๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Ahkam Hadisleri => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 19 Ağustos 2010, 10:15:27Konu Başlığı: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Zehibe üzerinde 19 Ağustos 2010, 10:15:27


Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
 

Namazda Allah'ın huzurunda bulunduğumuzu düşünerek edep ve huşu' üzere olmamız çok önemlidir. Mü'minin Allah'a en yakın olduğu an, secdede bulunduğu anlardır. O'na olan üstün saygı ve korkudan dolayı ağlamak namazı bozmaz. Dünyevî bir maksattan dolayı ağlamak ise, ilim adamlarının çoğuna göre, bozar.

İlgili hadîsler:

Şanı Yüce Allah buyurdu:

"Rahmân'ın âyetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secde­ye kapanırlar."[489]

Abdullah b. eş-Şahhîr (r.a.)’den yapılan rivayette, demiştir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimizi gördüm, namaz kılarken göğsünde ağlamaktan dolayı bakır tencerenin (kaynarken çıkardığı) sese ben­zer ses çıkarıyordu."[490]

İbn Ömer (r.a.)’dan yapılan rivayette, demiştir ki:

"Resûlüllah'ın (a.s.) ağrı ve sızısı şiddetlenince, kendisine "namaza.." denildi. O da:

"Ebû Bekir'e söyleyin de insanlara na­maz kıldırsın!" diye emretti. Bunun üzerine Hz. Âişe (r.a.): "Doğru­su Ebû Bekir yufka yürekli bir adamdır, okumaya başlayınca mü­teessir olup ağla" dedi. Peygamber (a.s.) yine:

"Söyleyin de o na­maz kıldırsın!" buyurdu. Hz. Aişe (r.a.) tekrar aynı sözleri söyle­yince, Peygamber (a.s.):

"Ona söyleyin de namaz kıldırsın. Doğ­rusu sizler (ey kadınlar) Yusuf'un arkadaşlarısınız!" buyurdu.[491]

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1- Namazda, Allah korkusundan, O'nun huzurunda bulun­manın verdiği ürperti ve üstün saygıdan dolayı ağlamak, namazı bozmaz. Hattâ bu sesli bile olsa..

2- Ebu Bekir Sıddîk'ın namazda Kur'ân okurken zaman za­man duygulanıp ağladığı olmuş ve namazı iade etmemiştir.

Hadîslerin ışığında meshep imamlarının tesbit, istidlal ve ihticacları:

a) Hanefîlere göre:

Namazda inlemek, âh, vâh etmek, sesli ağlamak, Allah korku­sundan dolayı değil de başka bir sebepten ise, namaz bozulur. Bir de vücutta meydana gelen bir rahatsızlıktan dolayı da inlemek ve ağlamak namazı bozmaz. Ancak kendine hâkim olabiliyorsa, o takdirde bir hastalık ve sıkıntıdan dolayı da olsa ağlamak namazı bo­zar.[492]

b) Şâfiilere göre:

Namazda inlemek, ağlamak ve benzeri sesler çıkarmak suretiy­le iki veya daha fazla harf oluşuyorsa, bu durumda üç husus söz konusudur: Birincisi, duygulanıp inlemek veya ağlamak üstün ge­lip ona engel olunamıyorsa, o takdirde örfen az sayılanı affedilir türden kabul edilir, yani namazı bozmaz. Örfen çok sayılanı ise, na­mazı bozar, isterse âhiret korkusundan olsun, fark etmez, ikincisi, inlemek, duygulanıp ağlamak üstün gelmiyorsa, yani ona engel olabiliyorsa, o takdirde azı da, çoğuda affedilmez, namazı bozar, ister­se bu âhiret korkusundan dolayı olsun fark etmez. Üçüncüsü, örfen çok kabul edilenidir ki azı da af edilmez. Ancak kaçınılması zor bir hastalıktan dolayı ise, o takdirde zarurete binaen namazı bozmaz.[493]

c) Hanbelilere göre:

Bu meselede Hanbelîlerle Hanefiler birleşmektedir.

d) Mâlikilere göre:

Namazda inlemek, ağlamak ve benzeri sesler çıkarmak bir has­talıktan veya Allah korkusundan ise, namazı bozmaz. Ancak bir acı ve sıkıntıdan dolayı çokça ağlamak namazı bozar.[494]

Konuyla ilgili yorumlar, rivayetler ve tahliller:

1107 nolu Abdullah b. eş-Şahhîr hadîsini aynı zamanda İbn Hibban ile İbn Huzayme tahric etmişler ve Tirmizî de sahihlemiştir. Ha­dîs, namazda ister iki harf, isterse fazla harfleri ihtiva etsin ağlamanın namazı bozmayacağına delâlet etmektedir. Bunu kuvvetlendiren bir diğer rivayeti ise İbn Hibban şu sözlerle Hz. Ali (r.a.)’den nakletmiştir:

"Bedir günü içimizde Mikdad b. el-Esved'den başka süvari yoktu. And olsun ki o gün bizim içimizde Resûlüllah (a.s.) Efendimizden başka ayakta duran kimse yoktu. Resûlüllah (a.s.) bir ağacın altında hem namaz kılıyor, hem ağlıyordu, onun bu ha­li sabaha kadar sürdü."

Bu rivayet de namazda Allah korkusundan dolayı ağlamakta sakınca olmadığına delâlet etmektedir. Nitekim Buharî'nin, Saîd b. Mensur'un ve İbn Münzir'in yaptıkları rivayette, Hz. Ömer'in (r.a.) sabah namazını kıldırırken Yusuf sûresini okuduğu ve "Ben keder ve üzüntümü ancak Allah'a şikâyet ederim..." mealindeki âye­te gelince sesli ağladığı işitüdiği belirtilmektedir.

1108 nolu İbn Ömer (r.a.) hadîsinde Ebu Bekir'in (r.a.) yufka yürekli olup namazda ağlayacağı Resûlüllah'a (a.s.) haber verildi­ği halde onun namaz kıldırmasını ısrarla söylemesi ve ağlaması hususunda bir şey söylememesinden, namazda Allah korkusundan ağ­lamanın namazı bozmayacağı istidlal edilir.

 

Çıkarılan Hükümler
 

1- Namazda ya Allah korkusundan, ya da vücuda arız olan bir sıkıntı ve hastalıktan dolayı inlemek, ağlamak, ah ve öf demek, namazı bozmaz.

2- Namazda bir hastalık veya sıkıntıdan dolayı ağlayan ve­ya inleyen kimse, kendine hâkim olabiliyorsa, o takdirde ağlayıp inlemesi namazı bozar.

3- Namazda bir hastalık veya sıkıntıdan dolayı elde olmaya­rak ağlıyor veya inliyorsa, bu namazı bozmaz. Bunun dışında ister Allah korkusundan, ister dünyevî bir maksattan dolayı ağlayan ve­ya inleyen kimse bununla iki veya daha fazla harf çıkarıyorsa, na­mazı bozulur.

Bu, Şâfiîlere göredir.

4- Namazda Allah korkusundan veya bir hastalıktan dolayı ağlamak veya inlemek namazı bozmaz. Ancak bir sıkıntı veya acı­dan dolayı fazla ağlamak namazı bozar. Bu, Mâlikîlere göredir.


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Rüveyha üzerinde 11 Kasım 2014, 16:36:31
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.Namaz da dünyalık sebeblerden dolayı ağladığımızda namazımız bozuluyor..Ama Allah için , günahlarımızdan dolayı ağladığımızda namazımız bozulmuyor inşaAllah..Rabbim  günahları için ağlayanlardan kılsın inşaAllah.Mevlam razı olsun kardeşim.


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Sefil üzerinde 11 Kasım 2014, 17:23:01
Ve aleykum selam inşaallah bizde bu düsturlarla allahı anar ve duygularımzı o doğrultuda hareket ettiririz allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Safiye Gül üzerinde 11 Kasım 2014, 19:01:18
Esselamu aleykum ve rahmetullah , namazlarında huşuya erenlerden oluruz bizde inşallah.


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Ramazan. üzerinde 26 Ocak 2015, 10:25:51
Namazda iken ALLAH korkusundan dolayı bir kimse ağlıyor ise o kişinin namazı bozulmaz. Aynı şekilde vücudundaki bir rahatsızlıktan birağrıdan dolayı da ağlar yada of gibi kelimeler çıkarsa kişinin ağzından namaz bozulmaz.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) namazda iken ALLAH korkusundan sık sık ağlardı.


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Rüveyha üzerinde 02 Haziran 2015, 21:43:14
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah..Rabbim gönüllerimizi Hz.Ebubekir( ra)yufka yürekli eylesin..Mevlam namazlarımızı husuyla kılmayı nasip eylesin İnşaAllah.Rabbim razı olsun kardeşim.


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 02 Haziran 2015, 22:20:05
Ve aleykumusselam. Namazı bozan ve bozmayan ağlamanın hangisi olduğunu tekrar ettik, Rabbim razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Mehmed. üzerinde 13 Şubat 2019, 14:13:57
Ve Aleykümüsselam Rabbim bizlere namaza gereken ehemmiyeti göstermeyi nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Sevgi. üzerinde 14 Şubat 2019, 02:18:45
Huşulu namaz kılmak bu olsa gerek Rabbim bizlere de herzaman namazını vaktinde ve tüm samimiyetimiz ile huşu içinde kılabilmeyi nasip eylesin inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Namazda Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak
Gönderen: Ceren üzerinde 14 Şubat 2019, 16:07:57
Esselamu aleykum. Namazını huşu içinde hakkiyla kılan allahdan korkan rabbimin rizasina kavusan kullardan olalim inşallah. ..