ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Hz Peygamberin evlilik hayatı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz Peygamberin evlilik hayatı  (Okunma Sayısı 1612 defa)
12 Haziran 2011, 18:20:26
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 12 Haziran 2011, 18:20:26 »G) HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) EVLİLİK HAYATI

 
1— Evliliğe Teşviki:

 

Cinsî birleşmeye gelince, bu konudaki tutumu, sağlığı koruyan lezzet ve gönül hoşluğu sağlayan, konulduğu amaç gerçekleşen en mükemmel tutum­dur. Çünkü birleşme üç amaca hizmet eder, bunlar onun temel gayeleridir:

1—  Neslin korunması ve kıyamete kadar insan türünün devamı,

2— Saklanması ve depolanması bütün vücuda zarar veren suyun dışarı­ya çıkarılması,

3— İhtiyaç ve arzunun giderilmesi, lezzeti tatma ve nimetten yararlan­ma. Yalnız bu, cennetteki yararıdır. Çünkü orada neslin devamı ve inzalin boşalttığı depolama yoktur.

Erdemli doktorlar, cinsî birleşmenin, sağlığı koruma yollarından biri ol­duğu görüşündedirler. Calinus şöyle diyor: "Meninin özüne hâkim olan, ateş ve havadır. Sıcak ve rutubetli bir yapıdadır. Çünkü, aslî organların gıdalan-dığı saf kandan oluşur." Meninin bu üstünlüğü ortaya çıktığına göre, onun ancak neslin devamı ve depolananın dışarı çıkarılması gayesiyle atılması ge­rekir. Çünkü vücutta depolanırsa, kötü hastalıklar ortaya çıkarır. Vesvese, delilik, sar'a vb. bunlardandır. Meninin atılması, bu hastalıkların pek çoğu­nu iyileştirir. Çünkü saklanması uzarsa, bozulur ve belirttiğiniz gibi kötü has­talıkları gerektiren zehirli bir niteliğe dönüşür. Bu yüzden de tabiat onu, ço­ğaldığı zaman cinsî birleşme olmaksızın rüyada boşaltır.

Seleften biri şöyle diyor: "Kişinin üç şeyi âdet edinmesi gerekir: Yürü­meyi bırakmamalı, çünkü bir gün ihtiyaç duyarsa yürüyebilir. Yemeyi bırak­mamalı, çünkü bağırsakları daralabilir. Cinsî birleşmeyi bırakmamalı, çün­kü suyu boşaltılmazsa suyu çekilebilir." Muhammed b. Zekeriyya şöyle di­yor: "Uzun bir süre cinsî birleşme yapmayanın, sinir kuvvetleri zayıflar, de­likleri kapanır ve erkeklik organı büzülür. Derideki bir yara dolayısıyla bir­leşmeyi bırakan bir grup gördüm. Bedenleri soğudu, hareketleri güçleşti, se­bepsiz olarak moralsizlik çöktü, iştah ve sindirimleri azaldı."

Gözü koruması, nefsi alıkoyması, haramdan korunup iffetli olmayı sağ­lama, cinsî birleşmenin yararlarmdandır. Aynı durum kadın için de sözko-nusudur. Böylece kişiye, dünya ve ahiret konusunda yarar sağlar. Bu yüzden Rasûlullah (s.a.) bunu âdet edinir ve severdi. Şöyle buyuruyor: "Dünyanız­dan bana, kadınlar ve güzel koku sevdirildi. "[799]

îmam Ahmed'in Kitabu'z-Zühd*'ünde bu hadisle ilgili olarak hoş bir faz­lalık vardır. O da şudur: "Yemeğe ve içmeğe sabrederim, onlara sabredemem."

Rasûlullah (s.a.), ümmetini evlenmeye teşvik etmiş ve şöyle buyurmuş­tur: "Evlenin, çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüne­ceğim."[800]

îbn Abbas şöyle der: "Bu ümmetin en hayırlısı, karısı en çok olandır."[801]

Rasûlullah şöyle buyurur: "Ben kadınlarla evlenirim, hem uyurum, hem de gece namaza kalkarım, hem oruç tutarım ve hem de tutmam. Benim sün­netimden yüz çeviren benden değildir."[802]

Yine şöyle buyurur: "Gençler! Evlenmeye gücü yeteniniz, evlensin. Çünkü bu gözü engeller, namusu korur. Evlenmeye gücü yetmeyen, oruç tutsun. Çün­kü oruç onun şehvetini kırar."[803]

Câbir, dul bir kadınla evlenince ona şöyle buyurdu: "Bakire birini bul-saydın ya! Sen onunla, o seninle oynardı."[804]

İbn Mâce'nin Sünen'indc Enes b. Mâlik'ten rivayete göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Allah'a temiz ve temizlenmiş olarak kavuşmak isteyen, hür kadınlarla evlensin."[805]

Yine İbn Mâce'nin Sünen'indz İbn Abbas'tan merfûan şöyle dediği ri­vayet edilir: "Birbirini sevenler için evlenmeleri dışında çözüm görmedik."[806]

Müslim'in Sahih'mdz Abdullah b. Ömer'den rivayete göre Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Dünya, bir metadır. Dünya metâınm en iyisi, sa-lih bir kadındır."[807]

Ümmetini bakire, güzel ve dindar kadınlarla evlenmeye teşvik ederdi. Ne­sâî'nin Sözen'inde Ebu Hureyre'den rivayete göre, Rasûlullah'a (s.a.): "Ka­dınların hangisi daha hayırlıdır?" diye sorulunca, şöyle buyurmuştur: "Ba­kınca sevindiren, emredince itaat eden, nefsi ve malı konusunda hoşlanma­dığına muhalefet etmeyen."[808]

Sahihayn'da. Ebu Hureyre'den rivayete göre Rasûlullah (s.a.) şöyle bu­yurmuştur: "Kadın malı, nesebi, güzelliği ve dindarlığı dolayısıyla nikahla­nır. Dindar olanı seçmezsen, fakirliğe düşersin."[809]

Doğurgan kadınla evlenmeye teşvik eder, doğurmayan kadından hoşlan­mazdı. Nitekim, Ebu Davud'un Sünen'inde Ma'kıl b. Yesâr'dan şu rivayet edilir: Bir adam Rasûlullah'a (s.a.) şöyle dedi: "Soylu ve güzel bir kadın bul­dum, ama kısır. Onunla evleneyim mi?" Rasûlullah: "Hayır, evlenme." de­di. Adam ikinci ve üçüncü defa geldi, her defasında Rasûlullah ona evlenme­mesini söyledi. Şöyle buyurdu: "Sevilen ve doğurgan kadınla evlenin. Çün­kü ben sizin çokluğunuzla övüneceğim."[810]

Tİrmizî'de merfu'an şu hadis vardır: "Dört şey peygamberlerin sünneti­dir: Evlenme, misvak kullanma, güzel koku sürme ve kına."[811] Câmi'de "hınnâ" (kına) yerine, "hınnây" kelimesi yer ahr.[812] Ebu'l-Haccâc el-Hâfiz'ın şöyle dediğini duydum: "Doğrusu hıtân (sünnet)dır. Nûn düşmüş­tür." Ebu'l-Muhamilî de Ebu İsa et-Tirmizî'nin şeyhinden bu şekilde rivayet etmiştir. [813]


[799] Ahmed, 3/128, 199, 285; Nesâî, 7/61. Enes b. Mâlik'ten, senedi hasendir, Hâkim bunu sahih görmüştür.

[800] Sahih bir hadistir. Beyhakî bu sözlerle, Şu'abu'l-îman'&z Ebu Ümâme'den rivayet etmiş­tir. Ebu Davud (2050) ve Nesâî (6/65, 56), Ma'kıl b. Yesâr'dan merfü olarak şu sözlerle rivayet ederler: "Seven ve doğurgan kadınla evlenin. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı si­zin çokluğunuzla övüneceğim." Senedi hasendir. Ahmed (3/158,. 245)'de Enes b. Mâlik'­ten şahidi vardır, senedi hasendir. İbn Hibbân (1228) bunu sahih görmüştür.

[801] Buharı, 9/99.

[802] Buharî, 9/89, 90; Müslim, 1401.

[803] Buharı, 9/92, 95; Müslim, 1400. Abdullah b. Mes'ûd'dan.

[804] Buharî, 9/104, 106; Müslim, 3/1221 (110), 2/1087 (56, 57).

[805] 1bn Mâce, 1862. Senedinde Kesir b. Süleym vardır, zayıftır. Sellâm b. Süleyman b. Sevvâr hakkında İbn Âdî: "Münkerleri vardır." der.

[806] İbn Mâce, 1847; Hâkim, 2/160; Beyhakî, 7/78. Senedi hasendir.

[807] Müslim, 1467.

[808] Nesâî, 6/68; Ahmed, 2/251. Senedi hasendir.

[809] Buharî, 9/115, 116; Müslim, 1466.

[810] Tahrici biraz önce yapılmıştır, sahihtir. Bk. dipnot: 2

[811] Tirmizî, 1080; Ahmed, 5/421. Senedinde meçhul bir râvi vardır

[812] Müsnedyde: "ve haya" ifadesi vardır.

[813] İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 4/457-459.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Hz Peygamberin evlilik hayatı
« Posted on: 21 Eylül 2019, 08:20:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz Peygamberin evlilik hayatı rüya tabiri,Hz Peygamberin evlilik hayatı mekke canlı, Hz Peygamberin evlilik hayatı kabe canlı yayın, Hz Peygamberin evlilik hayatı Üç boyutlu kuran oku Hz Peygamberin evlilik hayatı kuran ı kerim, Hz Peygamberin evlilik hayatı peygamber kıssaları,Hz Peygamberin evlilik hayatı ilitam ders soruları, Hz Peygamberin evlilik hayatıönlisans arapça,
Logged
03 Ocak 2014, 16:07:34
-merve-7d-

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 746


« Yanıtla #1 : 03 Ocak 2014, 16:07:34 »

Ayrıca bu konuyla ilgili bir hadisi şerif paylaşmak istiyorum
Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir.
diyerek nikahın ve evlenmenin sünnet olduğunu açıklamıştır
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

"Birisi sordu: 'Aşıklık nedir ?' Dedim ki : " Benim gibi olursan bilirsin!.."
HZ.MEVLANA
03 Ocak 2014, 16:12:39
Meryem Gamze
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 439


« Yanıtla #2 : 03 Ocak 2014, 16:12:39 »

Allah razı olsun paylaşımdan ve merve 7-d kardeşimin yorumundan dolayı..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2014, 16:13:18 Gönderen: Meryem Gamze »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &