ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) > Evlilikte inancın gücü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Evlilikte inancın gücü  (Okunma Sayısı 361 defa)
08 Ağustos 2010, 15:40:23
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.268Site
« : 08 Ağustos 2010, 15:40:23 »Evlilikte İnancın GücüKâinata koyduğu tekvinî kanunlara gâyeler derceden Yüce Allah, nesillerin devamı için erkek ve kadının evlilik müessesesi altında yaşamasını takdir etmiştir Evlilik, ferdin duygu ve düşüncelerinin dağınıklıktan kurtarılması, cismânî hazlarının kont-rol altına alınması ve ahlâk sağlığı açısından önemli bir sigortadır

Evlilik ve aile hayatından herkesin beklentisi, dünyada cennetin küçük bir misâlini yaşayabilmektir Zîrâ her fert yuva kurarken, maddî-mânevî değerlerin paylaşıldığı bir ortam hayal eder İdeal mânâda evlilik, huzurun hedeflendiği bir anlaşmadır

Evliliğin temeli: hürmet, muhabbet ve şefkat
Sevgi, aşk vb bütün kalbî ihtiyaçların karşılandığı, üzüntülerin paylaşıldığı bir müessese olan evliliğe sağlıklı her insan ihtiyaç duyar İnsanın yalnızlığını giderecek, gönlünü teselli edecek ve sıkıntılarını paylaşacak birine duyduğu ihtiyaç, meşru çizgide evlilik yoluyla karşılanır Kalblerin en lâtifi, en şefîki (şefkatlisi) kadın kalbi olması1 yönüyle erkek, bu ihtiyaçlarını en iyi şekilde, hayatını birleştireceği kendisine denk bir kadınla (eş) karşılayabilir

Mutlu bir evliliğin temelini, kadınla erkek arasındaki hürmet, muhabbet ve şefkat oluşturur İslâm, fıtrat dini olduğundan, insanın biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik prensipler getirmiştir

Yüce Allah, Kurânda:  Kendileriyle sükûnete, huzura kavuşasınız diye sizin için nefislerinizden eşler yarattı; aranıza meveddet (sevgi) ve rahmet (şefkat) koydu Elbette bunda, düşünen kimseler için nice ibretler vardır (Rum sûresi, 30/21) buyurmaktadır Bu âyetteki, dostluk, sevgi, muhabbet, mânâlarına gelen meveddet kelimesi ayrıca, velî ve dost edinmek, yardımlaşmak, başkasının otoritesini kabul ederek görev ve selâhiyetini tanımak gibi anlamlara da gelmektedir Bu âyetteki, rahmetin bir boyutu olan şefkat, karşılık beklemeden yardıma koşmaktır Böyle bir şefkat, aşktan daha tesirlidir Bu itibarla, eşler arasında şefkat ve merhamet hislerinin canlı tutulması, mutlu bir evlilik için önemli bir unsurdur Bu hislerin yansıması olan hâl ve tavırları, eşlerin birbirlerine göstermeleri gerekir

Evlilik hayatının gerekli şartlarından sevgi ve anlayışı, Rabbimiz kalblerin kaynaşmasına vesile kılmaktadır Zîrâ Kurânda belirtildiği gibi kalblerin kaynaşması ancak Allahın dilemesiyle olur Eşlerin davranışları sadece bunun tesisi için bir fiilî duadır Bunu başarabilen eşler, ruh ve beden sağlığı açısından da şanslıdırlar Sürekli didişme içinde olan eşler, bu ön şartı yerine getirmedikleri için, aralarındaki muhabbet azalmaya başlar, bunun neticesinde kalb birlikteliği temin edilemez, boşanarak aile hayatını yıkmasalar dahi mâruz kalacakları psikolojik sıkıntılar ile sağlıklarını kaybedebilirler4 Söz konusu insanlardan bir kısmı, iş hayatında istenen başarıyı yakalayamadıkları gibi, bazılarının da dinî hayat açısından hâlleri üzücüdür

Çocukların ruh, beden sağlığı ve eğitimleri için en güzel mekânlardan biri, mutlu aile yuvalarıdır Bu itibarla, huzurlu bir aile hayatının hazırlanması için eşlerin, üzerlerine düşen fedakârlık ve sorumlukları yerine getirmeleri gerekmektedir Evliliklerini sağlam temeller üzerine kuramamış veya evliliğin devamlılığı için ön şartları yerine getirememiş eşler arasındaki geçimsizlik, çocuklarda da menfî tesirler meydana getirir Huzurlu bir aile hayatından mahrum kalan, beden ve ruh sağlığı bozulmuş çocukların kendilerine verecekleri zararların ve cemiyete getirecekleri problemlerin sorumlusu eşlerdir

Kurânda nefs-i vâhide olarak anlatılan erkek ve kadın, bir bütünün iki yarısı gibidir O, öyle bir bütündür ki, parçalardan birinin işe yaraması için, diğerinin de bulunması şarttır Binayı meydana getiren malzemelerin birbirine karıştırılarak tek madde hâline getirilmesi gibi, eşler de bütündürler Yüce Allah, Kurânın pek çok yerinde,Ey insanlar! Sizi bir nefs-i vâhideden ve eşini de ondan yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının ve himayesine girin(Nisâ, 4/1) " Sizler birbirinize birleşip kaynaşmıştınız Eşleriniz sizden güçlü bir güvence almışlardır (Nisâ, 4/21) gibi âyetlerle, ikinci unsurun birincisinden ayrı bir şey olmadığını belirtmiştir Bu âyetlerden, erkeğin cinsinden ve mahiyetinden bir varlık olduğunu öğrendiğimiz kadını, hâlâ ikinci dereceden bir varlık gibi görenler, Kurânın bu konudaki değerlendirmesine zıt düşmektedirler

Fıtrî ihtiyaçlarının karşılanmasında eşlerin mesuliyeti
Yarattığı eşyada sayısız hikmet, maslahat ve gâye gizleyen Yüce Allah, evliliğin sükûnet (rahatlama ve huzur)& kaynağı olduğuna işaret ederken, insanların ruh ve beden sağlıkları için önemli bir hususu da ortaya koymuştur Bu bakımdan Allaha kulluğu ve mânevî değerlere hizmeti hayatının gâyesi bilen her kadın ve erkek, hayat arkadaşının ruh ve beden sağlılığını muhafazayı ilâhî bir vazife bilmelidir
Yüce Allah, Onlar (kadınlar), sizin için bir elbise/örtü, siz de onlar için bir elbise/örtüsünüz& (Nisâ, 2/187) âyeti ile evliliğin temel gâyeleri konusunda pek çok hakikate işaret ederken; İlâhî Kelâmdaki, libâs ifadesindeki edebî incelik de pek çok hakikate pencere açmaktadır Elbisenin bir özelliği de insan vücudunu sarmasıdır Bu itibarla, eşlerin birbirlerini elbise gibi sarmaları söz konusu âyetten alınacak ilâhî bir derstir İnsanı soğuk ve sıcaktan koruyan elbise, hayâ duygusunun zedelenmesini önlediği gibi, eşleri de her türlü çirkinlikten muhafaza eder Söz konusu ilâhî hitaptaki kelimelerin dizilişinden de, öncelikle erkeklerin hanımlarının örtüsü altında bulundukları dersini çıkarabiliriz Bir hadîs-i şerifte de, Evlenen dininin yarısını korumuştur; diğer yarısı konusunda da takva dairesine girerek dinini muhafaza etsin buyrulmuştur Efendimizin (sas) bu kutsî sözünden, izdivacın ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır

Evlilikteki sorumluluklardan hesaba çekilme gerçeği
İnsanın ihmallerinden ve içine düştüğü hatalardan kurtulmasının yolu, zaman zaman kendini sorgulamasından geçer İnsana hatalarını göstermemek, nefis ve şeytanın en büyük hilesidir Davranış ve düşüncelerini kusursuz kabul eden bir insan hatasını göremez; hatasını göremeyen de, Allahın himayesine sığınmaz Zîrâ, kusurunu anlayan istiğfar eder ve Allaha sığınıp şeytanın şerrinden kurtulur
Nefis muhasebesine ait bu ölçüler, eşler arası münasebette de önemlidir Yüce Allahın (cc) ve Resûlünün (sas) beyanları çerçevesinde, eşlerin kendilerini sorgulayarak hatalarını kabul etmeleri, problemlerin çözümü için önemli bir dua vesilesidir

Araştırmalar, eşler arasındaki geçimsizliğin, ailelerin yıkılma sebeplerinin ilk sıralarında olduğunu göstermektedir Geçimsizlikler boşanmalara yol açmaktadır Türkiyede, 1935'te 2,4 bin, 1955'te 10,5 bin, 1975'te 12,9 bin ve 2000'de 25,7 bin boşanma olmuştur Boşanma oranı 1935'te % 0,15; 1955'te % 0,44; 1975'te % 0,32 ve 2000'de % 0,46 olmuştur Türkiye'de boşanmalar hızla artmaktadır Aileyi korumanın kurtarmanın en önemli yolu, evliliği ayakta tutacak temel değerlere bağlanmaktır

Geçimsizliklerin baş sebebi, eşlerin hayatı hürmet ve şefkat ekseninde paylaşamamalarıdır Duyguların paylaşılması, eşler arasında huzuru temin eden unsurlardandır Eşlerin inançlarından kaynaklanan mânevî değerleri paylaşması; aralarındaki sevginin artması için Allaha dua etmeleri sağlıklı bir aile ortamı için gereklidir Eşlerin birbirlerinin ilgi sahasına yakınlık göstermesi, aile içi münasebetlerin güzelleşmesine zemin hazırlar

Meselâ, eşlerden birinin bir spor takımına yakından ilgi göstermesiyle diğerinin de aynı duyguları paylaşması aile mutluluğuna destek olur Eşlerin birlikte geziye çıkmaları, sosyal aktivitelerde bulunmaları da bu konuda verilebilecek misâllerdendir Meselâ hayatın her safhasında, bizlere en güzel örnek olan Efendimiz (sas), Hz Aişe ile koşup yarışmışlardır

Evlilik, İslâmda korunması gereken en kutsî müessesedir Hanımını kocasına karşı kışkırtarak aralarını bozan bizden değildir! hadîsinde aile müessesesini yıkmaya çalışanlara karşı büyük bir tehdit vardır Evlilik binasını yıkıma kadar götürecek çatlaklıkların tamiri konusunda, eşlerin üzerlerine düşen vazife ve fedakârlıklardan kaçınmaları, insanı dünya ve ahirette pişman edecek bir tavırdır

Rabbimizin, İyilik ve (Rabbin emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınma ile elde edilen) takvâda birbirinizle yardımlaşın (Mâide, 5/2) emri eşlerin mutluluğu için de hayâtî önem taşımaktadır Bu ilâhî emri göz önünde bulunduran eşler, birbirlerine hizmette, ihsanda, birbirlerinin gönlünü almada, aralarında meydana gelecek kırgınlıkları affetmede yarışırlar Eşlerden birinin önce davranarak bir tebessüm, bir sıcak ilgi göstermesi problemleri çözmede oldukça müessirdir Bunun yerine, habbeyi kubbe yapmak ve problemin sebebini birbirine atarak münakaşa etmek vaktin zâyi edilmesi demektir Peygamber Efendimizin (sas); Kardeşinle münâkaşa etme, zîrâ münâkaşanın hikmeti anlaşılmaz, Haklı olduğu hâlde münakaşayı bırakan kimse için cennetin ortasında bir köşk bina edilir şeklindeki beyânları ailenin mutluğu açısından da güzel nasihatlerdir Peygamber Efendimizin (sas); Şüphesiz ki kıyamet günü, Allahın en çok ehemmiyet vereceği emanet, eşler arasındaki emânettir sözleri eşler için büyük bir uyarıdır

Aile mutluluğu için eşlerin yarışı

Mutluluk yollarının araştırılması ve huzuru bozacak problemlerin giderilmesinde eşlerin birbiriyle yarışmaları mânevî bir mesuliyettir Tarafların birbirlerini memnun etmek için iyi niyetlerini ortaya koymaları problemin çözümü için önemli bir başlangıçtır İthamlar, çözüm yerine aradaki mesafenin açılmasına sebep olur

Yüce Allah, Eğer eşler, aralarını düzeltmek isterlerse, Allah o...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.338


View Profile
Re: Evlilikte inancın gücü
« Posted on: 21 Ağustos 2018, 15:16:58 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Evlilikte inancın gücü rüya tabiri,Evlilikte inancın gücü mekke canlı, Evlilikte inancın gücü kabe canlı yayın, Evlilikte inancın gücü Üç boyutlu kuran oku Evlilikte inancın gücü kuran ı kerim, Evlilikte inancın gücü peygamber kıssaları,Evlilikte inancın gücü ilitam ders soruları, Evlilikte inancın gücüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &