ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Efendimizi emzirenler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Efendimizi emzirenler  (Okunma Sayısı 1436 defa)
26 Nisan 2011, 13:23:13
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 26 Nisan 2011, 13:23:13 » 

Efendimizi  Emzirenler


Ebû Leheb'in Cariyesi Süveybe,[155] Peygamberin amcası Hamza ve Ebû Seleme b. Abdü'l Esed el- Hazâî ile birlikte Efendimizi (s.a.v.) emzirmiştir.[156]

Şuayb, Zührî isnadıyla Urve'den şöyle dediğini nakleder. Zeynep b. EM Seleme ve annesi, Urve'ye haber vermişlerki ; Ümmü Habîbe onlara şöyle haber vermiş:

"Yâ Rasûlellah! Kız kardeşim Ebû Süfyan'ın kızımda nikahlasan" dedimde; Efendimiz "Sen bunu arzularmısın?" buyur­du. Bende; Ben senin zaten biricik hanımın değilim. Elbette hayırlı bir işte bana ortak olan bir kimsenin kardeşim olmasını isterim, de­dim. Peygamberimiz de "Bu bana helal olmaz" buyurdu. Bende Yâ Rasûlellah! Biz senin Ebû Seleme'nin kızı Dürre ile nikahlanmak istediğini konuşuyoruz, deyince Efendimiz:

,,Vailahi o benim (hanımımdan) kızlığım olmasa bile, yine bana helal olmazdı. Çünkü o benim süt bacımdır. Beni ve Ebû Selemeyi Süveybe emzirmiştir. Sakın bana kızlarınızı ve kardeşlerinizi teklif etmeyin" buyurdu. Hadisi Buhârî rivayet etmiştir.[157]

Buhârî'nin bu hadisinin siyakında Urve şöyle der; Süveybe, Ebû Leheb'in cariyesiydi. Onu azat etmişti. O Nebi (s.a.v.)i emzirmişti. Ebû Leheb öldükten sonra ailesinden birisi onu çok kötü bir vaziyet­le rüyasında görmüş ve ona; "ne gibi bir durumla karşılaştın!" demiş. O da sizden ayrıldıktan sonra iyi bir hayata rastlamadım. Şu kadar varki; Süveybe'yi âzad ettiğim için şu kadar sulandım, diyerek baş parmağıyla orta parmağı arasındaki çukurluğa işaret etti.[158] diye an­latmış.

Sonra Efendimizi Halime b. Ebi Züeyb es-Sa'diy'ye emzirdi. Efendimizi kendi diyarına götürdü. Efendimiz orada Benî Sa'd kabile­sinde dört yıl kadar kaldı. Sonra Efendimizi annesine geri getirdi.[159]

Yahya b. Ebî Zaide, Muhammed b. İshak. Ceha b. Ebî Cehm, Abdullah b. Ca'fer yolu ile Rasülullah (s.a.v.) in süt annesi Halime' nin şöyle dediğini anlattı.

-Ak renkli, tenbelliğinden kervanı durutan bir eşek üzerinde bir gurup kadınla beraber, Mekke'ye emzirecek çocuk aramaya geldik. Herşeyi kasıp kavuran bir kıtlık yılı, yola çıkmıştık. Beraberimizde yaşlı bir devemiz vardı. Vallahi bize bir damla bile süt vermiyordu. Beraberimde bir bebek vardı ki ağlayışından hiç bir gece uyumuyor­duk. Mekke'ye geldiğimizde bizden Rasülullahin teklif edilmediği hiç bir kadın kalmadı. Hepsi reddettiler. Biz emzireceğimiz çocuğun ba­basından bir takım ikramlar umuyorduk o ise yetim idi. Arkadaşla-

rimdan benden başka bebek bulmayan kalmamıştı. Eşime "şu yetimi gidip alacağım" deyip onu gelip aldım. Kocam da, "belki Allah onda bir hayır yaratır", dedi. Vallahi, onu kucağıma alır almaz göğüslerim­den ona dilediği kadar süt geldide, o içtiği gibi kardeşide içti ve doy­dular. Geceleyin kocam yaşlı devemize gelmiş, birde ne görsün süt dolu. Hemen sağmış. Doyuncaya kadar içtik. Doygun ve süte kanmış olarak geceledik. Bebeklerimiz de uyumuştu. Babası, "Vallahi Yâ Ha­lime! gördüğüm kadar sana mübarek bir bebek düştü." dedi. Sonra yola çıktık. Vallahi merkebim bütün kervanın önüne geçti, hiç biri onu yakalayamıyordu. Nihayet Benî Sa'd  b.  EM Bekrin  yaylaladığı menzilimize gelmiştik. Allah'ın en kurak toprağına gelmiştik. Vallahi onlar koyunlarını otlatır, çobanım benim koyunu otlatır. Benim koy­unlarım doygun ve sütlenmiş olarak, onlarınki ise aç olarak dönerdi. Çobanlarına   "Yazıklar  olsun!   Halime'nin   çobanının  güttüğü   yerde gütseniz olamazmi?, diye çıkışırlar çobanlarda bizimkilerin otlattığı yerde güder ama yine sütsüz ve aç dönerlerken benimkiler doygun ve sütlü gelirdi.

Efendimiz (s.a.v.) diğer bebeklerin bir ayda geliştiğini bir günde, onların bir yılda geliştiğini bir ayda gelişiyordu. Annesi Âmine'ye er­tesi mevsim getirip bize bu çocuğumuzu tekrar verin ona Mekke ve­basının zarar vereceğinden korkarız dedik. Biz bereketini gördüğü­müz için onu pek esirgiyorduk. Âmine de "Geri götürün" dedi. îki ay daha yanımızda kaldı. Birgün O ve kardeşi evin arkasında oğlak güderek oynaşırlarken, kardeşi koşarak gelip "Kardeşime yetişin! iki adam gelip karnını yardılar" dedi. Koşarak çıktık. Yanına geldiğimiz­de benzi kesik bir halde ayakta duruyordu. Ben ve babası kucakladık. Babası, "yavrucuğum ne oldu?" dedi. O da "Bana iki adam geldi. Be­ni yan yatırıp karnımı yardılar. Vallahi ne yaptılar bilmiyorum'1 dedi. Hemen alıp geldik.

Babası, "Yâ Halime! çocuğa göz değdi sanıyorum. Haydi gidip onu ailesine verelim", dedi. Bizde anasına götürdük. "Onu neye ge­tirdiniz?" dedi. "Ona kefil olduk. Hakkını ödedik. Sonra başına bir şey gelmesinden korktuk" dedim. "Vallahi durum bu değildi. Bana esas durumu anlatın!" dedi. öyle ısrar ettiki nihayet durumu anlattık. Âmine de "Ona birşey olacağından mı korktunuz?" Vallahi san­dığınız gibi değil. Benim bu yavrumun öyle bir durumu varki.....

"Ben ona hamile kaldığımda anladımki ondan daha hafif daha bereketli birşeye asla hamile olmadım. Sonra onu doğururken şimşek gibi bir nurun benden çıkıp tâ Busra'daki develerin boyunlarını gös­terdi. Sonra onu doğurdum. O diğer bebekler gibi doğmadı. O ellerini yere koymuş, başını semaya kaldırmış olarak doğdu. Onu bırakıp yolunuza uğurla gidin" dedi.[160]   Bu isnadı iyi bir hadistir.

Ebû Âsim en-Nebîİ, Ca'fer b. Yahya - Umara b. Sevbân isnadıy-la- Ebû Tufeyl'in şöyle dediğini haber veriyor. Kendisine bir kadının gelip yaklaştığı bir sırada Rasülullahı gördüm. Hemen o kadına Rida-sıni yaydı. Bu kim? diye sorduğumda ashab "Onu emziren süt anne­si'' dediler. Bu hadisi Ebû Dâvûd anlatıyor.[161]

Müslim naklediyor: Bize Şeyban, Hammâd Sabit aracılığıyla Enes (r.a.)'tan şöyle dediğini anlattı: Rasûlullah (s.a.v.) çocuklarla oynar­ken Cebrail kendisine gelip almış ve yatırıp kalbini yararak oradan pıhtılaşmış bir kan çıkarıp, "İşte şeytanın sendeki nasibi bu idi" de­miş, sonra da onu altın bir tas içinde zemzem suyu ile yıkayıp ar­dından sıkıştırarak aldığı yere geri getirmiş. Çocuklar koşarak anne­sine gelip "Muhammed öldürüldü demişler. Onlarda çıkıp ona benzi kesik bir halde rastlamışlar." Enes (r.a.) devamla derki:

 -Ben Onun göksündeki dikiş yerini görmüştüm.[162] Bakıyye'de Bahir b. Sa'd, Halid b. Ma'dân, Abdürrahman b. Amr es Sülemî yolu ile Utbe b. Abd'den Enes Hadisine benzer bir hadisi sevkeder. Bu da sahih bir hadis oiup orada şu ilave vardır:

-Kabilesi bir deve hazırlayıp beni hörgücüne bindirdiler. Hâlime-de arkama bindi. Nihayet anneme ulaştık. Halîme, "Ben emanetimi ve zimmetimdekini ödüyorum dedi. Karşılaştığım hadiseyi ona anlat­tım. Bu onu hayrete düşürmedi ve bana, "Ben benden çıkan bir nu­run Şam saraylarını aydınlattığını görmüşümdür" dedi.[163]

Süleyman b. E] Muğiyre, Sabit yoiu ile Enes (r.a.)'tan Rasûlul-lah'm (s.a.v.) şöyle buyurduğunu haber veriyor:

Ben ailemin yanındayken bana geldiler. Birisi beni zemzeme gö­türüp göksümü yardı. Sonra içi iman ve hikmet doiu altın bir tas ge­tirilip göksüme boşaltıldı- Enes burada "Rasüİullah (s.a.v.) bu yarılan yerin izini bize gösteriyordu'' der. Melek beni alıp Dünya semasına götürdü.

Sonra Enes Mi'rac hadisini anlattı.[164]

Bunun bir benzerinide Şerîk b. Ebî Nemr, Enes (r.a.) yolu ile Ebû Zer'den (r.a.) nakleder. Yine Zuhrî'de Enes, Ebû Zer isnadıyla rivayet eder. Katâde ise, bunu Enes aracılığıyla Mâlik b. Sa'sa'a (r.a.)'tan benzer ifade ile nakleder.[165]

Bunu anlatmamın sebebi; Peygamberimizin göksünü Cebrail'in bir defa çocuklukta, bir defada Miraca giderken olmak üzere iki defa yarmış olduğunun iyice bilinmesini sağlamaktır. [166]

 

Efendimizin Babası Abdullah  B. Abdülmuttalibin Ölümü
 

Peygamber (s.a.v.) henüz yirmi sekiz aylıkken babası Abdullah vefat etti. Bundan daha az olduğu söylendiği gibi, Peygamber henüz ana karnında olduğu sırada öldüğü de söylenir.[167]

Abdullah Medine'de kimsesiz garip bir şekilde öldü. Oraya Hurma almaya gelmişti. Yine söylendiğine göre Şamdan dönerken hastalana­rak Medineye uğramıştı.

Muhammed b. Ka'b el-Kurazî ve diğerleri anlatırlarki :

-Abdü'l Muttalib, oğlu Abdullah Şam diyanndaki Gazze şehrine ticaret yükü götüren bir kervanla gitmişti. Dönüşlerinde Abdullah hasta olarak Medine'ye uğradılar. Abdullah Kervandakilere:

-Dayılarım olan Adiy b. Neccâr oğullan yanında biraz kalaca­ğım, dedi ve bir ay hasta olarak orada eğleşti. Durum Abdü'l Mutta-lib'e ulaşınca en büyük oğlu El-Haris'i onu almaya yolladı. Haris ona ulaştığında Abdullah'ı ölmüş olarak buldu. Benî Neccâr kabilesinden birisi olan En-Nâbiğa adlı bir adamın evine defnoldu. Peygamber (s.a.v.) o zaman henüz ana rahminde bulunuyordu. Bu sahih bir ha­berdir.[168]

Abdullah yirmibeş yıl yaşamıştı.[169] Vakidî "İşte Abdullahın yaşı ve ölümü hakkındaki görüşlerin en sağlamı budur." diyor.[170]

Abdullah mîras malı olarak, Ümmü Eymen adlı bir Câriye, beş deve ve koyun bırakmıştı. Nebi (s.a.v.) bunlara mirasçı oldu. [171]

 

Annesinin Vefatı
 

Efendimizin annesi Amine Onu Medinedeki babasının dayıları 1 olan Adiy b. Neccâr oğullarını ziyaret ettirip Mekke'ye geri götürür- I ken "Ebva"[172] denen yer de öldü. O vakit Allah Rasülü henüz altı yaşını yüz gün geçmiş idi.[173]

O zaman dört yaşında olduğuda anlatılır.[174]

Annesi Ölüpte defnedilince Cariyesi olan Ümmü Eymen onu Mekke'ye dedesinin yanına götürdü. Efendimiz artık dedesi ölene ka­dar onun kefaletinde kaldı.[175][155] Süveybe, Efendimizin süt annesidir. Hz, Hamza'yi emzirende, Ebû Sele­me'yi emzirende odur. Müslüman olup olmadığı belli değilsede Efe...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Efendimizi emzirenler
« Posted on: 19 Eylül 2019, 16:08:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Efendimizi emzirenler rüya tabiri,Efendimizi emzirenler mekke canlı, Efendimizi emzirenler kabe canlı yayın, Efendimizi emzirenler Üç boyutlu kuran oku Efendimizi emzirenler kuran ı kerim, Efendimizi emzirenler peygamber kıssaları,Efendimizi emzirenler ilitam ders soruları, Efendimizi emzirenlerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &