๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Ahkamüs Sultaniye => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 10 Mart 2011, 14:34:06Konu Başlığı: Hâkimlerin taraflardan hediye almaları
Gönderen: Sümeyye üzerinde 10 Mart 2011, 14:34:06
İ- HÂKİMLERİN TARAFLARDAN VEYA BAŞKALARINDAN HEDİYE ALMALARI

 

Hâkim tâyin edilen kimse, hasımdan veya herhangi bir işi olandan hediye alamaz. Dâvalar hasımsız, nizâsız da olsa hediye alamazlar. Peygamberden, (s.a.v):

"Amirlere hediye vermek onlara ihanettir, onları doğ­ruluktan sapıtmakdır.[82] hadîs-i şerifi rivayet edilmiştir.

Hâkim hediyeyi kabul etmişse ve mallarıyla karışmışsa ken­disine terk edilir. Şahsına âit mallarla karışmamışsa hazîne alır. Hediye edene verme imkânı yoksa hazînenin alması tercih edilir.

Hâkim, özürsüz dâvayı geciktiremez. İstirahat saatleri hariç ara veremez. Ana-babası evlâdı hakkında hüküm veremez. Onla­rın taraf olduğu dâvaya bakamaz. Çünkü tenkidi gerektirir. Aynı şekilde onların leh ve aleyhlerine şahit de dinleyemez, şahit ola-i rak dinlenemez. Düşmanının lehine şahitliği dinlenir. Hâkim, düşmanı lehine karar verebilir, aleyhine karar veremez. Çünkü hüküm sebebleri açıktır. Şahitlik sebebleri kapalıdır. Verdiği hü­kümde tenkid edilmez, şahitliğinde tenkid edilir.

Hâkim ölürse vekil tâyin ettikleri de azlolunmuş sayılır. Halîfe Ölürse hâkimleri azlolunmaz. Bir ülkenin hâkimi yoksa, o yöre halkı kendi aralarında bir hâkim tâyinini yapabilirler. Halîfe varsa halkın hâkim tâyini bâtıldır. Halîfe kaybolimışsa halkın hâkim tâyini meşrudur. Halîfenin tâyin ettiği hâkim geldikten sonra, halkın tâyin ettiği hâkimin işi sona erer. önceden verdiği kararlar geçerlidir. Halîfe'nin hâkim tâyini onun önceki kararla­rına, hukuken mevcut olan sıhhatına zarar vermez.[83]

[82] Müsned-i Ahmed, 5/424

[83] El-Ahkâmu’s-Sultaniyye, Ebu’l-Hasan Habib, Bedir Yayınevi, 1/ 154-155.