๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Tarihül-İslam => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 16 Nisan 2011, 14:43:00Konu Başlığı: Ebu Mersed El Ğanevî r.a.
Gönderen: Sümeyye üzerinde 16 Nisan 2011, 14:43:00
Ebu Mersed El-Ğanevî (R.A.)[203]


Asıl adı Künâze b. Husayıı'dır. Hz. Hamza b. Abdi'l Muttalib ile anlaşmalı idi.

Bedir ve diğer gazalara katılmıştır. Oğlu Mersed de Bedir savaşında bulundu. Oğlu Mersed'in oğlu olan torunu Enîs de sahabelik şerefine erenlerdendir. Vasile b. El-Eska' (r.a.) bu Ebu Mersed (r.a.)'tan: Kabir üzerine oturmayın ve kabre karşı na­maz da kılmayın." hadisini naklediyor.[204]

 

Bu Yılki Hz. Halid'in Fetihleri
 

Yemame'deki dinden dönenlerin fitnesi sürdürülüp işleri bitirilince Hz. Ebu Bekr, Halid b. Velid'i o zaman Hind (daha sonra sind) arzı diye adlandırılan Basra civarına sefere gönderdi. Hz. Halid. Yemame'de kendi ile beraber savaşa katılan askerleriyle birlikte Basra topraklan üzerine yürüdü ve (Dicle kıyısında halice yakın bir yerde kurulmuş olan) El-Übülle üzerine saldırıp orayı ele geçirdi. Oradan (Basra ile Vasit arasındaki) Meysân'a girip oradaki köylerden bir çok ganimet ve esirler ele geçirdi. Sonra da Es-Sevad (Fırat ve Dicle sa­hili) üzerine saldırdı ve (Vasıt'ın yerleşim yerleri olan) Kesker mıntı­kası ile (Vasıt'ın kuruluşundan önce büyük bir yerleşim yeri olan) Zendeverd'i ele geçirdi. Basra umumi valiliğine Kutba b. Katade es-Sudûsi'yi atadı.

Hz. Halid, Ülleyse mıntıkası halkıyla her yıl Receb ayında ödenmek üzere bin dinar vermeleri şartıyla anlaşma yaptı. Daha sonra (Bağdad civarındaki) Nehru'l Melik mıntıkasını ele geçirdi. Ardından Hıyre kralı olan Bukayle, Hz. Halid ile doksan bin dinar vererek sulh anlaş­ması yaptı. Oradan Enbar halkı üzerine yürüyüp onları sulh yapmaya mecbur bıraktı.

Sonra Hz. Halid (r.a.) (Kûfe'nin batısında Enbar'a yakın bir yer olan) Ayıuı't Temr şehrini kuşattı. Ahali, Hz. Halid'in vereceği hükme razı olup teslim oldular. O da (suçluları) öldürüp kadınlardan esir aldı.[205]

Ayn-ı Temr harbinde müslümanlardan Ensar'ın Hazreç kabilesine mensup olan Beşîr b. Sa'd b. Sa'lebe şehid oldu. Lakabı Ebu Nu'man olup büyük sahabelerden biri idi. Bedir savaşı ile Akabe biatında bu­lunanlardandı. Rivayete göre Ensardan ilk İslama giren o idi.[206][204] Müslim, Cenaiz 4972; Ebu Davud 3229; Tirmizi 1055; Nesai 2/67; Müsned 4/125: Hakim 3/225; Beyhaki, S. Kübra 2/435, 4/79, Ebu Avâne, Müsned 1/398; Taberani, Sağir 1/252; Taberani, Kebir 19/193

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam, Cantaş Yayınları 5/89

[205] Tarihi Halife b. Hayyat s. 118; Taberi 2/307-324

[206] Beşirb. Sa'd için bak: Tabakat-ı Halife 94, 190; Tarihi Halife 78; İbni Sa'd 3/53i; Taberi Tarih 3/22, 23, 155, 221; El Muhabber 120, 233; Cemheretu Ensabi'l Arab 364; Fesevi 1/381; Ensabu'l Eşraf 1/244; İstiab 1/149, 150

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam, Cantaş Yayınları 5/90


Konu Başlığı: Ynt: Ebu Mersed El Ğanevî r.a.
Gönderen: Mehmed. üzerinde 03 Ağustos 2021, 12:00:09
Esselamü aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Ebu Mersed El Ğanevî r.a.
Gönderen: Sevgi. üzerinde 05 Ağustos 2021, 09:45:55
Aleyküm Selam. Bu bilgileri bizlerle paylaşan kardeşlerimizden Allah razı olsun