๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Son Peygamber => Konuyu başlatan: Sümeyye üzerinde 19 Aralık 2009, 23:42:54Konu Başlığı: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Sümeyye üzerinde 19 Aralık 2009, 23:42:54
Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü

Mekke-i Mükerremenin fethi esnasında, peygamber efendi mize sövmenin hükmüsabit olmuştu. Çünkücariyenin biri pey gamber efendimize sövmüş, efendisi de o cariyeyi öldürmüştü. Ayrıca peygamber (s.a.v.) efendimiz kendisini hicvedici şarkılar okuyan iki cariyenin kanlarını da mubah kılmış ve kanlarını mubah kıldığı dokuz kişi arasında bunların da -Kabe-i muazza-manın örtüsüne tutunmuş olsalar dahi- öldürülmelerini emir buyurmuştu. Kab bin Eşref de peygamber efendimize söven bir kimse olduğu için peygamber efendimiz onun da Öldürülmesini emir buyurmuştu. îşte bu sebebledir ki, zımmi bir kimse pey gamber efendimize sövdüğütakdirde onun zimmilik anlaşması yürürlükten kaldırılır. Peygamber efendimize sövmek, yeryü zünde fesad çıkarmak ve zimmilik hükmünün dışına çıkmak demektir. Bir devletin hükümranlığı altında yaşayan bir kim senin, o devletin kurucusuna itaat etmesi zorunlu olur. Pey gamber (s.a.v.) efendimiz de îslam devletinin kurucusu olduğu na göre ona sövmek, bu itaatin dışına çıkmak olur.

Bu arada garip bir sual ortaya atılmaktadır. Biz ateşe taptı ğı, teslise inandığı ve buna benzer Allah nezdinde hata ve gü nah sayılabilecek işleri yaptığı halde zimmi kimsenin zimmilik anlaşmasının yürürlükte kalmasını kabul ediyoruz da, Pey gamber efendimize sövdüğüzaman zimmilik anlaşmasını niye yürürlükten kaldırıyoruz?

Aslında bu tuhaf bir kıyaslama olmakla birlikte buna cevaben deriz ki:

Yukarıda sayılan hususlar, onların itikatlarına göre normal dir. Müslümanların devletinin gölgesi altında kalmalarını bu yanlış inançlarına rağmen ve bu inançlarını reddettiğimiz hal de yine kabul ediyoruz. Fakat onları kendi inançları ve dinle riyle başbaşa bırakmakla da emrolunmuşuz. Onların ateşe tap malarının, teslise inanmalarının, devlet nizamını bozacak bir tarafı yoktur. Ayrıca zimmilik anlaşmasını yürürlükten kaldı racak bir sebeb de değildir. Peygamber efendimize sövmelerine gelince. Bu, önemli bir takım problemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Örneğin bu zimmiler peygamber efendimize sövmekle, dolaylı olarak İslama saldırmış olmaktadırlar. Müs lümanları kendi dinleriyle başbaşa bırakmamaktadırlar. Buna karşı müslümanlar onları kendi dinleriyle başbaşa bırakmakta dırlar. Bunun ötesinde onlar, peygamber efendimize sövmekle tslam devletine itaat etmemiş ve düzenin dışına çıkarak asi du rumuna gelmiş olmaktadırlar.


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Burcu 8D üzerinde 19 Nisan 2014, 22:06:40
bencede öldürülmeleri iyi olmuş sonuçta yeryüzünün sultanı sonuçta nasıl küfrederler...


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Derya 7/B üzerinde 17 Ocak 2015, 20:02:46
 Peygamber efendimize sövmek, yeryüzünde fesad çıkarmak ve zimmilik hükmünün dışına çıkmak demektir. Bir devletin hükümdarlığı altında yaşayan bir kim senin, o devletin kurucusuna itaat etmesi zorunlu olur. Peygamber (s.a.v.) efendimiz de îslam devletinin kurucusu olduğuna göre ona sövmek, bu itaatin dışına çıkmak olur.


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Pelinay üzerinde 17 Ocak 2015, 20:49:34
Allah razı olsun.konu çok güzel açıklanmış
Rabbim bu büyük günahtan cümlemizi muhafaza eylesin.bu hataya düşenlere de hidayet nasip elyesin inşallah.


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Derya 7/B üzerinde 19 Ocak 2015, 00:04:08
peygamber efendimize sövmekle, dolaylı olarak İslama saldırmış olmaktadırlar.


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Rabia 7 üzerinde 16 Aralık 2015, 20:29:41
Peygamber Efendimiz söven bir insan demekki kafir.Sövdüğü için saten islamdan çıkmış olur.Müslümanlar böyle bir şey yapmaz.Kimse öyle kötü şeyler yapmaz inşAllah. ( Amin).


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Alican B8 üzerinde 16 Aralık 2015, 21:42:55
Böyle bir şey yapmak kimsenin haddine değildir. Bunu yapan cehennem ataeşiyle yanıp kavrulcaktır. Sen kimsinki Allah'ın o olmasaydı hiçbir evreni yaratmazdım diyen bir kişiye küfür edebiliyorsunuz.


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Sevgi. üzerinde 10 Ocak 2021, 05:40:59
Aleyküm selam. Rabb'im böylesi büyük günahtan herkesi muhafaza eylesin inşaAllah


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Mehmed. üzerinde 11 Ocak 2021, 14:22:07
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: yelkovan34 üzerinde 12 Ocak 2021, 05:41:20
Ve aleykümüsselam Rabbim peygamberimizin yolundan bizleri ayırmasın.


Konu Başlığı: Ynt: Peygamber Efendimize Sövmenin Hükmü
Gönderen: Es-Sabur üzerinde 12 Ocak 2021, 05:47:51
İslam a ve Peygamber Efendimiz e söğmek çok günahtır böyle insanlar kendilerini ateşe hazırlamalıdır