๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Ahkam Hadisleri => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 19 Ağustos 2010, 09:51:30Konu Başlığı: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Zehibe üzerinde 19 Ağustos 2010, 09:51:30
Duha (Kuşluk) Namazı Ve Fazileti
 

Sabah namazından sonra güneş doğup bir mızrak (yaklaşık 35-45 dakikalık süre) yükselinceye kadar namaz kılmak müctehid imamların çoğuna göre mekruhtur, imamlardan bir kısmına göre ise, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.[136]

Kuşluk vakti olunca, hayata yepyeni bir güçle, tazelenmiş imanla dönmek ve o günü kalp huzuruyla ve ilahi murakaba şuuruyla geçirmek için en az iki rek'ât namaz kılmak sünnettir. Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz fırsat ve imkan buldukça bu namaza devam etmiş ve ashabına da tavsiyede bulunmuştur.

 

Konuyla İlgili Hadisler:                                     
 

Yapılan sahih rivayete göre,  Ebu Hüreyre  (r.a.) şöyle demiştir:

"Gönül dostum Rasulüllâh (s.a.v.) bana şu üç şey ile tavsiyede bulundu:

1- Her ay üç gün oruç tutmayı,

2- Kuşluk vakti iki rek'at namaz kılmayı,

3- Uyumadan önce vitir namazını kılmayı.."[137]

Ebu Zer (r.a.) den yapılan rivayete göre, Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Sizden herbiriniz sabah­ladığında her eklemine karşı bir sadaka gerekir. Her tes­bih bir sadakadır, her tahmid bir sadakadır ve her tehlil de bir sadakadır; her tekbir de bir sadakadır; iyilikle emret­mek de bir sadakadır, kötülükten men'etmek de bir sada­kadır. Bunların hepsine karşılık, kuşluk vakti kılınan iki rek'at namaz kafi gelir."[138]

Bu manayla Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"İnsanda 360 eklem vardır. Her ekleme karşılık bir sa­daka vermesi gerekir."

Bunun üzerine ashab-ı kiram:

"Ya Rasulallah! Kimin buna gücü yeter?" deyince, Efen­dimiz (s.a.v.):

"Mescide atılan sümüğü savıp gidermek veya yolda (gelip geçenlere eziyet veren) şeyi uzaklaştırıp atmak (bu sadakalara bedel kafi gelir). Buna da gücü yetmeyen kim­seye iki rek'at kuşluk namazı yeter."[139]

Nuaym b, Hemmar (r.a.) den, Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

"Aziz ve Celil olan rabbınız buyurdu ki; Ey ademoğlu! Günün evvelinde benim için dört rek'at namaz kıl, günün sonunda ben sana yeterli olayım."[140]

 

Hadislerin Işığında Mezhep İmamlarının İstidlalleri
 

a) Hanefi mezhebine göre: Duha (kuşluk) namazı menduptur. En azı iki, en çoğu oniki rek'attir. Vakti ise,  güneş (bir mızrak boyu) yükseldikten zevale kadar olan zaman parçasıdır.[141]

b) Şafîilere göre: Kuşluk namazının en azı iki, efdalı altı, ekseri oniki rek'attir. Bazısına göre, efdalı sekiz rek'attir. Her iki rek'atte bir selam vermek menduptur.[142].

Kuşluk namazı sünnettir. Vakti ise, Hanefilerde olduğu gibi, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlar, zeval vaktine kadar devam eder. Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınması ise efdaldır.[143]

c) Hanbelilere göre: Kuşluk namazı müstehabdır. Vakti ise güneş biraz yükselip ısısı artıp şiddetlendiği zamandır. Bu nama­za devam etmek, Ebu'l-Hattab'a göre müstehabdır. Çünkü Ra­sulüllah (s.a.v.) Efendimiz bunu ashabına tavsiye etmiştir.

Bazılarına göre, kuşluk namazına devam etmek müstehab değildir. Çünkü Rasulüllah (s.a.v.) ona devam etmemiştir.[144]

d) Malikilere göre: Kuşluk namazı te'kiden menduptur, "sünnettir" diyenler de olmuştur. Bu namazı, ikindi namazıyla güneş batması arasında geçen süre kadar güneş doğduktan sonra geciktirmek efdaldır.[145]

 

Hadislerin Tahlili Ve Diğer Rivayetler
 

134 nolu Ebu Hüreyre hadisinin ricali sahihtir. Nitekim bunu kuvvetlendirir mahiyette bir diğer rivayet yine Ebu Hüreyre'den (r.a.) yapılmıştır. Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

"Duha (kuşluk) namazının iki rek’atine devam edip ko­ruyan kimsenin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa, bağışlanır."

Tirmizi bu hadisi hasenlemiş ve Ebu Said'den (r.a.) yaptığı rivayetle bunun arasında bağ kurmuştur. Şöyle ki, Ebu Said diyor ki:

"Rasulüllah (s.a.v.) Efendimiz bazan duha namazına öyle devam ederdi ki, biz "artık bir daha onu bırakmayacak" der­dik. Bazan da öyle bırakırdı ki, biz "artık bir daha bu namazı kılmayacaktır" derdik."

Muaz el-Adviyye diyor ki: Hz. Aişe'ye (r.a.) sordum:

"Rasulüllah (s.a.v.) kuşluk namazı kılar mıydı?"

O bana şu cevabı verdi:

"Evet, dört rek'at kılar ve Allah'ın dilediği kadar rek'atleri artırırdı."

Bunu, Müslim, Nesai ve Tirmizi rivayet etmişlerdir.

Bu konuda birçok rivayet daha vardır. İbn Kayyım bunları yedi maddede toplamıştır:

1- Sünnettir.

2- Rasulüllah (s.a.v.) bazı olay ve sebeplerden dolayı kuşluk vakti namaz kılmıştır. Nitekim Mekke'nin fetih günü Ümmü Hani' (r.a.) diyor ki:

"Rasulüllah (s.a.v.) çok hafif olmak üzere kuşluk vakti sekiz rek'at namaz kıldı." O bakımdan emirler bu na­maza "Fetih Namazı" da demişlerdir.

3- Seferden dönünce bu vakte rastladığı zaman namaz kılmıştır. Hz. Aişe (r.a.) validemiz bu konuda şöyle demiştir:

"Rasulüllah (s.a.v.) seferden dönünce eve girmeden mescide girer ve iki rek'at namaz kılardı."

4- Bir sahabinin evinde kuşluk vakti namaz kılması, kuşluk vaktiyle  değil,  ev  sahibine  namaz  nasıl  kılınır hususunu göstermek ve öğretmek içindi.

5- Müstehab bile değildir..

6- Bazan kalmak, bazan terketmek müstehabdır.

7- Bid'attir, kılınmaması daha doğru olur. İbn Ömer'den de bu anlamda bir rivayet vardır.

Muhaddis el-Hakim ise, bu namazın sünnet olduğunu isbat eder anlamda yirmi kadar sahabeden rivayet yapmış ve bu konu­da özel bir bölüm meydana getirmiştir. Suyuti de bu konuyla ilgili rivayetleri biraraya getirerek bir cüz oluşturmuş ve sünnet veya müstehab olduğunu belirtmiştir.

Böylece bütün, rivayet, tesbit ye görüşler biraraya getiril­diğinde, kuşluk namazının sünnet veya müstehab olduğu ağırlık kazanıyor. 135 nolu Ebu Zer hadisinin senedi sahihtir.

136 nolu Nuaym b. Hemmar hadisi üzerinde hayli ihtilaf (görüş ve tesbit farkları) vardır. Önce "Hemmar" ismi üzerinde du­rulmuştur: Kimine göre "Hammâr", kimine göre "Hemmar", ki­mine göre "Heddar", kimine göre "Hemmam" ve kimine göre de "Hammar"dır

O bakımdan bu isim şüpheyle karşılanmıştır. 

       

Çıkarılan Hükümler
 

1- Kuşluk namazı, sünnet veya müstehabdır.     

2- En azı iki rek'at, en çoğu oniki rek'attir. Dört veya sekiz rek'at olarak kılınması efdaldır.

3- İki rek'atte bir selam yermek efdaldır.

4- Kuşluk namazının vakti, güneş bir mızrak boyu yükselince (yaklaşık 35-45 dakikalık süre) başlar, zevale kadar devam eder.

5- Malikilere göre, vacib kuvvetinde sünnettir.

6- Hergün mutlaka devam edilmesi sünnet değildir.

7- Büyük ecir ve mükafatlara vesiledir.       


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Sümeyye üzerinde 10 Mayıs 2014, 02:54:21
s.a.. ; Duha namazinin önemini tekrarlamis olduk elhamdulillah..Rabbim c.c bu namazi kilmaya devam edenlerden kilar insaallah.Rabbim c.c razi olsun kardesim.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: 8-D fatma zehra üzerinde 13 Mayıs 2014, 15:02:55
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh ; Duha namazinin önemini tekrarlamis olduk elhamdulillah..Rabbim c.c bu namazi kilmaya devam edenlerden kilar insaallah.Rabbim c.c razi olsun kardesim.
çok güzel yazmışsın sümeyye kardeşim


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Pelinay üzerinde 17 Haziran 2014, 19:14:54
Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve berakatuh; paylaşım için Mevlam razı gelsin...vesienizle duha namazının önemini daha iyi kavramış olduk..Mevlam bildiklerimizle amel edebilmeyi de nasip eylesin inşallah...


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 20 Haziran 2014, 20:21:26
Duha namazına başlayıp devam edenlerden oluruz inş.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: ✿ Yağmur ✿ üzerinde 02 Temmuz 2014, 18:06:39
Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh ;

 
"Gönül dostum Rasulüllâh (s.a.v.) bana şu üç şey ile tavsiyede bulundu:

1- Her ay üç gün oruç tutmayı,

2- Kuşluk vakti iki rek'at namaz kılmayı,

3- Uyumadan önce vitir namazını kılmayı.."[137]


    Allah c.c. razı olsun..Allah c.c. namazımızı kılanlardan etsin bizleri...İnşAllah Allah c.c. nasip ederse ben de bu namazı kılmak isterim...Duha namazını da Mevlam herkese kıldırmayı nasip etsin...


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Rüveyha üzerinde 03 Aralık 2014, 17:14:10
Ve aleykümüsselam ve rahmetullah..Büyük ecirlere vesile olan duha namazına Mevlam devam etmeyi, nasip eylesin inşaAllah..Mevlam sünnet üzeri bir ömür sürmeyi nasip etsin..Mevlam razı olsun kardeşim.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: İkraNuR üzerinde 22 Ağustos 2015, 14:14:57
ve aleykümüsselam.
duha namazının fazileti çoktur. Rabbim inşAllah duha namazımızı kılmayı ve hiç bırakmamayı nasip etsin.
Allah (c.c.) razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Sevgi. üzerinde 23 Ağustos 2015, 01:38:17
  Ve Aleykümüsselam ecmain.Duha namazının önemini daha detaylı tekrarlamış olduk Elhamdülillah.Rabbim Razı olsun kardeşim.Rabbimiz her ibadetlerimizi huzurunda kabul eylesin inşaAllah

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

Dostum Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay üç gün oruç tutmayı, iki rek’at kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitri edâ etmeyi tavsiye buyurdu.

| Buhârî, Teheccüd 33, Savm 60; Müslim, Müsâfirîn 85, 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 7; Nesâî, Sıyâm 81; Kıyâmü’l–leyl 28.


Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını dört rek’at kılar, Allah’ın dilediği kadar da artırırdı.

| Müslim, Müsâfirîn 78, 79.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Sefil üzerinde 28 Ağustos 2015, 15:22:44
Esselamu aleykum ;

1- Kuşluk namazı, sünnet veya müstehabdır.     

2- En azı iki rek'at, en çoğu oniki rek'attir. Dört veya sekiz rek'at olarak kılınması efdaldır.

3- İki rek'atte bir selam yermek efdaldır.

4- Kuşluk namazının vakti, güneş bir mızrak boyu yükselince (yaklaşık 35-45 dakikalık süre) başlar, zevale kadar devam eder.

5- Malikilere göre, vacib kuvvetinde sünnettir.

6- Hergün mutlaka devam edilmesi sünnet değildir.

7- Büyük ecir ve mükafatlara vesiledir.       

İnşaallah bu sünneti yerine getirir bu mübarek lütuflara mazhar olur Allahın rızasına mazhar olanlardan oluruz .

Allah razı olsun 


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Melda üzerinde 28 Ağustos 2015, 15:58:51
Selamün aleyküm. Kuşluk namazının en azı 2 rekat en fazlası 12 rekattır. Rabbim kılmayı nasip etsin. Allah c.c razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Ceren üzerinde 28 Ağustos 2015, 16:08:34
Aleykümselam.Duha namazı kuşluk namazıdır.Sabah namazından sonra güneş tepeye çıktığı andan itibaren öğlen vaktine kadar kılınan namazdır.Rabbim kılan ve feyzine erenlerden eylesin bizleri inşallah..


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Pelinay üzerinde 29 Ağustos 2015, 19:17:29
Ve aleykumumsselam ve rahmetullah;dualarınıza canı gönülden amin ecmain inşallah.
elhamdülillah bir kez daha duha namazının önemini kavramış olduk.inşallah başlayıp daim olanlardan oluruz.Rabbim ilmiyle amil kullardan eylesin inşallah .Allah razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: ❣ Muhammed ❣ üzerinde 05 Eylül 2015, 14:12:36
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve Berekatuh...

1- Her ay üç gün oruç tutmayı,

2- Kuşluk vakti iki rek'at namaz kılmayı,

3- Uyumadan önce vitir namazını kılmayı.."

İnşaALlah efendimizin tavsiyesine uyacağız bununla beraber kuşluk namazını daima kılacağız İnşaAllah.Bu büyük nimetin faziletine ereceğiz İnşaAllah.Allah c.c razı olsun İnşaAllah.


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Sefil üzerinde 13 Eylül 2015, 15:46:09
Esselamu aleykum ; Bu faziletli ve sünnet olan namazı kılar vücudumuza sıhhat katarak güne başlayanlardan oluruz.

Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Mehmed. üzerinde 11 Şubat 2019, 19:19:15
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizleri ibadetin manasını anlayan ve hakkıyla yaşayan kullarından eylesin


Konu Başlığı: Ynt: Duha Namazı Ve Fazileti
Gönderen: Sevgi. üzerinde 17 Eylül 2023, 03:16:07
Esselâmu Aleyküm güzeller güzeli Rabbimiz'in lütfu öylesine güzel ki biz aciz kullarına her zaman kolaylıklar nasip etmiş
 Rabbim bizleri hakkıyla kıymet bilip bu güzellikleri tatmayı nasip etsin inşaAllah