> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar  (Okunma Sayısı 1264 defa)
21 Nisan 2011, 14:37:25
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 21 Nisan 2011, 14:37:25 »Makdîsî'ye Göre Bedr'e Katılan Müslümanlar


 

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

 

Elif Harfi

1- Übey b. Ka'b.

2- Erkam b. Ebîl Erkam.

3- Es'ad b. Yezîd b. Fakihe.

4- Esved b. Zeyd b. Sa'lebe.

5- Esîr b. Amr el-Ensârî.

6- Enes b. Katâde.

7- Enes b. Mâlik.

8- Enes b. Muâz b. Enes.

9- Rasûlüllah'ın azatlısı Enese.

10- Evs b. Sabit b. Münzir b. Hıram en-Neccârî (Has­san b. Sabit'in kardeşi).

11- Evs b. Havlı b. Abdillah el-Hazrecî.

12- Evs b. Sâmit el-Hazrecî.

13- İyûs b. Bükeyr b. Abdiyalîl.

Be Harfi

14- Büceyr b. Ebî Büzeyr.

15- Bahhas b. Sa'lebe (Nuhâb'da denir).

16- Besbes b. Amr b. Sa'lebe.

17- Bişr b. Bara b. Ma'rûr el-Hazrecî.

18- Beşir b. Sa'd b. Sa'lebe el-Hazrecî (Nu'mân b. Beşîr'in babası).

19- Beşir b. Abdi'lmünzir Ebû Lübâbe el-Evsî (Yoldan Medine'ye vali olarak geri çevrildi).

Te Harfi

20- Temîm b. Yeâr b. Kays b. Adîy (Uhud'a katıldığı kesin. Ama Bedir'de de olduğunu Ebû Hatem nakleder). 21- Temîm adlı bir köle (Hıraş b. Summe'nin kölesi).

22- Ganan b. Es-Selem oğullarının kölesi Temîm.

Se (The) Harfi

23- Sabit b. Akranı b. Sa'lebe.

24- Sabit b. Sa'lebe.

25- Sabit b. Halid b. Nu'man en-Neccârî.

26- Sabit b. Amr b. Zeyd b. Adî en Neccârî.

27- Sabit b. Hezzâl el-Hazrecî.

28- Sa'lebe b. Hatıb b. Amr.

29- Sa'lebe b. Amr b. Ubeyd b. Mâlik en-Neccârî.

30- Sa'lebe b. Amr b. Muhsin el-Hazrecî.

31- Sa'lebe b. Anme b. Adiy el-Hazrecî. 32-Sakit b. Amr.

Cim Harfi

33- Cabir b. Halid b. Mes'ûd en-Neccârî.

34- Cabir b. Abdillah.

35- Câbir b. Sahr Es-Selemî.

36- Cübr b. Atîk es-Selemî.

37- Cübeyr b. İyas el-Hazrecî.

Ha Harfi

38- Haris b. Enes el-Hazrecî.

39- Haris b. Evs b. Muâz el-Evsî.

40- Hâris b. Hatıb b. Amr (Efendimiz bunuda geri göndermişti).

41- Haris b. Hazme b. Adiy.

42- Haris b. Summe el-Hazrecî (Yaralanıp yoldan geri döndü).

43- Haris b. Arfece.

44- Haris b. Kays.

45- Haris b. Nu'mân el-Ensârî.

46- Harise b. Sürâka en-Neccârî (Gözcü idi).

47- Hârise b. Nu'mân el-Ensârî.

48- Hâtıb b. Ebî Beka'.

49- Hatıb b. Amr b. Ubeyd.

50- Hubâb b. Münzîr el-Hazrecî.

51- Habîb b. Esved.

52- Hureys b. Zeyd b. Sa'lebe el-Ensârî.

53- Husayn b. el-Hâris.

54- Hamza b. Abdi'lmuttalib. Rasûlüllah (s.a.v.)'ın amcası.

Hı Harfi

55- Halid b. Bükeyr.

56- Ebû Eyyûb el-Ensâri Halid b. Zeyd.

57- Halid b. Kays b. Mâlik el-Ensârî.

58- Harice b. el-Hamîr el-Eşcaî.

59- Harice b.  Zeyd el-Hazrecî. 

60- Habbâb b. el-Eratt. 

61- Habbâb. Utbe b. Gazva'nın kölesi

62- Halife b. Adiy el-Hazrecî.

66- Halîd b. Kays b. Nu'man.

67- Huneys b. Huzâfe es-Sehmî.

68- Havat b. Cübeyr (hisse verildi ama ma'zereti sesebiyle katılmadı).

69- Havlı b. Ebî Havlî.

70- Hallâd b. Rafı'.

71- Hallâd b. Süveyd.

72- Hallad b. Amr b. Cumuh.

Zel Harfi

73- Zekvaıı b. Abdikays el-Hazrecî.

74- Zû'ş-Şimâîeyn (asıl adı Umeyr'dir).

Râ Harfi

75- Rafı1 b. Haris el-Evsî.

76- Rafı1 b. Ancede.

77- Rafı1 b. Muallâ.

78- Rabeî b. Rafı'.

79- Rabî' b. İyâs.

80- Rabîa b. Eksem.

81- Rahîle b. Sa'lebe.

82- Rifâ'a b. Rafı1 ez-Zürakî.

83- Rifâ'a b. Abdi'lmünzin.

84-Rifâ'a b. Amr b. Zeyd eî-Hazrecî.

Ze Harfi

85- Zübeyr b. el-Avrâm (Rasûlüllah'ın hala oğlu ve havarisi).

86- Ziyâd b. Amr.

87- Ziyâd b. Lebîd.

88- Ziyâd b. el-Müzîn.

89- Zeyd b. Eşlem b. Sa'lebe.

90- Zeyd b. Harise (Efendimizin azatlısı).

91- Zeyd b. Hattab (Hz. Ömer'in kardeşi).

92- Zeyd b. Sehl b. Esved Ebû Talhâ el-Ensarî.

Sın Harfi

93- Salim b. Umeyr.

94- Salim b. Ğanem.

95- Salim b. Ma'kil.

96- Saib b. Osman b. Maz'ûn.

97- Süby1 b. Kays.

98- Sebra b. Fâtih.

99- Süraka b. Amr.

100- Süraka b. Ka'b.

101- Sa'd b. Hamle.

102- Sa'd b. Hayseme (Bedir şehitlerinden).

103- Sa'd b. Rabî (Bedir şehidi).

104- Sa'd b. Zeyd b. Malik.

105- Sa'd b. Zeyd b. Fâkihe.

106- Sa'd b. Sü­heyl en-Neccârî.

107- Sa'd b. Ubeyd el-Ensarî.

108- Sa'd b. Osman Ebû Ubâde.

109- Sa'd b. Muâz el-Evsî.

110- Sa'd b. Ubâde el-Hazrecî.

111- Sa'd b. Ebî Vakkas.

112- Sa'd b. Mâlik (Hastalanıp yola çıkaca­ğında vefat etti).

113- Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl (Ömer'in amca oğlu Şam'da olduğu için katilamayıp hisse aldı).

114- Sülyan b. Bişr.

115- Seleme b. Eşlem.

116- Seleme b. Sabit.

117- Seleme b. Selâme.

118- Süleym b. Haris.

119- Süleym b. Amr.

120- Süleym b. Kays.

121- Süleym b. Mihran.

122- Simâk b. Evs b. Hırsa.

123- Simak b. Sa'd.

124- Sehl b. Hanîf.

125- Sehl b. Atîk.

126- Sehl b. Kays.

127- Süheyl b. Rafı'.

128- Süheyl b. Vehb el-Fihrî.

129- Sinan b. Ebî Sinan.

130- Sinan b. Sayfi es-Selemî.

131- Sevâd b. Zürayk b. Zeyd.

132- Sevâd b. öaziyye.

133- Süveybıt b. Sa'd.

134- Süveyd b. Mahşû.

Şın Harfi

135- Şûcâ1 b. Vehb b. Rabîa.

136- Şemmâs b. Osman el-Mahzûmî.

137- Rasûlüilah (s.a.v.)'ın kölesi Şukrân.

Sad Harfi

138- Suheyb b. Sinan - er-Rûmî.

139- Safvân b. Vehb b. Rabîa-

140- Sahrb. Ümeyye.

Dad Harfi

141- Dahhâk b. Harise.

142- Dahhak b. Abdiamr.

143- Damra b. Amr.

144- Dumra b. Ka'b b. Amr.

Tı Harfi

145- Talha b. Ubeydillah.

146- Tufeyl b. Haris.

147- Tufeyl b. Mâ­lik.

148- Tufeyl b. Nu'mân.

149- Tufeyl b. Umeyr.

Zı Harfi

150-Zahîrb. Rafı1 el-Evsî.

Ayn Harfi

151- Âsim b. Sabit el-Ensârî.

152- Âsim b. Adiy (Efendimiz onu Ravha'dan geri yolladı).

153- Âsim b. Kays b. Sabit.

154- Âkil b. Bükeyr.

155- Amir b. Ümeyye b. Zeyd.

156- Âmir b. El-Hâris el-Fihrî.

157- Âmir b. Rabîa.

158- Âmir b. Seleme b. Âmir.

159- Âmir b. Abdillah b. Cerrah Ebû Ubeyde b. Cerrah.

160- Âmir b. Füheyre

161- Âmir b. Mahled en-Neccârî.

162- Âiz b. Maîd el-Hazrecî.

163- Abbâd b. Bişr.

164- Abbâd b. Kays.

165- Abbâd b. Kays b. Abese.

166- Abbâd b. el-Haşhaş.

167- Ubâde b. Essâmit.

168- Ubâde b. Kays b. Ka'b.

169- Abdullah b. Ümeyye.

170- Abdullah b. Sa'lebe.

171- Ab­dullah b. Cahş el-Esedî.

172- Abdullah b. Cübeyr b. Nu'man.

173- Abdullah b. el-Ced.

174- Abdullah b. Hak es-Saidî.

175- Abdullah b. el-Hamîr.

176- Abdullah b. Rabî' b. Kays

177- Abdullah b. Ravâha.

178- Abdullah b. Zeyd b. Abdirrabbih.

179- Abdullah b. Sürâka.

180- Abdullah b. Seleme.

181- Abdullah b. Sehl.

182- Abdullah b. Süheyl b. Amr (Mekke'den zorla Bedre getirilirken kaçıp Müslümanların sa­fına katıldı).

183- Abdullah b. Târik.

184- Abdullah b. Âmir.

185- Abdullah b. Abdillah b. Übey b. Selûl.

186- Abdullah b. Abdilesed Ebû Seleme (Bedir şehidi).

187- Abdullah b. Abdimenâf.

188- Abdul­lah b. Abs.

189- Abdullah b. Osman b. Âmir Ebû Bekr es-Sıddîk.

190- Abdullah b. Urfuta.

191- Câbir'in babası Abdullah b. Amr.

192- Ab­dullah b. Mahrame.

197- Abdullah b. Mes'ûd.

198- Abdullah b. Maz-'ûn.

199- Abdullah b. Nu'mân.

200- Abdullah b. Enîse.

201- Abdurrahman b. Cûbr.

202- Abdurrahman b. Abdullah Ebû Akîl.

203- Abdürrahman b. Avf.

204- Abs b. Âmir.

205- Ubeyd b. eî-Teyhân.

206- Ubeyd b. Sa'lebe.

207- Ubeyd b. Âmir.

208- Ubeyd b. Ebî Ubeyd (Bedir'de düello için ortaya ilk atılan üçlüden biri yaralanıp harp son­rası şehid oldu). 209- Utbân b. Mâlik.

210- Utbe b. Rabîa.

211- Utbe b. Abdillah b. Sahr.

212- Utbe b. Ğazvân.

213- Osman b. Affan (Efen­dimizin damadı. Hanımının hastalığı sebebiyle Bedre katılmadıysa da hisse aldı). 214- Osman b. Mazûn.

215- Adiy b. Ebî'z-Zağbâ (Efendimizin Casus olarak gönderdiği zat).

216- İsme b. el-Husayn.

217- Useyme.

218- Atıyye b. Nüveyre.

219- Ukbe b. Âmir.

220- Ukbe b. Osman.

221- Ukbe b. Amr Ebû Mes'ûd el-Bedrî.

222- Ukbe b. Vehb b. Rabîa.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar
« Posted on: 17 Ocak 2022, 07:08:03 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar rüya tabiri,Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar mekke canlı, Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar kabe canlı yayın, Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar Üç boyutlu kuran oku Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar kuran ı kerim, Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar peygamber kıssaları,Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlar ilitam ders soruları, Makdîsî ye göre Bedr e katılan müslümanlarönlisans arapça,
Logged
28 Kasım 2021, 12:20:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.090Site
« Yanıtla #1 : 28 Kasım 2021, 12:20:22 »

Allah hepsinden razı olsun Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
29 Kasım 2021, 05:38:57
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 17.153« Yanıtla #2 : 29 Kasım 2021, 05:38:57 »

Esselamü Aleyküm. Bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &