ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çocuk Gelişim Eserleri > Sünnette Çocuk Eğitimi > İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis  (Okunma Sayısı 657 defa)
04 Ekim 2010, 00:35:00
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.278


« : 04 Ekim 2010, 00:35:00 »
İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis

Hz. Ali'den (k.v.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a,v) şöyle buyurmuştur:

"Çocuklarınızı üç haslet üzerine yetiştiriniz. Peygamberinizin sevgisi, ehl-i beytinin sevgisi ve Kur'an tilaveti. Zira Kur'an'ı nakledenler ve ezberleyenler, peygamberler ve seçkin kullarıyla beraber hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesinde olacaklardır."[860]

Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre de bir adam, Rasûlullah'a (s.a.v.)

"Kıyamet ne zaman (kopacak)?" sualini sormuştu. Rasûlullah (s.a.v.) "Kıyamet için ne hazırladın?" deyince, adam "Hiçbir şey. Ancak ben Allah ve Rasulünü seviyorum" dedi. Bu­nun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) "sen sevdiklerinle berabersin." buyurdu.

Enes der ki: "Ben Peygamberi (s.a.v.), Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onları sevmekle onlarla beraber olacağımı umuyorum."[861]

İbn Abbas der ki: Peygamber (s.a.v.) helaya girmişti. Ben de he­men abdest suyunu (hazırlayıp) yanına koymuştum. Bunun üzerine: "Bunu kim koydu?" buyurdu. Kendisine durum anlatılınca, "Allah'ım! Onu (İbn Abbas'ı) dinde derin anlayış (fekâhet) sahibi kıl" buyur­du.[862]

Hz. Ali'nin oğlu Hasan'a (r.a.) Rasûlullah'tan (s.a.v.) neyi ezberle­diği sorulunca şu cevabı vermiştir: Rasûlullah'tan (s.a.v.) şunu ezberle­dim:

"Seni şüpheye düşüren şeyi bırak da düşürmeyene bak. Çünkü doğruluk rahatlıktır; sükun ve emniyettir. Yalan ise şüphedir."[863]

Semura b. Cündeb (r.a.) diyor ki:

"Rasûlüllah'ın (s.a.v.) za­manında ben bir çocuktum ve O'ndan duyduklarımı ezberliyor­dum. Orada benim konuşmama engel olan şey, sadece benden daha yaşlı insanların bulunmasıydı." [864]

Enes b. Malik (r.a.) diyor ki:

"Peygamber (s.a.v.) ile birlikte bir terzi çocuğun yanına girmiştik. Çocuk, Peygamber'e (s.a.v.) içerisinde tirit olan bir tabak sundu. Tiritin üzerinde kabak da bulunuyordu. Çocuk işine yöneldi. Derken Peygamber (s.a.v.) kabağı araştırmaya başladı. Bunu görünce ben de kabağı araştırmaya ve onu Peygamber'in (s.a.v.) önüne koymaya başladım. O zamandan beri ben kabağı hâlâ sevmekteyim."[865] 

İbn Abbas (r.a.) der ki:

Birgün Peygamber'in (s.a.v.) terkisinde idim. Şöyle buyurdu: "Yavrum! Sana birkaç söz öğreteyim: (Emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle) Allah'ı gözet ki, Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki, O'nu karşında bulasın, istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu bil ki, bütün insanlar toplanıp sana bir fayda sağlamaya çalışsalar, Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda sağlaya­bilirler. Onlar sana bir zarar vermek üzere biraraya gelseler, Al­lah'ın sana takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Kalemler (olacak  şeyleri yazdıktan  sonra)  kaldırılmış,  sahifeler  de (üzerindeki yazılar tamamlanmış olup) kurumuştur."

Hadisin başka bir rivayetinde şu ziyade bulunmaktadır:

"Allah'ı gözet ki, O'nu önünde bulasın. Bol ve geniş zamanında kendini Allah'a tanıt ve sevdir ki, O da seni sıkıntı durumunda tanısın. Şunu bil ki, başına gelmeyecek olan şey sana isabet edecek değildir. Sana isabet edecek olan şeyden de kurtulacak değilsin. Bil ki, yardım sabırla, ferahlık üzüntüyle beraberdir. Her zor­luğun yanında mutlaka bir de kolaylık vardır."[866]

Enes b. Malik anlatıyor:

Eslem kabilesinden bir genç:

"Ya Rasûlallah! Ben gazâ etmek, cihada çıkmak istiyorum ama yanımda teçhizatım yok," demişti. Bunun üzerine Peygam­ber (s.a.v.):

"Falana git! Teçhizatını alarak hazırlanmıştı da hasta olmuştu," buyurdu. O da giderek:

"Rasûlüllah'ın (s.a.v.) sana selamı var, teçhizatını bana ver­meni söylüyor!" dedi. O da:

"Ey hanım! Teçhizatımı buna ver, ondan hiçbir şeyi esir­geme! Vallahi bîrşey esirgemezsen onda bizim için bereket olur," dedi.[867]

Ümame'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Kendisine ölüm gelinceye kadar ibadet içinde yetişen ve büyüyen kimseye Allah doksandokuz sıddîk sevabı verir."[868]

Hasan b. Ali (r.a.) diyor ki: Rasulüllah (s.a.v.) vitir namazında (vitrin kunutunda) okumak üzere bana şu sözleri öğretti:

"Allahümme'hdinî fîmen hedeyte ve âfinî fîmen âfeyte ve tevellenî fîmen tevelleyte ve bârik lî fîmâ a'teyte ve kını şerra ma kadayte, fe inneke takdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehû lâ yuzillü men vâleyte, tebarekte Rabbena ve teâleyt.

Allah'ım! Hidayete ilettiklerin içerisinde beni de hidayete ilet. Afiyet verdiklerin arasında bana da afiyet ver. Gözettiklerin içinde beni de gözet. Verdiğin şeylerde benim için bereket kıl. Takdir buyurduğun şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz sen takdir edersin. Senin takdirine karşı gelinmez ve sana hükmedilemez. Senin sevip gözettiğin kimse alçalmaz (zelil olmaz). Rabbimiz, senin hayır ve ihsanın boldur. Sen, zâtına layık olmayan şeylerden münezzehsin."[869]

Enes'ten (r.a.) rivayet edilmiştir: Rasulüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Yavrucuğum! Namazda sağa-sola dönmekten/etrafa bakınmak­tan sakın. Çünkü namazda böyle yapmak helaktir; namazın se­vap ve faziletini yok eder. Eğer mutlaka yapmak gerekiyorsa, farzda değil nafilede yap."

Abdullah b. Amr b. el-Âs'ın (r.a.) rivayetine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

"Yedi yaşında iken çocuklarınıza namaz kılmalarını emrediniz, on yaşında iken de kılmadıkları takdirde dövünüz ve onların yataklarını ayırınız."[870]

İbn Ömer (r.a.) diyor ki: Bir çocuk Rasulüllah'a gelerek:

"Ya Rasulallah! Ben hac yapmak istiyorum," dedi.                     

Rasûlüllah onunla birlikte yürüdü ve şöyle buyurdu:

"Yavrum! Allah azığını takva kılsın, seni iyiye yöneltsin ve kede­rini gidersin. "

Derken, çocuk (tekrar) Rasulüllah'a dönüp gelince:

"Yavrum! Allah haccını kabul eylesin, günahını affeylesin ve har­cadıklarını tekrar ihsan buyursun," dedi.

Sabit, Enes'in (r.a.) şöyle dediğini nakletmektedir: Birgün ben Rasûlüllah'ın (s.a.v.) (bir haceti için) hizmetine koşmuştum. Sonra işimi bitirince (içimden) "Peygamber (s.a.v.) kaylûle (öğle) uykusundadır" diyerek oyun oynayan çocukların yanına gittim. Ben onların oyununa bakarken Rasûlüllah (s,a.v.) geldi ve oyun oynayan çocuklara selam verdi. Derken beni çağırdı ve bir ha­ceti için gönderdi. Ben de gittim. Rasûlüllah (s.a.v.) bir gölgede oturdu. Nihayet ben O'nun huzuruna geldim. Anamın yanına dönmekte gecikmiştim. Yanına gittiğimde anam:

"Niye geciktin? " diye sordu. Ben:

"Rasûlüllah (s.a.v.) beni bir haceti için göndermişti, " dedim. Anam:

"Hacet neydi? " diye sordu. Bunun üzerine ben:

"O, Rasulüllah'ın bir sırrıdır," dedim. Anam:

"O halde Rasulüllah'ın (s.a.v.) sırrını muhafaza et! " dedi.

Sabit der ki: Enes bana: "Eğer onu birisine söyleyecek ol­saydım, onu sana söylerdim ey Sabit!" dedi.[871] Enes'den gelen rivayette de Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Yavrucuğum! Aile efradının yanına vardığında selam ver ki, bu senin ve ailen için bereket olsun.[872]

Abdullah b. Ömer (r.a.) der ki:

Rasulüllah (s.a.v.) fitır sada­kasını her hür veya köle, küçük veya büyük üzerine bir sâ' kuru hurma veya bir sâ' arpa olarak farz kıldı.[873]

Cerir b. Abdillâh (r.a.) Rasulüllah'dan (s.a.v.) şu hadisi işittiğini söylemiştir:

"Yumuşaklıktan mahrum olan kimse, bütün hayırdan mahrum olur."[874]

Enes (r.a.) anlatıyor: Peygamber'e (s.a.v.) hizmet eden yahudi bir çocuk vardı. Derken hastalandı. Ziyaret etmek üzere Pey­gamber (s.a.v.) ona gitti. Başucunda oturan Peygamber (s.a.v.) ona:

"Müslüman ol! " dedi. Çocuk hemen yanındaki babasına baktı ve babası:

"Ebu'l-Kâsım'a itaat et!" dedi. Çocuk derhal İslam'ı kabul etti. Peygamber de (s.a.v.) çıkarken şöyle diyordu:

"Onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun! "[875]

Amr b. Hüreys'in rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) Abdullah b. Ca'fer'e uğramıştı. O da bir çocuk olarak alış-veriş yapıyordu. Rasulüllah (s.a.v.):

"Allah'ım! Onun alış-verişini bere­ketli kıl!" buyurdu.[876]

Enes (r.a.) der ki:

"Rasulüllah (s.a.v.) huy ve ahlâk bakımından insanların en güzeli idi. Benim sütten kesilmiş Ebu Umeyr adında bir kardeşim vardı. Peygamber (s.a.v.) bize geldiğinde: "Ey Ebu Umeyr! Ne yaptı nuğayr!" derdi. Nuğayr, kardeşimin oy­nayıp durduğu bir kuş idi. Peygamber (s.a.v.) evimizde iken ba­zen namaz vakti gelirdi. O hemen altındaki yaygının süpürülüp üzerine su serpilmesini emrederdi. Sonra namaza durur, biz de arkasında dururduk ve bize namaz kıldırırdı. "[877]

Saîd b; el-As'in rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha üstün birşey bağışlamamıştır."[878]

Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) yanında bir oğlu olan adam gördü. Rasûlüllah (s.a.v.) çocuğa:

"Bu kimdir?" dedi. Çocuk:

" Babamdır," cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.):

" O halde onun önünde yürüme, onun hoşlanmayacağı ve karşı çıkacağı birşey yapma, ondan önce oturma ve onu adıyla çağırma!"[879]

Şu haber de Ebu Hüreyre'den (r.a.) rivayet edilmiştir;

"Öldükten sonra kulun derecesi yükseltilir. Kul der ki: Ey Rabbim! Bu se­vap nereden geldi? Cenab-ı Hak da ona şöyle der: "Çocuğun se­nin için dua etti, istiğfarda bulundu." [880]

İbn Abbas'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Baba çocuğuna bakar da çocuk onu sevindirirse, çocuğa b...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.320


View Profile
Re: İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis
« Posted on: 21 Mayıs 2018, 00:46:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis rüya tabiri,İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis mekke canlı, İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis kabe canlı yayın, İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis Üç boyutlu kuran oku İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis kuran ı kerim, İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis peygamber kıssaları,İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadis ilitam ders soruları, İman, Amel Ve Ahlak Konularında Çocuklar İçin Kırk Hadisönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &