- İlimle Övünmek Mal ve Mevki ile Övünmekten Daha Fenadır

Adsense kodları


İlimle Övünmek Mal ve Mevki ile Övünmekten Daha Fenadır

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
neslinur
Sun 18 July 2010, 03:49 pm GMT +0200
بســـم الله الرحمن الرحيم
 
 
İlimle Övünmek Mal ve Mevki ile Övünmekten Daha Fenadır
 

 
Cenab-ı Hak, övünmenin mallarla ve evladlarla olduğunu haber vermiştir. Her insan kendi neslinin çoğalmasını ister. Başkalarından malının ve evladının çok olduğunu gören kimse sevinir, başkaları tarafından servetinin ve çocuklarının çok olduğunun söylenmesini de arzu eder.

Mal ve çocuklarla övünmek, Allah'dan ve ahiretten alıkoyanların en büyüklerinden biridir.

Nitekim, Allah Teala Hazretleri:

"Çoklukla övünmek (mal ve evlad çokluğuyla övünmek), sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır! Yakında bileceksiniz. Yine hayır! Yakında bileceksiniz..." (Tekâsür/1-2-3).

Övünme her şeyde olabilir.

Buna göre, Allah'dan ve ahiretten alıkoyan herhangi bir şeyle övünen kimse, bu ayet-i kerimenin hükmü altına girmiş olur.

İnsanlardan kimi mal ile, kimi mevki ile, kimi de ilimle övünür.

İlmi, övünmek ve böbürlenmek için öğrenen kimse, Allah katında mal ile ve mevki ile övünen kimselerden daha fenadır. Çünkü böyle bir alim, ahiret ile ilgili olan şeyleri dünya için kullanmıştır. Mal ve mevki sahibi ise dünya ile ilgili olan şeyleri, dünya için kılıp onunla övünmüştür.