ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) > Eslerin birbirlerine sorumluluklari
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Eslerin birbirlerine sorumluluklari  (Okunma Sayısı 361 defa)
09 Ağustos 2010, 15:21:27
Halis_52

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 642


« : 09 Ağustos 2010, 15:21:27 »İSLAM’DA EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
 
Aile ve aile fertlerinin karşılıklı görevleri pedagoji, sosyoloji, hukuk vb  bilimlerin alanına giren önemli konulardan biridir  Bu bilimlerin her biri, farklı bir açıdan bu konuya yaklaşmıştır  Biz burada bu yaklaşımların tümüne değinecek durumda değiliz Sadece konuya bir eğitimci gözüyle bakıp neşeli ve huzurlu bir hayat için gerekli olan hususları açıklamak istiyoruz  Bu amaçla karı kocanın görevlerini üç bölümde ele alıyoruz

1  Karı kocanın karşılıklı görevleri
2  Kocanın görevleri
3  Kadının görevleri

Hemen belirtelim ki bu bölme, ev ve karı koca ile sınırlı bir bölmedir  Eğer bu çerçevenin dışına çıkacak olursak, başka görevler de gündeme gelir  Eşlerin ailelerinin görevleri, toplumun karı koca karşısındaki görevleri, devletin bu husustaki görevleri vs gibi Ancak bu kısa yazıda onlara değinmemiz mümkün değildir  Dolayısıyla bu üç görevi esas alarak yazımızı üç bölüme ayırıyoruz Her bölümde kısaca bu görevlerin bir kısmına değineceğiz

a) Karı kocanın karşılıklı görevleri
1  Karşılıklı saygı, Karı kocanın birbirine saygı göstermesi ailenin ruh sağlığı, sevginin artması ve aile temelinin sağlamlaşması açısından büyük öneme sahiptir  Bu saygı, karı kocanın birbirinin kişiliğine değer vermesini; birbirinin görüşlerine, düşüncelerine ve zevklerine saygı duymasını kapsar ve hayatlarının tüm alanlarını güzel etkisi altına alır

2  Karşılıklı sevgi, İnsanların birçok duygusal ihtiyacı vardır ki en önemlilerinden biri de, sevgiye olan ihtiyaçtır  Karı ve koca, birbirinin sevgisine ve ilgisine mazhar olmayı severler Sevgisiz yaşamın cazibesi yoktur; insanların çoğu ondan kaçar  Allah'ın Elçisi Peygamberimiz Hz  Muhammed (sav) buyuruyor ki "Erkeğin, karısına 'Seni seviyorum' demesi, hiçbir zaman onun kalbinden çıkmaz"

3  Affedici ve bağışlayıcı olmak, Karı kocanın birbirinin hataları ve yanlışlarını affedip görmezlikten gelmesi, aile ortamında büyük öneme sahiptir Bu hususa dikkat etmemek, aileye hâkim olan samimiyet ve huzur ortamını huzursuzluk, kötümserlik, asabîlik ve memnuniyetsizlik ortamına dönüştürür  Ruhun sakinliği, kinin bertaraf olması, izzetin artması, ömrün uzaması vs , hadislerde affedici ve bağışlayıcı olmanın etkilerinden sayılmıştır  İmam Sadık (ra) şöyle buyuruyor, "Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir: Sana zulmedeni bağışlaman, seninle ilişkisini kesenle ilişki kurman ve sana karşı cahilce davranana karşı sabırlı ve halim olman"

4  Sorumluluk almak, Aile mutluluğunun temininde etkili olan amillerden biri de, eşlerin karşılıklı sorumluluk duygusuna sahip olmasıdır  Kadın ve erkek, müşterek bir yaşamı kabullenmekle, aile kurmadan önce üzerlerine görev olmayan birtakım sorumluluklar aldıklarını bilmelidirler Bu sorumluluklar, kadın ve erkeğin yetenekleri, yetkileri ve özel koşulları dikkate alınarak belirlenir  Geçimi sağlamak, aileyi idare etmek, eşlik görevlerini yapmak, çocukları eğitmek vs  gibi  Bu duygunun varlığı, aile bağının güçlenmesine ve ruhun huzurlu olmasına sebep olur5  Ahlâk: Ahlâk, insan hayatında önemli ve belirgin bir niteliktir İnsanlara, özellikle de eşe ve çocuklara karşı güzel ahlâklı olmak, insanın kişiliğinde derin bir etki bırakır; toplumu ve aile ortamını sefa ve samimiyetle doldurur Güzel ahlâkın olmayışı da, hayatı karartır ve asabîlik, asık suratlılık, sabırsızlık, bahanecilik vs  gibi olumsuz yan etkilere neden olur, korku, kaygı, kişilik kaybı vs  gibi etkileri beraberinde getirir  Tatlı dillilik, insanlara saygı göstermek, alçak gönüllülük, geniş kalplilik, selâm vermek, hâl hatır sormak ve şefkat göstermek, güzel ahlâklılığın tecellilerinden sayılır

6  İyimserlik, Tarafların birbirine güvenmesi, müşterek hayat için büyük bir sermayedir Nitekim güvensizliğin de hayatta birçok menfi etkisi vardır  Kötümser bir kimse, negatif ve hasta bir ruha sahiptir  Onun ruh sağlığı ve dengesi bozuktur  Kötümserlik sonucu eşine güveni olmayan bir insan, aile hayatının sefa ve huzurundan mahrum kalır  Böyle bir insan, sosyal ilişkilerde de başarılı olamaz  Çünkü başkaları hakkında kötü zan besleyen biri, dostları ve arkadaşlarını kaybeder ve yalnız kalır  İmam Ali (ra) buyuruyor ki, "Bir insana kötümserlik galip gelirse, onunla hiçbir dostu arasında barış ve huzur kalmaz"

7  Rıfk ve müdara, Eşlerin birbirine karşı görevlerinden biri de, rıfk ve müdaradır  Şöyle ki; eşimizin kusurları, eksiklikleri ve hoşlanılmayan davranışları karşısında sert bir tepki göstermemeli ve şiddete başvurmamalıyız, tam tersine, şefkat ve samimiyetle yaklaşmalıyız  Çünkü kadının da, erkeğin de sözlerinde ve davranışlarında karşı tarafın hoşlanmayacağı eksikliklerinin olması doğaldır  Ne var ki müdara etmek, eşimizin kusurları ve eksiklikleri karşısında umursamaz olmamız anlamına gelmez  Müdaranın anlamı, eşimizin kusuru veya eksikliğini gidermeye çalışırken onun kapasitesini göz önünde bulundurmamız, yapabileceğinden fazlasını ondan beklemememiz ve istenmeyen özellikleri karşısında büyük insanlara yakışan bir davranış sergilememizdir

8  İffetli ve namuslu olmak, Günümüz toplumunda bu özellik, genellikle kadınlardan beklenir  Ancak hadislerin bu husustaki bakış açısı daha geniştir  Hadislerde, iffetli olmak, karı kocanın karşılıklı görevlerinden biri ve en üstün ibadet olarak sayılmıştır  Hz Ali'nin (ra) tabiriyle iffet, şehvetler karşısında direnmektir  Bu da hem kadından ve hem de erkekten istenilen bir şeydir  Hadislerde, karı kocaya, birbiri için süslenerek iffetlerini korumada birbirine yardımcı olmaları tavsiye edilmiştir  İffetli olmak; eşin kirli insanlardan korunması, aile bağının güçlenmesi, eşin güvenini kazanmak vs gibi faydaları beraberinde getirir

9  Birbirini anlamak, Ailevî sorunların birçoğunun temelinde eşlerin birbirini anlaması yatmaktadır  Eşinin içinde bulunduğu şartları ve yaşadığı sıkıntıları anlayan bir kimse, onun iyiliklerini daha iyi derk eder ve zahmetlerinin kadrini bilir  Eşini anlamayan bir kimse, onun bütün çabalarını görmezlikten gelir, kusurları ve eksiklerini gözünde büyütür; zahmetlerinin kadrini bilmediği ve onu teşvik etmediği gibi, iğneli ve kinayeli sözleriyle de onu incitir ve yaşama sevincini ondan alır  Gurur ve kibirden kurtulmak, birbirinin ruh hâllerini ve sıkıntılarını bilmek, eşlerin birbirini anlaması yolunda atılacak ilk adımlardırb) Kocanın görevleri1  Aile müdüriyeti, Çünkü o, bedenen daha kuvvetlidir ve aileyi idare etmek için daha güçlüdür  Kadın, tıpkı gül gibidir; gül, yakıcı güneşe, rüzgâra ve kasırgaya dayanamadığı gibi kadın da, ağır ve yıpratıcı sorumluluklara dayanamaz

İmam Ali (ra), oğlu İmam Müçteba'ya şöyle vasiyet etmiştir "Kadına, şahsî işlerinden fazlasını yükleme  Çünkü o, reyhandır, kahraman değildir"

Erkeğin sorumlulukları, sadece ailenin geçimini sağlamakla sınırlı değildir  Aile fertlerine doğru yolu göstermek, eğitim ve terbiyelerine nezaret etmek, onlara iyiliği emretmek, ahlâkî yönden sapmalarına engel olmak vs erkeğin önemli vazifelerindendir  Dikkat edilmesi gereken husus ise şudur, Erkeğin aile müdüriyetinde başarılı olması, ancak aile fertlerinin gönüllerine taht kurmasıyla mümkündür

2  Ailenin geçimini sağlamak: Evin asıl işlerini idare etmek kadının sorumluluğunda olduğu için, doğal olarak erkek de ailenin geçimini temin etmelidir  Ancak bunu minnetsiz bir şekilde yapmalıdır  Çünkü bu, aile reisliğinden dolayı üzerine düşen bir görevdir

3  Aileyi rahat yaşatmaya çalışmak, Aile bireyleri, geçimlerinin temininin yanında nispî bir refah içinde yaşayabilmeleri için erkeğin cömertliğine muhtaçtırlar  Bu yönden bir kısma ve kısıtlamayla karşı karşıya kalırlarsa, birçok ruhsal ve bedensel darbeye maruz kalırlar  Ancak aileyi rahat yaşatmak, savurganlık yapmak ve israf etmek anlamına gelmemektedir  Bunun anlamı, cimrilik yapmamak ve erkeğin ekonomik imkânlarına uygun biçimde aileyi refah içinde yaşatmaya çalışmaktır  İmam Rıza (ra) buyuruyor ki "Erkeğin, ailesinin geçimini kısmaması gerekir ki ölümünü arzu etmesinler"

4  Diktatörlükten sakınmak, Erkek, her ne kadar ailenin reisi ise de, emir ve nehiyde bulunmaktan sakınmalıdır; eşinin ve çocuklarının görüşlerini dikkate almalıdır  Kendini beğenmişlik ve yersiz sıkmalar, ailede diktatörlük düzeninin hâkim olmasına sebep olur; sağlıklı aile ilişkilerine ve çocukların doğru biçimde eğitilmesine zarar verir  Bu husus o kadar önemlidir ki Resulullah (s a a ) şöyle buyurmuştur: "Mümin, ailesinin yemek istediğini yer  Ama münafık, kendi yemek istediğini ailesine yedirir "

c) Kadının görevleri
1  Kocasının sırlarını korumak: Kadın, asla kocasının sırlarını ifşa etmemelidir  Aksi hâlde kocasının güvenini kaybeder  Bazı erkeklerin işleri hakkında hanımına fikir danışmamasının bir nedeni de, hanımının sır saklayacağından emin olmaması ve söylediği şeyin ertesi gün ağızdan ağza dolaşmasından korkmasıdır

2  Kocasının işine yersiz yere karışmamak: İnsan, fıtrî olarak özgürlük ve bağımsızlık ister  Bu eğilim, erkeklerde daha güçlüdür  Hanımlar, hayırhahlıklarının her zaman kocalarının yararına olacağını zannetmesinler Bu konu, evlilik hayatında zaman zaman ciddî krizlere yol açabilir  Bu yüzden erkeğin bağımsızlığına zarar vermemeye çalışın

3  Evi idare etmek, Evi idare etmek ve ev işlerini evirip çevirmek, hukukî olarak kadının sorumluluğunda olmasa da, ahlâkî olarak onun görevlerinden sayılmıştır  Evi idare etmek, oldukça önemli bir iştir  Maalesef yalnızca ev işlerini yapan kadınlar (ev kadınları), kendilerinin ve yaptıkları işin gerçek değerini bilmiyorlar  Gerçek bir ev kadını, önemli bir birimin tüm işlerini tek başına yapan liyakatli bir müdürdür  Hem plânlayıcı, hem uygulayıcıdır  Uluslararası çapta kariyer sahibi olan birçok erkek, bu başarısını "bir ev kadını"nın tedbiri, ahlâkı ve liyaka...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Ağustos 2010, 17:01:25 Gönderen: Sumeyye »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Eslerin birbirlerine sorumluluklari
« Posted on: 17 Eylül 2019, 11:14:42 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Eslerin birbirlerine sorumluluklari rüya tabiri,Eslerin birbirlerine sorumluluklari mekke canlı, Eslerin birbirlerine sorumluluklari kabe canlı yayın, Eslerin birbirlerine sorumluluklari Üç boyutlu kuran oku Eslerin birbirlerine sorumluluklari kuran ı kerim, Eslerin birbirlerine sorumluluklari peygamber kıssaları,Eslerin birbirlerine sorumluluklari ilitam ders soruları, Eslerin birbirlerine sorumluluklariönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &