ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siyer-i Nebi > En Çok Sevdiğin Kim?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: En Çok Sevdiğin Kim?  (Okunma Sayısı 1007 defa)
06 Mart 2010, 23:16:33
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 06 Mart 2010, 23:16:33 »En Çok Sevdiğin Kim?

Muzaffer olarak dönen ordu Medine´ye ulaştığında Cafer ve arkadaşları çoktan Medine´ye gelmişlerdi. Cafer (r.a), Habeşistan´a gittiğinde yirmi yedi yaşındaydı, şimdi ise kırkında bir adam olmuştu. Sürekli iletişim halinde olmalarına rağmen, Peygamber (s. a.v.)´i onüç yıldan beri görmemişti. Peygamber (s.a.v.) onu kucakladı ve alnından öptü. Daha sonra: «Cafer´in dönü­şüne mi, yoksa Hayber´in fethine mi daha çok sevinece­ğimi bilemiyorum» dedi. Cafer´in yanında zevcesi Esma ve Habeşistan´da doğan Abdullah, Muhamed ve ´Avn adında­ki üç oğullan da vardı.

Yanlarında evi henüz tamamlanan Ümmü Habibe (r.a) de vardı. Onun Peygamber (s.a.v)´le evlenmesi üzerine bir düğün yemeği daha hazırlandı. Ümmü Habibe (r.a) şimdi otuzbeş yaşındaydı. Aişe (r.a) hariç, Peygamber (s.a.v.)´in diğer hanımları onu Mekke´den tanıyorlardı. Yanısıra o Zeyneb´in yengesi ve Habeşistan´daki hicret günlerinin ilk zamanlarından beri Ümmü Seleme (r.a) ile Şevde (r.a)´nin yakın arkadaşı oluyordu. Onun gelişi bekleniyordu ve fazla heyecan yaratmadı. Peygamber (s.a.v.)´in hanımları­nı daha çok ilgilendiren bu mesele de Peygamber´in bek­lenmedik bir şekilde genç ve güzel Safiye ile evlenmesiydi. Medine´ye vardıklarında Peygamber (s.a.v.) onu ge­çici olarak konuksever Harise (r.a)´nin evine yerleştirdi. Onun çok güzel olduğunu duyan Aişe (r.a), yeni arkadaşlan hakkındaki fikrini sormak üzere Ümmü Seleme´ye git ti. Ümmü Seleme (r.a): «O gerçekten çok güzel bir kadın. Allah´ın Rasulü de onu çok seviyor» dedi. Aişe (r.a), Hari-se´nin evine gitti ve yeni gelini ziyarete gelen kadınların arasına katıldı. Yüzü peçeliydi. Kendisini tanıtmadan biraz geri plânda oturdu. (Fakat yeni geline, Ümmü Seleme´nin söylediklerinin doğru olduğunu görecek kadar yakındı) Daha sonra evine döndü; fakat Peygamber (s.a.v.) oraday­dı ve onu tanımıştı. Dışarı çıktığında arkasından gelip: «Ey Aişe, onu nasıl buldun?» diye sordu. Aişe: «O diğer yahudi kadınlarına benzer bir yahudi» dedi. «öyle söyleme» de­di Peygamber (s.a.v.), çünkü O İslâm´a girdi ve İslâm´ını güzelleştirdi.»

Bununla birlikte Safiye (r.a) diğer Peygamber (s.a.v.) eşlerinin yanında babasının kişiliği yönünden inciniyordu. Ey Huyay´m kızı!» deyimi gerçekte saygılı bir hitaptı, fa­kat ses tonundaki bir değişme ile kolayca alaya dönüşebi­lirdi-. Bu nedenle bir keresinde Safiye ağlayarak Peygam­ber (s.a.v.)´e geldi, çünkü diğer eşlerden, biri onu küçük düşürmeye çalıştı. Peygamber (s.a.v.): «Onlara de ki: Be­nim babam Harun, amcam ise Musa´dır» dedi.

Eşler içinde Aişe (r.a)´ye yaş bakımından en yakın olan Safiye (r.a) idi, henüz yirmiiki yaşında olan Hafsa´dan bile daha yakın îlk önceleri bu Aişe (r.a)´nin korkularım artır­dı. Fakat günler geçtikçe iki genç hanım birbirlerine sem­pati duymaya başladılar. Hafsa da bu arkadaş çemberinin içindeydi. Aişe (r.a) sonraki yıllarda: «Biz iki gruptuk: bi­rinde ben, Hafsa, Safiye ve Şevde diğerinde ise Ümmü Se­leme ve diğerleri vardı» derdi.

Aişe (r.a) o zamanlar onaltı yaşındaydı ve yaşma göre bazı yönlerden olgun, diğer yönlerden değildi. Duygulan hemen yüzünden ve konuşmasından belli olurdu. Bir ke­resinde Peygamber (s.a.v.) ona: «Ey Aişe, bana kızgın ol­duğun zamanı da benden razı olduğun zamanı da biliyo­rum» dedi. Aişe (r.a): «Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan, bunu nasıl anlıyorsun?» diye sordu. Peygamber (s.a.v.) de şövIp dedi: «Benden hoşnut olduğun zaman yemin ettiğinde. «Muhammed´in Rabbine yemin ol­sun ki hayır» diyorsun. Kızgın olduğunda ise: «İbrahim´in Rabbine yemin olsun ki hayır» diyorsun»[1]. Bir başka sefer Peygamber (s.a.v.) beklediğinden daha geç geldiğinde: «Günün bu saatine kadar neredeydin?» diye sordu. O: «Kü­çüğüm, Ümmü Seleme´nin yanındaydım» dedi. «Ummü Seleme´nin sırası geçmemiş miydi?» diyen Aişe´ye Peygam­ber (s.a.v.) cevap vermeksizin gülümsedi. Aişe: «Ey Allah´ın Rasulü, söyle bana. Bir vadinin İki yamacı arasında olsan; birisinden otlanmış, diğerinden ise otlanmamış olsa sürü­lerini hangisinde otlatırsın?» diye sordu. Peygamber (s.a. v.): «Otlanmamış olanda» dedi. Aişe (r.a): «öyle ise ben senin diğer eşlerin gibi değilim. Onların hepsi, ben hariç, senden önce birisiyle evlenmiştir», dedi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) gülümsedi ve hiçbir şey söylemedi[2].

Aişe, (r.a) Peygamber (s.a.v.)´in sadece kendisine ait ol­madığını biliyordu. O bir tek kadındı; Peygamber (s.a.v.) ise yirmi adama bedeldi. Vahiy onun hakkında: «Muhak­kak sen büyük bir ahlâk üzeresin» diyordu. Sanki O, ken­di içinde dış dünya ile karşılaştırılabilecek, bazı yönleriyle de onunla beraber, bir alem idi. Aişe (r.a) birçok kere, uzak­tan da gelse onun bir gök gürlemesi duyduğunda yüzü­nün sarardığını farketmişti. Aynı şekilde kuvvetli bir rüz­gâr sesi, onda gözle görülebilecek değişikliklere neden olur­du. Bir keresinde, bardaktan boşamrcasma yağmur yağar­ken başım, omuzlarını ve göğsünü açıp, yeryüzünün gök­ten gelen rahmet nedeniyle yaşadığı sevinci kendi teniyle paylaşmak istemişti.

Onun diğer insanlara benzememesi, Aişe (r.a)´nin kıs­kançlığını azaltan tek neden değildi. Fakat, O, kıskançlı­ğın, sevginin aksine sadece bu dünya için geçerli olduğu­nu biliyordu. Çünkü Cennet´ten bahsederken Kur´an söyle diyordu: «Onların göğüslerindekinden (ne varsa tümünü) siytnp-çektik» (A´raf: 43, Hicr: 47)

Aişe (r.a) birguu Peygamber (s.a.v.)´e «Ey Allah´ın Ra-sulü, Cennette senin hanımların kimler olacak?» diye sor­du. «Sen onlardan birisin» cevabını alınca, bu sözleri Ömür boyu bir hazine gibi sakladı. Bir keresinde de Peygamber (s.a.v.) ona: «Cebrail burada ve sana selâm ediyor» demiş­ti. O da: «Selâm onun üzerine olsun, Allah´ın rahmeti ve bereketi de» cevabını vermişti[3]

Aişe (r.a) kıskançlığı hakkında daha sonraki yıllarda şöyle derdi: «Peygamber´in eşleri arasında Hatice´yi kıs­kandığım kadar hiçbirini kıskanmadım. Çünkü, Allah ken­disini Hatice´ye cennetteki kıymetli taşlardan yapılmış bir sarayı müjdelemesini emrettiği için Peygamber (s.a.v.) sü­rekli onu anardı. Ne zaman bir koyun kurban etse, büyük bir bölümünü onun yakın arkadaşlarına gönderirdi. Çoğu kez ona: «Sanki dünyada Hatice´den başka kadın yokmuş gibi, derdim.»[4].

Aişe (r.a)´nin etki ve tepkileri aşırı derecede hızlıydı. Hayber´den hemen sonra veya bir süre önce Ebu´l-As´ın an­nesi Hale oğlunu, gelini Zeyneb´i ve küçük torunu Ünıa-me´yi görmeye Medine´ye gelmişti. Birgün Peygamber (s. a.v.) Aişe´nin odasında iken kapı çalındı ve bir kadın sesi girmek için izin istedi. Peygamber (s.a.v). sarardı ve titre­di. Bunun sebebini anlayan Aişe ona sitem etti. Çünkü onun Hale´nin sesinde Hatice´nin sesini duyduğunu anla­mıştı. Peygamber (s.a.v.) daha sonra bunu doğrulamış ve onun içen girme İzni isteyiş şeklinin de aynı ölen zevcesi gibi olduğunu söylemişt[5].

Artık çok yaşlanan Şevde (r.a), Peygamber (s.a.v.) ´le birlikte geçireceği günü Aişe (r.a)´ye vermişti. Çünkü Pey­gamber (s.a.v.)´in buna çok memnun olacağını biliyordu

Tüm topluluk ve diğer eşler de Peygamber s.a.v´in yaşa­yan, eşleri arasında en çok Aişe (r.a) ´yi sevdiğini biliyorlar­dı. Bu sadece bir tahminden ibaret değildi. Çünkü Saha­beden biri veya diğeri sık sık Peygamber (s.a.v.)´e: «Ey Al­lah´ın Rasulü, bu dünyada en çok kimi seviyorsun?» diye sorardı. Peygamber (s.a.v.) bu soruya her zaman aynı ce­vabı vermezdi. Çünkü onun sevgisi çok yönlüydü: Kızları, torunları, Ali (r.a), Ebu Bekir (r.a), Zeyd (r.a), Üsame (r.a). Fakat cevap hiçbir zaman diğer eşler olmaz, bazen İse Aişe (r.a) olurdu. Bu nedenle Medine´de, birisi Peygamber (s.a.v.)´den birşey rica edeceği zaman veya Kur´an da emredildiği gibi dilekte bulunmak için hediye vermek iste­diği zaman. Peygamber (s.a.v.) Aişe (r.a)´nin odasında ola­na kadar bu dileğinin geciktirilmesi adet haline gelmişti. Çünkü onlar, Peygamber (s.a.v.) ´in onun yanında iken çok mutlu olduğunu ve bu nedenle ricaları kabule daha hazır olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bu Peygamber (s.a.v.)´in ailesinde kötü duygulara neden oluyordu. Ümmü Seleme (r.a) kendi ve diğer eşleri adına gidip Peygamber (s.a.v)´den ona hediye vermek isteyenlerin özellikle bir günü beklemeyip ne zaman isterlerse hemen vermelerini belirten bir duyuru yapmasını istedi. Peygamber (s.a.v.) ona cevap vermedi. Ümmü Seleme (r.a) isteğini ikinci kez yineledi. Fakat o yine sessiz kaldı. Üçüncü kez yinelediğinde: «Be­ni Aişe ile ilgili konularda üzme, çünkü Aişe( r.a) hariç hiç bir hanımımın yatağında iken bana vahiy gelmiyor»[6] dedi. Ümraü Seleme (r.a): «Seni üzdüğüm için Allah´a tevbe ediyorum» dedi. Fakat Peygamber (s.a.v.)´in diğer eş­leri burada durmaya niyetli değillerdi. Fatima´dan kendi adlarına gidip Peygamber (s.a.v.)´e: «Eşlerin senden, Ebu Bekir (r.a)´in kızına karşı kendilerine eşit davranmam rica ediyorlar» demesini istediler. Fatıma (r.a) istemeyerek bu­nu kabul etti, fakat birkaç gün bunu yerine getirmedi. Sonunda kuzeni, Cahş´ın kızı Zeyneb geldi ve ısrar etti. Bunun üzerine babasına gitti ve kendisine söylenenleri ona iletti Peygamber (s.a.v.): «Benim küçük kızım, benim sev­diğimi sen sevmiyor musun?» dedi. Fatıma (r.a) «evet» ceva­bım verince Aişe (r.a)´yi kastederek: «O halde onu sev» dedi. Daha sonra: «Seni buraya gönderen Zeyneb´ti değilmi?» diye sordu. «Zeyneb ve diğerleri» dedi Fatıma (r.a) Peygamber (s.a.v.): «Yemin ederim ki bunu düzenleyen Zeyneb» dedi. Faüma bunu kabul edince gülümsedi.

Fatıma (r.a), Peygamber (s.a.v.)´in eşlerinin yanına döndü ve olanları anlattı: «Ey Allah´ın Rasulü´nün kızı, bi­ze birşey kazandırmadın- dediler. Onu ikinci bir kez gön­dermeye zorladılar, fakat O kabul etmedi. Bunun üzerine Zeyneb (r.a)´e: «Sen git» dediler, O da Peygamber (s.a.v)´e gitti. Peygamber (s.a.v.) sonunda Aişe (r.a)´yle konuşması­nı söyledi. Aişe (r.a), Zeyneb´in cevap veremeyeceği fikirler öne sürerek onu susturdu. Peygamber (s.a.v) eşlerine eşit ve adaletli davranmak...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: En Çok Sevdiğin Kim?
« Posted on: 20 Ağustos 2019, 14:50:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: En Çok Sevdiğin Kim? rüya tabiri,En Çok Sevdiğin Kim? mekke canlı, En Çok Sevdiğin Kim? kabe canlı yayın, En Çok Sevdiğin Kim? Üç boyutlu kuran oku En Çok Sevdiğin Kim? kuran ı kerim, En Çok Sevdiğin Kim? peygamber kıssaları,En Çok Sevdiğin Kim? ilitam ders soruları, En Çok Sevdiğin Kim? önlisans arapça,
Logged
30 Temmuz 2016, 07:16:10
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 30 Temmuz 2016, 07:16:10 »

.Efendimizin hayatiyla ilgili bilmrdiimiz o kadar cok sey varki.insan hic rehberini onderini tanimazmi,tanimadan nasil gercekten sevebilir.Allah razi olsun.yeni ve cok guzel bilgiler ogrendim vesilenizle.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
30 Temmuz 2016, 11:33:59
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #2 : 30 Temmuz 2016, 11:33:59 »

Esselamu aleykum
Peygamber efendimiz sav in en sevdiği kişi Hz.Aişe validemiz idi...Rabbim sevdiği kullarindan etsin inşAllah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

30 Temmuz 2016, 12:00:29
Yağmur Gmş

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 3.554« Yanıtla #3 : 30 Temmuz 2016, 12:00:29 »

Bismillah..
En büyük ve en gerçek sevgi Allah ve Resulünedir. Rabbim sevip sayılan kullarından eylesin bizleri....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri,
Yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri...
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &