ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Muhatabın Dikkatini Celbetmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Muhatabın Dikkatini Celbetmek  (Okunma Sayısı 602 defa)
23 Haziran 2012, 12:52:06
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 23 Haziran 2012, 12:52:06 »Muhatabın Dikkatini Celbetmek

Dinleyenlerin dikkatleri ve düşünceleri bazı şeylere gerçekten celbedilip çekilirse sabırla ve iştiyakle dinleyecekleri çok açıktır. Bu sebep­ten dolayı konuşmacının ders veya konuşma başlamadan önce dinleyicilerin dikkatini kendi­ne çevirmesi şarttır. Kur'an, insanlann dikkatini Mesajına celbetmek için çok yeni ve hususi yol­lar benimsemiştir.

a- Merak Uyandırmak: Kur'an-ı Kerim, da-vetçiye bütünüyle dikkat edilmesi için insanlar arasında merak uyandırmak üzere çeşitli usuller belirtmiştir. Kısa, fakat alışılmadık ve şaşırtıcı kelimeler ve deyimler kullanılır: "Karia! (Başlara) çarpan, (yürekleri hoplatan) hâdise; nedir o çarpan hâdise? O çarpan hadisenin ne ol­duğunu, sen nereden bileceksin?"(101:İ-3). Ve:"(Tekasür) Çoklukla övünmek sizi (o dere­ce) oyaladı ki, kabirleri (dahi) ziyaret ettiniz (oradakileri sayacak kadar oldunuz)."(102:1-2)-

b- İnsanların Şüphelerini İzale etme: Bazen insanlar Kur'an'm kendine has lisanıyla (icaz) cevapladığı değişen tabiat ve muhteviyatta so­rular sormuşlardı: "Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? O büyük haberden mi? Ki onlar on­dan ayrılığa düşmektedirler. Hayır (dedikleri gibi değil, gerçeği) yakında bilecekler. Yine hayır (dedikleri gibi değil, gerçeği) yakında bi-lecekler."(78:l-5) Ve şu ifadeler de Kur'an'da yer almaktadır: "Birisi, inkarcılara gelecek, sa­vunulması imkânsız azabı soruyor."(70:l-2) Zârıyât suresinde ise şu ayeti okumaktayız: "Ceza günü ne zaman?' dîye sorarlar."(51:12) ve A'râf suresinde şu ayet yer almaktadır: "Sana (kıyamet) saat(in)den soruyorlar; Gelip çatması ne zaman (olacak) diye..."(7:187). Mâide sure­sinde de şöyle denmektedir: "Sana, kendilerine neyin helâl kılındığını soruyorlar..."(5:4). Bu hitab tarzı Kur'an'da pek çok defa kıllanıl-mıştır.

c- İnsanları, Allah'ın Yarattıklarını Özlemeye Davet: Kur'an öğüt vermek içininsan-ların dikkatini çekmek istediğinde O'nun varlığının göz alıcı ve açık delillerine şu tekilde işaret etmektedir. Bazen şöyle başlar: "Girmez­ler mi, gökleri ve yeri yarataı Al­lah'ın..."( 17:99) Nemi suresinde şu ayeivardır: "Geceyi, istirahat etmeleri için yaratığımızı görmediler mi?"(27;86). Ve Şuara suresinde şunları okumaktayız: "Yeryüzüne baknazlar mı?..."(26:7). Yasin suresinde de şöyk denil­mektedir: ''Kendilerinden önce nice nesiler ya­rattığımızı görmezler mi?"(36:31).

d- Kötü Akibetin Korkunç Habereriyle Uyarmak: Kâfirler kötü akıbetleri hodanda uyarılırken Kur'an onlara şu tarzda bir hitabet  kul­lanır: "Onları Rahibinin huzurunda dudurulmuş iken bir görsen..."(6:30). Enfal sıresınae de şu ifade yer alır: "Görseydin o inkâr edenleri..."(8:50). Ve yine Sebe' suresinde şunları okuyoruz: " Sen o zalimleri, Rab'leriniı huzu­runda tutuklanmış, birbirlerine söz atalarken bir görsen..."(34:31).

e- Uyarı (İnzar) Metodu: Kur'an, manian günahlarının kötü neticeleri hakkında uyırırken şu usulü kullanır: "Güneş durulduğu zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman."(81:1-3) Bir sonrad sure­de şu ayetler yer alır: "Gök yarıldığı :aman, yıldızlar (etrafa) saçıldığı zaman, denizer kay­naştığı zaman, kabirlerin içi dışına geırildiği zaman."(82:1-4). Zelzele suresinde ise ,ıer alan ifade şudur: "Yer o yaman sarsıntı ile sarsı­ldığı. "(99:1).

f- Kısaltmalar Kullanma: Kur'an'da lisanlara bütün kelimeler kullanmak yerine kısütmalar kullanmak gibi yeni ve alışılmadık ütaplar vardır: "Elif lâm mim. İşte o Kitâb; kerdisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol gtsterici-dir."(2:l-2). Yunus suresi başlangıcı  şöyle­dir: "Elif lâm râ. İşte bunlar, hikmetli Kitâb'ın ayetleridir."(10:l). Meryem suresi dî şöyle başlar: "Kâf hâ yâ ayn sâd. Bu, Rabb'iım, kulu Zekeriyyâ'ya rahmetini anıştır."(10:l-2). Ve Tâhâ suresinin girişinde de şu ifadelere rastlıyo­ruz: "Tâ, Hâ. (Ey Muhammedi), biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik."(20:1-2).

g- Tarihi Olayları Hatırlatmak: Kuranı Ke­rim insanlara Allah'ın nimetlerini ve rahmetini göstermek veya sadece öğüt vermek amacıyla önemli tarihi hadiseleri hatırlatmak istediğinde şu ifade tarzını kullanmaktadır: "İbrahim'in şöyle dediğini hatırla..."(14:35). "İbrahim'in şöyle dua ettiğini hatırla; 'Rabbim..."(2:126). Bakara suresinde ki bir başka ayette de şu İfade­ler vardır: "Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla:..."(20:80).

h- İnsan Topluluklarına Sesleniş: Kur'an, in­sanlara doğrudan onların tarihi isimlerini kulla­narak seslenir. Mesela, Bakara süresindeki hi­tab şekli: "Ey İsrailoğulları! Size verdiğim ni­metimi hatırlayın..."(2:40). Tâhâ suresinde de aynı hitab vardır: "Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık..."(20:80).

I- Mü'minlere Hitab: Yine onlara da isimle­riyle seslenir: "Ey inananlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin..."(5:51). Tevbe suresinde sesleniş de aynıdır: "Ey inananlar! Babalarınızı, kardeşlerinizi -eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa- dostlar edinme­yin..."(9:23).

j- Peygambere Hitab: Bazen insanlara İlet­mek istediği mesajı doğrudan Peygamber'e söyleyerek onun bildirmesini İstemiştir: "De ki; O Allah birdir."(l 12:1). "De ki; Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam.' (109: 1-2).

k- Soruları Cevaplama: Bir soruya cevap ola­rak belli durumlarda Kur'an şu ifade tarzını kul­lanmıştır: "Sana (Allah yolunda) ne harcaya­caklarım soruyorlar. De ki; 'Verdiğiniz hayır (mal), ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış(Iar) içindir..."(2:215). "Sana haram ayından, onda savaştan soruyorlar. De ki; Onda savaş, büyük bir günahtır..."(2:217). Ve yine aynı surede şu ifadeleri okuyoruz: "Sa­na şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; 'O ikisinde büyük günah vardır...."(2:219).

Bazen de soruları cevaplarken şu tarzı kullanmaktadır: "De ki: 'Ey Kitab ehli, Allah yaptık­larınızı görüp dururken neden Allah'ın ayetleri­ni inkâr ediyorsunuz?"(3:98). Aynı surede yer alan bir başka ifade: "De ki: 'Ey Kitâb ehli, bi­zim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye ge­lin.

Bir başka durumda da soru sorana verilen cevap şu şekilde olmaktadır: "De ki: 'Size (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayacak olan­ları söyleyeyim mi?"(18:103). "Ey inananlar! Size, sizi acı azabdan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi?"(61:10).

Rahman Suresinin Hususi Tarzı: Bu sure din­leyicinin gönlüne nüfuz etmede kendine has bir tarza sahiptir. Ayetleri birbiri ardınca Rah-man'in nimetlerini, kudretini, mucizelerini, kai­natı ve onun büyüklüğünü sayınca, sonra tekrar sayınca okuyanda ve dinleyende hususi bir etki bırakıyor.

Kısaca, Kur'an'ın çok yönlü, değişimli ve sayı­sız ifade tarzı kendine hastır. Bu tarz bütün in­sanlık tarihinde eşsizdir. Her fert ile tek tek ve onun anlayış ve zekâ kapasitesi, bilgi ve inanç seviyesine göre konuşmakta; ferdin meseleleri­ni ferde sunmakta ve yine aynı düzeyde çözüm getirmektedir. Bu sebeple benimsenebilecek çeşitli öğretim metodları konusunda kıymetli dersler vermektedir. Yeni metodların dinleyici­lerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre gelişti­rilmesi konusunda da fikir vermektedir. Kur'an'da bu konuda rehberlik ve malzeme bol­luğu vardır; bakanlar, arayanlar, araştıranlar he­deflerine gidecek yolu gösterecek olan ışığı görmenin zor olmadığını farkedeceklerdir.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Muhatabın Dikkatini Celbetmek
« Posted on: 16 Eylül 2019, 09:21:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Muhatabın Dikkatini Celbetmek rüya tabiri,Muhatabın Dikkatini Celbetmek mekke canlı, Muhatabın Dikkatini Celbetmek kabe canlı yayın, Muhatabın Dikkatini Celbetmek Üç boyutlu kuran oku Muhatabın Dikkatini Celbetmek kuran ı kerim, Muhatabın Dikkatini Celbetmek peygamber kıssaları,Muhatabın Dikkatini Celbetmek ilitam ders soruları, Muhatabın Dikkatini Celbetmekönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &