- İmam-ı Müslimi hz

Adsense kodları


İmam-ı Müslimi hz

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
behicegul
Sat 11 September 2010, 12:33 pm GMT +0200
                                                 İmam-ı Müslimi hzHadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim?in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebul-Hüseyin?dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur?da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti. Nişabur?un bir mahallesi olan Nasrâbad?da defnedildi. Büyük hadis imamlarından olup, Arapların Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.

İmam-ı Müslim, zamanının büyük hadis âlimlerinden hadis-i şerif dinlemek ve öğrenmek için, Hicâz, Irak, Şam ve Mısır?ı dolaştı. Yahyâ bin Yahyâ en-Nişaburi, Ahmed bin Hanbel, Kuteybe bin Sa?id, Ebu Bekr bin Ebi Şeybe, Osman bin Ebi Şeybe, imam-ı Şafii hazretlerinin talebelerinden Harmele bin Yahyâ gibi büyük âlimlerden hadis-i şerif dinleyip, rivayette bulundu. Ondan da; Ebu İsâ et-Tirmizi, Yahya bin Said, Muhammed bin Mahled, Mekki bin Abdan ve daha başka âlimler, hadis-i şerif bildirmişlerdir. Bağdat?a birkaç defa gelen imam-ı Müslim hazretlerinden Bağdat âlimleri de hadis-i şerif dinleyip rivayette bulunmuşlardır. En son 872 senesinde Bağdat?a gelmiştir.

İmam-ı Buhari ile Nişabur?da görüşmüş, onun ilim meclisine devam etmiştir. İmam-ı Müslim, imam-ı Buhari ile bir hadis-i şerifin müzakeresini yaparken; İmam-ı Buhari, hadis-i şerifin senedinde, onun bilmediği bir illeti gösterince, imam-ı Müslim ayağa kalkarak Buhari?nin alnından öpmüş ve methte bulunmuştur. İmam-ı Buhari hazretleri için; ?Sana buğzedenler, ancak hasedinden buğzeder. Dünyada bir benzerin olmadığına şehadet ederim? demiştir.

Hadis-i şerif öğrenmek ve öğretmek için pek çok seyahat yapan İmam-ı Müslim hazretleri, ömrünün son yıllarını Nişabur?da geçirmiş, orada hadis-i şerif dersi vermiş ve ticaretle meşgul olmuştur.

Eserleri

1) Sahih-i Müslim:
Kütüb-i Sitte?nin ikincisi olup, Buhari?nin Sahih?inden sonra gelir. Hadis ilminde Müslim (M) harfi ile gösterilir.

İmam-ı Müslim?in bu eseri üzerine çok şerhler yazılmıştır. Abdül Gafur ibni İsmâil el-Fârisi?nin yaptığı El-Mefhum fi Şerhi Garibi Müslim adlı şerhi, Ebul-Kâsım İsmâil bin Muhammed?in Şerhu Müslim adıyla yaptığı şerh ve Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevi?nin El-Minhâc fi Şerhi Sahih-i Müslim adıyla yaptığı şerh gibi daha birçok şerhi vardır.[/size]

2) El-Müsned-ül-Kebir
3) El-Câmi? Ale?l-Ebvâb
4) El-Esmâ ve?l-Kunâ
5) El-Efrâd vel-Vuhdân
6) Tesmiyetü Şuyuhu Mâlik ve Süfyân ve Şu?be
7) Kitab ül-Muhadramin
8) Kitabu Evlâd-is-Sahabe
9) Evhâm-ül-Muhaddirin
10) Et-Tabakât
11) Efrâd-üş-Şâmiyin
12) Et-Temyiz
13) El-İlel

reyyan
Sun 2 March 2014, 12:21 pm GMT +0200
Rabbim kendilerinden razı olsun. Bizlere de onların şefaatlerini ve ilmi donanımlarını nasip eylesin.

Kaan8/B
Tue 21 April 2015, 06:22 pm GMT +0200


Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim?in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebul-Hüseyin?dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur?da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti. Nişabur?un bir mahallesi olan Nasrâbad?da defnedildi. Büyük hadis imamlarından olup, Arapların Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.

Cihat D7
Mon 28 November 2016, 02:59 pm GMT +0200
Rabbim Onlardan Razı Olsun Onlar Gibi Olmayı Nasib Eylesin.

Bilal2009
Tue 22 August 2017, 10:02 pm GMT +0200
Nice alimler İslam için canlarını başlarını ortaya koymuşlardır Bunlardan biri de İmam ı Müslimdir Rabbim paylaşım için razı olsun

Sevgi.
Tue 22 August 2017, 10:55 pm GMT +0200
Paylaşım için Allah Razı olsun