ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Peygamberimiz (S.A.V) > Sizden Gelenler (Peygamber Efendimiz ) > Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri  (Okunma Sayısı 1184 defa)
25 Eylül 2010, 17:53:46
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 25 Eylül 2010, 17:53:46 »Resûlullah (S.A.S)'tan Gayb Haberleri

GİRİŞ
Hemen her insanda, geleceğe karşı büyük bir merak vardır. Fakat gelecekte neler olacağı bizler için meçhuldür. Çünkü gaybdır. Gaybı ise Allah'tan başka kimse bilemez. Kur'an'ın ifadesiyle "De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez." (Neml, 65). "Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Onları ancak kendisi bilir." (Enam, 59)
Fakat hiç şüphesiz Allah, dilediği zaman gaybın birtakım sırlarını dilediğine bildirir. Ayetin bildirdiği gibi: "O, gaybı bilendir. Gaybını, razı olduğu elçiden başkasına bildirmez." (Cin, 26-27).
İşte peygamberler Allah'ın bildirmesiyle diğer insanların bilemediği bazı gaybî haberlere mazhar olmuşlar, Allah'ın izin verdiği ölçüde başkalarına da bildirmişlerdir.

Mesela, Hz. İsa (a.s) kendisinden sonra gelecek peygamberi İsrailoğullarına şöyle bildirir: "Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ın bir tasdikçisi ve benden sonra gelecek, ismi Ahmed olan bir peygamberin müjdecisiyim." (Saff, 6). Yine Hz. İsa, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği mucizeleri nazara verirken, şunu da söyler: "Evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm." (Al-i İmran, 49).

Benzeri bir durum Hz. Yusuf (a.s) için de geçerlidir. Hz. Yusuf zindanda iken, hangi yemeğin geleceğini haber vermektedir (Yusuf, 37). Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakub (a.s), oğlundan uzun yıllar haber alamamış olmakla beraber, O'nun hayatından ümidini kesmemişti. "Allah katından sizin bilemediğiniz şeyleri biliyorum" diyordu (Yusuf, 86). Nitekim Hz. Yusuf'un gömleğini getiren kervan Mısır'dan yola çıktığında, Hz. Yakub o kadar uzak mesafeden "Eğer bana bunaklık isnat etmezseniz, ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum" demişti (Yusuf, 94).

Kur'an'dan verdiğimiz bu örneklerde görüldüğü gibi, peygamberler diğer insanlardan farklı olarak özel bir gayb bilgisine mazhardırlar. Fakat bu, onların mutlak gaybı bildiği anlamına gelmez. Çünkü peygamberler, gaybı bilen kişiler değil, vahiy yoluyla gaybdan haber alan kimselerdir.

Hz. Peygamber (s.a.s) ve Gayb


"Alemlere rahmet olarak gönderilen" (Enbiya, 107) ve "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım"1 taltifine mazhar olan Hz. Peygamber, elbette gayb bilgisi yönünden de en seçkin bir konumdadır.

Bazıları, "De ki: Ben size 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Gaybı da bilmem." (En'am, 50) ayetinden hareketle, "Hz. Peygamber gaybdan haber vermemiştir. 'İleride şöyle olacak, böyle olacak tarzında O'na nispet edilen şeyler, zamanla bazıları tarafından uydurulmuştur' iddiasındadırlar. Halbuki, Kur'an'ı dikkatle okusalar böyle bir iddiaya girişmeyeceklerdi. Zira Hz. Peygamber kendiliğinden gaybı bilmez. Fakat Allah O'na bildirir. O da ümmetine haber verir.

Tefsiri asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutulan Kadı Beydavi, "Ben gaybı da bilmem" ayetini "bana vahyedilmedikçe ve kendisine bir delil bırakılmayınca" kaydını düşerek tefsir eder.2

Sözün burasında, Hz. Peygamber (s.a.s)'in birbirinden farklılık arz eden iki şahsiyetine dikkat çekmekte yarar görüyoruz.

1- Beşerî yönü.
2- Risalet yönü.

Hz. Peygamber (s.a.s), beşeri yönü itibarıyla bizim gibi bir insandır. O da yer, içer, sıcaktan ve soğuktan etkilenir. Yarın ne olacak, ileride neler olacak bilemez. Risalet yönüyle ise, vahye mazhardır. Allah'dan gelen mesajlara bir alıcı durumundadır. Beşeriyet itibarıyla "zelle" denilen bir yanılması olsa bile, vahiyle yönlendirilen bir konumdadır. Mesela, Tebük Savaşı'na katılmamak için kendisinden izin isteyen münafıklara izin vermiştir. Gelen ayetlerde kendisine şöyle hitap edilir: "Allah seni affetsin, niye onlara izin verdin..." (Tevbe, 43).

Peygamberimiz (s.a.s)'in beşeri yönünün en belirgin örneklerinden birisi, şu olayda kendini göstermektedir; Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde Medine ahalisinin hurmaları aşıladığını görür,"Sanırım yapmazsanız daha iyi olur" der. Bunun üzerine aşılamayı bırakırlar; verim düşer. Durum Resulullah (s.a.s)'a söylenince "Ben ancak bir beşerim. Dininizden bir şey size söylediğimde onun yapın. Kendi re'yimle bir şey emredersem, bilin ki ben de bir insanım", "Siz dünyanızın işini benden daha iyi bilirsiniz" der.3

Yeri gelmişken şunu da belirtmek gerekir: Peygamberimiz (s.a.s)'in bir beşer olması, O'nun için bir noksanlık değil, aksine bir kemaldir. Bir beşer değil de, bir melek olsaydı, insanlara önder olamazdı, rehberlik edemezdi. Mesela, Peygamberimiz (s.a.s)'in yanına gelen davacı ve davalılara, gayb bilgisiyle hüküm verseydi bizlere örnek olamazdı. Halbuki şöyle diyor: "Siz bana davacı-davalı olarak gelirsiniz. Olur ki, bazınız davasını daha güzel anlatır. Ben de onun lehine hüküm veririm. Kime bu şekilde kardeşinin hakkından verirsem bilsin ki, ona ateşten bir parça vermiş olurum."4

Sahabiler, Hz. Peygamber (s.a.s)'in beşeriyet ve risalet yönlerini ayırt edebiliyorlardı. Mesela, Bedir savaşı öncesi Resulullah (s.a.s) orduyu bir yere yerleştirdiğinde sahabilerden Hubab b. Münzir "Ya Resulellah! Eğer buraya yerleşmemiz Allah'dan sana gelen bir vahiyle değilse, suları tutup düşmana göre avantajlı bir durumda olmamız daha uygundur" der. Hz. Peygamber (s.a.s) uygun görür. Hubab'ın görüşüne göre hareket edilir.5

Görüldüğü üzere, hem Resulullah, hem de ashabı O'nun beşeri yönüyle risalet yönünü birbirinden ayırt etmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in Risalet Yönü

Resulullah (s.a.s), risalet yönüyle birtakım gaybi sırlara mazhardır. Bunun en büyük delili başta Kur'an'dır. Kur'an'ı Kerim'de bunun çok örneklerine rastlamaktayız. Mesela: Hudeybiye barışı dönüşünde nazil olan Fetih Suresinde, sefere katılmayan münafıkların ne gibi mazeret uyduracakları Hz. Peygamber (s.a.s)'e haber verilmişti.(Ayet 11)

Benzeri durumlarla alakalı olarak bakınız: Tebük seferine katılmayanlarla ilgili: (Tevbe 94)

Keza, Hz. Peygamber'e münafıkların birtakım halleri vahiyle bildirilmektedir: (Nisa, 81, Bakara, 204 - 205) gibi.

Şu olay da, Hz. Peygamber'e gelen gaybi bilgiyi teyit etmektedir:

Ebu Amir, Hz. Peygamber (s.a.s) Medine'ye gelmeden önce Hıristiyanlığı din olarak seçen ve ruhban olarak yaşayan birisidir. Resulullah Medine'ye geldiğinde kendisinin reislik ve saltanatı sona erdiğinden, Hz. Peygamber'e düşman kesilir. Müşriklerle beraber hareket eder. Huneyn mağlubiyetinden sonra Şam'a kaçar. Oradan Medine münafıklarına "Elinizden geldiğince silahlanın. Benim için de bir ma'bed yapın. Ben Rum kayserine gidiyorum. Oradan büyük bir ordu ile gelip Muhammed ve arkadaşlarını sürüp çıkaracağım" diye haber gönderir. Münafıklar da, böyle bir mescidi yapıp, açılışına Peygamber (s.a.s)'i davet ederler. Resulullah (s.a.s) oraya gitmeye hazırlanırken, gelen ayetler durumu Resulullah (s.a.s)'a haber verir.6 "Onlar o kimselerdir ki, zarar vermek, küfrü yaymak, mü'minler arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulü aleyhinde savaşmış olana yataklık etmek için bir mescit edindiler, 'iyilikten başka bir şey murat etmedik' diye yemin de ederler. Fakat Allah şahittir ki, bunlar gerçekten yalancıdırlar. Orada asla namaz kılma!.." (Tevbe, 107-108).

Şu ayet, Hz. Peygamber'in vahiyle bir kısım gaybi bilgiye mazhariyetinin en açık delillerindendir: "Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir sır söylemişti. Fakat eşi, bunu başkasına haber verdi. Allah bunu, peygamberine bildirdi. Peygamber, bir kısmını söyleyip bir kısmından vazgeçmişti. Peygamber bunu haber verince eşi 'bunu sana kim haber verdi' dedi. Peygamber (s.a.s), 'Alim ve Habir olan Allah haber verdi' dedi" (Tahrim, 3).

Buhari’de zikredilen rivayetten Resulullah (s.a.s)'ın bu iki zevcesinin Hz. Hafsa ve Hz. Aişe, olduklarını öğrenmekteyiz.7

Mümtehine suresinin iniş sebebi de Resulullah'in gaybdan talimat aldığının bir misalidir: "Ey iman edenler! Benim ve sizin düşmanınızı dostlar edinmeyin" diye başlayan sure, Hatıb b. Ebi Beltea dolayısıyla inmiştir. Şöyle ki:

Bedir gazilerinden olan Hatıb, Medine'den Mekke'ye gelen Sare ismindeki kadına bir mektup verir. Mektupta, Hz. Peygamber'in Mekke'yi fethe hazırlandığını haber vermektedir. Kadın Mekke'ye doğru yol alırken, Hz. Cebrail durumu Resulullah'a bildirir. Resulullah (s.a.s), bir kısım ashabını çağırır. "Filan yerde Mekke'ye giden bir kadın bulacaksınız. Üzerinde Hatıb'ın bir mektubu var. Mektubu getirin, kadını ise, bırakın yoluna devam etsin" der. Giderler, kadını bulurlar. Kadın önce inkâr ederse de, sonunda saçında sakladığı mektubu vermek zorunda kalır.

Resulullah, Hatıb'ı çağırtıp " niye böyle yaptığını" sorar. Hatıb der: "Ya Resulellah (s.a.s), İslam'a girdikten sonra küfre dönmüş değilim. Yalnız, Mekkeli ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri
« Posted on: 20 Ekim 2019, 08:40:29 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri rüya tabiri,Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri mekke canlı, Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri kabe canlı yayın, Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri Üç boyutlu kuran oku Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri kuran ı kerim, Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri peygamber kıssaları,Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleri ilitam ders soruları, Resûlullah tan s.a.v. gayb haberleriönlisans arapça,
Logged
02 Mart 2016, 18:28:43
YA RAHMAN

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 31


« Yanıtla #1 : 02 Mart 2016, 18:28:43 »

#Esselamu aleykum.Gaybı bilmek Allah a.c. ye mahsustur..Geleceği sadece Allah a.c. bilir..Bizim ne haddimize gaybı bilmek...Rabbim bizi her türlü kötü şeylerden sakındırsın inşAllah..Rabbim razı olsun#
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

[purple]SELAMUN ALEYKUM..
HAYIRLI GÜNLER..
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &