Rıdvan biatı

(1/1)

✿ Ayşe:
5— Rıdvan Bîatı:

 

Müslümanlarla müşrikler barış hususunda birbirine girdiler. Bu esnada '.!   bu iki topluluktan bir adam karşı taraftan birine bir ok attı. Aralarında çar­pışma çıktı. İki topluluk da, birbirlerine bağırarak, ok ve taş atmaya başla-; dılar. Her iki taraf da kendi yanlarında bulunup karşı taraftan olan kimseleri $ rehin aldılar.                                                                                             

Bu sırada Allah Rasûlü'ne (s.a.), Hz. Osman'ın şehid edildiği haberi ulaştı.

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.) müslümanları bîat etmeye çağırdı. Hz.Peygamber (s.a.) ağacın altında duruyorken müslümanlar, Rasûlullah'a (s.a.ft *  bîat etmek için koşuştular ve firar etmemek üzere kendisine bîat ettiler. Al-n lah Rasûlü (s.a.) kendi elini tutarak: "Bu, Osman adınadır." dedi.[690]

Bîat etme işi sona erdiğinde Hz. Osman çıkageldi. Müslümanlar Hz. Os-,   man'a: "Beytullah'ı tavaf edip şifa buldun ey Ebu Abdullah." dediler. Hz. Osman: "Hakkımda ne kötü düşünmüşsünüz! Canım elinde bulunan Allah'a ;   yemin ederim ki, Allah Rasûlü Hudeybiye'de beklerken, Mekke'de bir yıl dahi kalmış olsaydım Allah Rasûlü tavaf etmeden ben Beytullah'ı tavaf etmezdim.

Halbuki Kureyşliler Beytullah'ı tavaf etmeye çağırmışlardı; ama ben kabul ~  etmedim." dedi. Müslümanlar: "Allah Rasûlü (s.a.) Allah'ı en iyi bilen ye zanm en güzel olanımızdır." diyerek karşılık verdiler.

Hz. Ömer (r.a.) ağacın altında bîat etmek İçin Allah Rasûlü'nün (s.a) -   elini tutmuştu. Ced b. Kays hariç bütün müslümanlar Peygamberimiz'e (s.a ) bîat ettiler.[691]

Ma'kil b. Yesar, ağacın dalını tutarak Allah Rasûlü'ne (s.a.) değmemesi için kaldırıyordu.'[692]

Allah Rasûlü'ne (s.a.) bîat eden ilk şahabı, Ebu Sinan el-Esedî idi.

Seleme b. Ekva', bîatın başında, ortasında ve sonunda olmak üzere üç defa Peygamberimiz'e (s.a.) bîat etmiştir.[693]

[690] Ahmed b. Hanbel, 1/59

[691] Müslim, 1S56.

[692] Müslim, 1858.

[693] Müslim, 1807.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 3/333-334.

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc