02:29 pm GMT +0200
Ve aleykum selam;
Allah için hayatını sürdüren ve Allah'ın dediklerini yapan çok şükğr ki cennete layık görülüp hak edildiği yere konuluyor..rabbim cenneti hak edenlerdene tsin inşalalh..

Bilal2009
Tue 21 July 2015, 02:33 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  İnsanlar bu dünyada seçimlerini yaparlar . Cennet mi cehennem mi bu dünyada seçilir.  Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri cennetini kazanan kimselerden eylesin.

ikranur 7d
Tue 21 July 2015, 02:43 pm GMT +0200
ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuh. Rabbim paylaşım için razı olsun.

saniye
Tue 21 July 2015, 04:28 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam. Cennet ehline yakışır davranışlarda bulunur cehennem ehlinin davranışlarından kaçınırız inş. Rabbim razi olsun.

[Muhammed]
Tue 21 July 2015, 04:35 pm GMT +0200
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh...Amin ecmain İnşaAllah.Rabbim cennet için çabalamayı nasip eylesin  İnşaAllah.Rabbim bizleri cennet ehli kularından eylesin İnşaAllah.Allah razı olsun İnşaAllah...

ceren
Tue 21 July 2015, 04:40 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan kardeşim.Rabbim bizim günahlarımızı af eylesin.Cehennem azabı dan korusun.Cennet ehli olan kullardan eylesin inşallah ...

Zehra 8/C
Sat 31 October 2015, 07:22 pm GMT +0200
Cennet; Günahsız günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin sonsuza dek kalacakları ve içerisinde sayısız nimetlerin bulunduğu ebedi mükafat yurdu. Paylaşım için Allah Razı Olsun.

besiye7A
Sat 31 October 2015, 07:35 pm GMT +0200
Allah razı olsun oaylasımdan dolayı

Hatice Akdağ 7/B
Sat 31 October 2015, 10:28 pm GMT +0200
Ve Aleyküm Selam:
Çok güzel bir paylaşım olmuş.Cennete gidecek olanlar: iffetli müslüman,sadaka veren,dilenmeyen,adaletli.Cehenneme gidecek olnalar ise malk ta mülk'de gözü olan,cimri insan,her durumda bize uyan kişilerdir.. İnsanlar iyilik yaparlarsa ben de yaparım. Kötülük yaparlarsa bende yapa­rım' demesin. Aksine: 'İnsanlar iyilik yaparlarsa ben de yaparım. Onlar kötülük yaparlarsa, onların yaptıklarından uzak dururum' desin." "Doğrusu bunda, kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır." (Raf, 50/37)
Bu bilgileri bizimle paylaştığınız için Allah razı olsun....

nazar çürük 7/A
Sat 31 October 2015, 11:51 pm GMT +0200
Allah hepimizi korusun ve inşallah bütün müslümanlar cennete gider ya Rabbim
Aminnn...

Kevšer
Sun 1 November 2015, 04:53 am GMT +0200
  Ve Aleykümüsselăm. Paylaşım için Rabbim Razı olsun kardeşim. Kişi bu dünyada ne ekerse Ahirette de karşılığını ona göre alıcaktır. Bunun bilincinde olarak hareket eder isek yani Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlardan olursak ve Peygamberimiz'in sünnetlerinden ayrılmazsak Rabbimiz'in Rızasını kazanmayı umabiliriz inşaAllah..

Sevim Altunkaya 7/A
Sun 1 November 2015, 08:56 am GMT +0200
Bizler bu cehenneme girecek ilk üç kişiden olmayalım. Allah'ım bize doğru yolu göstersin daima.{AMİN}

Cafer Budak 7B
Sun 1 November 2015, 09:36 am GMT +0200
ALLAH hepimizin cennete girmesini nasip eylesin ( AMİN)

damla6d
Sun 1 November 2015, 05:52 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Allah bize bu kadar güzelliği bu kadar nimeti sunuyorsa o kişinin yeyip içip yatması için değil .Fakirlerin de böbürlenmesi için değiL.O kişinin haline şükredip bunu değerlendirmesi iindir.Kim bunu bir fırsat olarak değerlendirire gerçekten o kişiyi Allah'a havale ediyorum.Hem ye iç yat olcak hem de keyfi olcak çalışmadan haram yere olcak.Oldu başka.Hak etmediyse o kişi iyiliği de hak etmez.

melda 6D
Sun 1 November 2015, 06:14 pm GMT +0200
Selamün aleyküm.  Eğer bu dünyada zekatını , sadakasını vermeyen , haccına gitmeyen , fakirlere  yardım etmeyen  zenginlerden olacaksam . Rabbim bana böyle zenginliği haram kılsın.

melda 6D
Sun 1 November 2015, 06:15 pm GMT +0200
Yazmayı unuttum :)
İnşallah cennete gidenler arasında oluruz.

ceren
Fri 9 August 2019, 02:53 pm GMT +0200
Esselmau aleyküm.Rabbim bizleri onun rızasında yaşayan ve dünya hayatını ahiretini kazanmak için harcayan ve cennet ehli olacak kullardan eylesin inşallah....

gulsahkilicaslan
Mon 12 August 2019, 10:38 am GMT +0200
Allah razı olsun inşallah hocam selam ve dua ile...