๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Ahkam Hadisleri => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 19 Ağustos 2010, 10:17:48Konu Başlığı: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Zehibe üzerinde 19 Ağustos 2010, 10:17:48
Namazdan  Sonra Tesbihi Parmaklarla Veya Tohum Ve Benzeri Bir Şeyle Yapmak
 

Bilindiği üzere, tesbîh, Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan, be­şeri vasıflardan (tenzih etmek, onun büyüklüğünü, yüceliğini dile getirip övülmeyi her zaman lâyık olduğunu düşünerek  hamd et­mektir.               

Ancak Resûlüllah (a.s.) Efendimiz tesbih, tekbir ve tahmid hu­susunda bazı rakamlar üzerinde durmuştur. Her sayının ayrı bir hikmeti ve başka bir feyiz ve bereketi bulunduğundan belirtilen rakamlara aynen uymak sünnettir. Sayıda bir yanlışlık yapmamak için de ya parmaklardaki boğumları dikkate alarak hesaplamak, ya da tohum ve benzeri bir şeyle onu gerçekleştirmek caizdir. Günü­müzde kullanılan 99'luk tesbihler, sonraları Hindistan ve benzeri yerlerden bize geçmiştir. Resûlüllah (a.s.) Efendimiz zamanında mü'minler tesbihlerini daha çok parmak hesabıyla yerine getirir­lerdi.

Konuyla ilgili hadîsler:

Büseyre (r.a.)’den yapılan rivayette -ki bu zat muhacirattandır-, demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz bize şöyle buyurdu:

"Size gereken tehlîl, tesbih ve takdistir. Sakın bunları yapma hu­susunda gaflet etmeyin (yeri ve zamanı gelince herhalde yapın). Aksi halde rahat hususunda unutulur (ondan mahrum kalırsınız). Par­mak uçlarını bağlayıp (sayınız). Çünkü parmaklar sorumludurlar; konuşturulacaklardır."[452]

Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a.)’dan yapılan rivayette, onun şöyle de­diği tesbit edilmiştir: Hz. Sa'd, Peygamber (a.s.) Efendimizle be­raber bir kadının yanına girdiklerinde, kadının önünde tohum veya küçük taş bulunuyormuş, kadın tesbihlerini onlarla (sayıp) yapı­yormuş. Bunun üzerine Resûlüllah (a.s.) ona,

"Bundan daha kolay ve daha faziletli olanını sana haber vereyim mi: Sübhanellahi Adede Ma Halaka Fi's-Semaî Ve Sübhane'llahî Adede Ma Halaka Fi'l-Ardi Ve Sübhanetlahî Adede Ma Beyne Zalike Ve Sübhane'llahî Adede Ma Huve Hâlikun, Vallahu Ekber Mîsle Zalike Ve'l-Hamdu Lillahî Misle Zali­ke Vela İlahe İlla'llahu Misle Zalîke Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahi Misle Zalike."[453]

Hz. Safiyye (r.a.)’dan yapılan rivayette, adı geçen sahabiye, diyor ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz yanıma girdi. Önümde 4000 tohum bulunuyordu ki, onlarla tesbîh ediyordum. Resûlüllah (a.s.) bana,

"Gerçekten sen bunlarla tesbih ettin, ama bundan daha çok sa­yılacak bir tesbihi sana öğreteyim mi?" diye sordu. Ben de:

"Evet öğretiniz" dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu:

"De ki: Sübhane'llahi Adede Halkıhi."[454]                                             

Hadislerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1- Namazdan sonra tehlîl, tesbîh ve tasdîste bulunmak müstehabdır.                                                                                         

2- Tesbihi parmak uçlarıyla yapmak müstehabdır. Kıyamet gününde parmaklar konuşturulup lehte veya aleyhte şahitlik ede­ceklerdir.

3- Çok tesbîh yapmak isteyenlerin, Sa'd b. Ebî Vakkas hadîsinde belirtilen tesbih ve duayı yapmaları meşru'dur. Aynı zaman­da Hz. Safiyye hadîsindeki tesbih de bunun bir benzeridir.

Yorumlar ve tahliller:

1070 nolu Büseyre (r.a.) hadîsini aynı zamanda Hâkim tahric etmiş, Tirmizî ise, hadisin garip olduğunu, çünkü bu rivayeti ancak Hânı' b. Osman hadisiyle bildiğini kaydetmiştir. İmam Süyutî ise bunun isnadını sahihlemiştir.

1071 nolu Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.) hadisini, Nesâî, İbn Mâce, İbn Hibban ve Hâkim tahric etmişlerdir. Aynı zamanda Hâkim onu sahîhlemiş, Tirmizi de hasenlemiştir.

1072 nolu Hz. Safiyye (r.a.) hadîsini Hâkim tahric etmiş, Süyu­tî de sahihlemiştir.

Birinci hadîs, tesbihte parmak uçlarıyla saymanın meşruiyeti­ne delâlet etmektedir. Bu manada bir diğer hadîsini Ebû Dâvud, Tir­mizi, Nesâî ve Hâkim tahrîc etmişler, Tirmizî onu "hasen" ile kayıtlarken Nesâi ile Hâkim sahîhlemişlerdir.[455] Bu ikinci rivayet şöyledir:

"Peygamber (a.s.) Efendimizi gördüm, tesbihte parmak­larını bağlayıp (hesaplıyordu)." Ebû Davud'un rivayetinde ise, şu fazlalık vardır: "Sağ elinin parmaklarını..."

Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, parmakla tesbih sayısını belirle­menin illetini de açıklamıştır ki, bu bize parmakla yapılan tesbihin evlâ ve afdal olduğunu gösterir.

Diğer iki hadis ise; bu hesabın tohum veya küçük taş ile de ya­pılmasında bir sakınca olmadığına delâlet etmektedirler. Buna kı­yasla bildiğimiz tesbihlerle aynı şeyi yapmakta bir sakınca olmadığı anlaşılıyor. Nitekim Peygamberimizin azatlı kölesi Ebu Safiyye (r.a.)’dan yapılan rivayette, bu zatın önüne bir zenbil dolusu kü­çük taş konulurdu ve o da öğleye kadar onlarla tesbihlerini yerine getirirdi. Bazan da öğle namazını kıldıktan sonra aynı taşlarla akşa­ma kadar tesbihini sürdürürdü. Bu rivayeti Ahmed b. Hanbel kendi müsnedinde zühd bahsinde nakletmiştir. Ayrıca İbn Sa'd'ın Hakim b. Deylemî'den yaptığı rivayette Sa'd b. Ebî Vakkas'ın (r.a.) da kü­çük çakıl taşlarıyla tesbih ettiğini nakletmiştir.

Ayrıca İbn Sa'd'ın kendi Tabakat'ında Abdullah b. Musa tari­kiyle Cabir'den, o da kendisine hizmet eden bir kadından, o da Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyn'in kızı Fatıma'dan rivayet etmiştir ki, adı geçen Fatıma, düğüm düğüm yapılmış bir sicimle tesbih edermiş. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın Zevâidü'z-Zühd'de yaptığı rivayet­te, Ebu Hüreyre'nin (r.a.) içinde bin düğüm bulunan bir cisim tesbihi varmış, onunla tesbihini bitirmeden uyumazmış. Başka bir ri­vayette o sicimde ikibin düğüm bulunuyormuş..[456]             

Ahmed b. Hanbel'in Zühd bölümünde Kasım b. Abdurrahman’dan yaptığı rivayette, adı geçenin şöyle dediğini nakletmiştir:

"Ebû Derdâ (r.a)’ın bir kese içinde hurma çekirdekleri bulunuyordu. Sa­bah namazını kılınca onları bir bir çıkarıp bitinceye kadar tesbihi­ni sürdürürdü.

Buna benzer altı yedi kadar başka rivayetler daha vardır. Hep­si de düğüm, tohum, çekirdek, çakıl taşı ve benzeri şeylerle tesbih etmenin caiz olduğuna delâlet etmektedir.

Nitekim mezhep sahibi imamlar da bu konuda farklı bir ictihat ve görüş ortaya koymadıkları anlaşılıyor.

 

Çıkarılan Hükümler                                           
 

1- Gerek namazdan sonra, gerekse başka vakitlerde tehlil, tesbih, tekbîr ve tahmîdi parmak uçlarını bağlayıp hesaplamakla yapmak müstehabdır.

2- Aynı şeyleri içinde düğüm bulunan cisimle veya tohum, çekirdek ve küçük çakıl taşı gibi maddelerle yapmak da caizdir.

 


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Salihalp üzerinde 19 Ağustos 2010, 23:17:45
2- Tesbihi parmak uçlarıyla yapmak müstehabdır. Kıyamet gününde parmaklar konuşturulup lehte veya aleyhte şahitlik ede­ceklerdir.
inş.inş. bunu niyaz ederek öyle yapıyorum bende!..güzel bir paylaşım olmuş,Allah razı olsun kardeş..


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Hadice üzerinde 20 Ağustos 2010, 00:04:36
Ara ara yapıyordum bunu inşallah devamlı böyle yapmaya çalışağım Rabbim razı olsun kardeşim..


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Rüveyha üzerinde 28 Mayıs 2015, 13:25:23
Esselamu Aleykum ve rahmetullah..Namazlarımız daki tesbihten gafil olmayalım İnşaAllah..Rabbim yeri geldiğin de hakkıyla tesbihimizi çekmeyi nasip eylesin.Rabbim razı olsun kardeşim.


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: sultan aktay üzerinde 28 Mayıs 2015, 16:55:16
selamun aleyküm allah paylşım için razı olsun bu konu hakkında bilgi edinmeme yardımcı oldunz


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: ❣ Muhammed ❣ üzerinde 28 Mayıs 2015, 17:04:04
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullahi Ve Berakatuh...Namazlarda tesbihi ihmal etmeyelim İnşaAllah.Sayısına tam olarak yaparsak efendimizin sünnetini yerine getirmiş oluruz.Rabbim daima sünnetleri yapmamızı nasip etsin İnşaAllah.


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Pelinay üzerinde 29 Haziran 2015, 20:57:05
Ve aleykumusselam ve rahmetullah.amin ecmIn insallah.
Bu konuda serbest birakilmisiz.tesbihi parmak uclariyla yapmak da tesbih turu seylerle yapmak da caiz.
Allah razi olsun.bu konudaki hukumleri tam bilmiyordum.ogrenmis oldum vesilenizle ..


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Mehmed. üzerinde 13 Şubat 2019, 14:12:45
Ve Aleykümüsselam Rabbim bizleri gerektiği gibi ibadet edenlerden eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Sevgi. üzerinde 14 Şubat 2019, 02:27:58
Aleyküm Selam. Namazımızı tesbihat ile tamamlamamız ne hoş elhamdülillâh Rabbim bizlere böylesi güzellikleri daimi yerine getirenlerden eylesin inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Ceren üzerinde 17 Mayıs 2019, 20:01:09
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetin de yaşayan ibadet eden kullardan eylesin inşallah. Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. .


Konu Başlığı: Ynt: Namazdan Sonra Tesbihi Parmaklarla Yapmak
Gönderen: Melek Nur Çelik koü üzerinde 17 Mayıs 2019, 20:43:47
Allah razı olsun paylaşımdan dolayı bilgileniyoruz bizler de