ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Muhammed'in Evlilik Hayatı
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Muhammed'in Evlilik Hayatı  (Okunma Sayısı 2212 defa)
14 Temmuz 2012, 09:38:54
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 14 Temmuz 2012, 09:38:54 »HZ. MUHAMMED'IN EVLİLİK HAYATI

Giriş
 
Hz. Muhammed'ın çok başarılı ve huzurlu bir aile hayatı vardı. Aile hayatı içinde ne bir müna­kaşasına ne de herhangi bir hanımını azarlayıp kötü davranmasına rastlanmadı. Onun evlilik hayatı kusursuzdur ve bugünün evli çiftlerine bir örnektir. İnsanlar, yalnız tek eşle yaşama­larına rağmen halen eşleriyle yığınla problem, sıkıntı, kavga ve anlaşmazlıklarla karşı karşıyadırlar. O, farklı yaşlarda, farklı mizaç­larda, farklı aile görüşlerinde ve farklı anlayış seviyesinde bulunan zevceleriyle oldukça me-sud ve huzurlu yaşadı. Aişe (r.a) dışındaki bütün zevceleri dul idi, fakat hepsinin onunla karşılıklı çok iyi münasebetleri vardı ve ev halkının bütün üyeleri olarak saadet ve sükunet dolu bir hayat yaşardılar. Hz. Peygamber on­ların hepsine eşit davranırdı ve onlar da onu çok severlerdi. Hepsi sağlam ve güzel bir davranışla onun sevgisini kazanmaya çalışırdı. Hakikaten, O, bir sevgi ve muhabbet timsali bir ev halkı idi ve herkes için bir modeldi. Onun ehli beytinin her üyesi bir diğeriyle barış ve huzur içinde yaşadı.

Bir defasında Hz. Muhammed, Aişe'ye ken­disine ne zaman kızgın olduğunu bildiğini söyledi. Aişe "Nasıl?" diye sorunca, dedi ki: Be­nimle iyi olduğun zaman "Muhammed'in Rab-binden" diyerek yalvanyorsun. Aişe tasdik etti. Bir bayram gününde, bazı erkekler mescidin avlusunda silah gösterisi yapıyorlar, mızrak-lanyla oynuyorlardı. Aişe de bu gösteriyi izle­mek istedi. Peygamber ona yardımcı oldu ve hanımı İle gösteri bitene kadar orada uzun za­man kaldı. Bir başka seferinde, Muhammed, Aişe'nin, kendisi ile yarış etmesini istedi. Koştukları zaman, Aişe genç ve zayıf olduğun­dan öne geçti ve yarışı kazandı. Birkaç yıl sonra, Aişe büyüyüp ağırlaşınca, yine yarış ettiler ve Hz. Muhammed, yansı kazandı ve hesaplarının şimdi tamam olduğunu söyledi.

Hadis ve Siyer kitaplarına geçen karşılıklı münasebetlerinde yumuşaklık, sevgi ve asaleti gösteren benzeri birçok hadise vardır. Enes şöyle rivayet ediyor: Safiye, Hafsa'nın, kendisi­ni "Yahudi'nin kızı" diye çağırdığını duyunca ağlamaya başladı. O ağlarken Rasulullah geldi ve ağlamasının sebebini sordu. O da Hafsa'nın kendisine nasıl hitap ettiğini söyledi. Hz. Muhammed şöyle cevapladı, "Sen Peygam­ber kızısın; senin, amcan Peygamberdi ve sen bir Peygamberle evlendin, o halde onun senin üzerine övünecek neyi var?" Sonra da Hafsa'ya Allah'tan korkmasını söyledi. (Tirmizi ve Ne-sei).

Rasulullah, ne zaman bir sefere çıkmaya ni-yetlense hanımları arasında kur'a çekerdi. Hz. Aişe'den şöyle rivayet edildi: "Bir seferde kur'a Aise ile Hafsa'ya isabet etti. Rasulullah gece olunca Aişe'nin mahfesine biner ve onunla görüşerek yol alırdı. Bir gün Hafsa Aişe'ye, Bu gece sen benim deveme binsen, sen görmediğin manzaraları görürsün. Ben de görmediğim yer­leri görmüş olurum, dedi. Aişe de 'pekâlâ diye­rek kabul etti. Bunun üzerine Hafsa, Aişe'nin devesine bindi. Rasulullah Aişe'nin devesine geldi. Halbuki onda Hafsa bulunuyordu. Haf­sa'ya selam verdi. Sonra yola devam etti. Niha­yet bir durak yerinde indiler. Bu suretle Aişe Ra-sullah'ı kaybetmişti. Durak yerinde indiklerin­de Aişe (teessüründen intihara teşebbüs edip) iki ayağını izhir otlarının arasına sokarak: Rabbim bana akrep yahut yılan musallat etde beni soksun. Ben Rasullah'a birşey söylemeye muk­tedir olmayayım, diye dua etti." (Buharı).

Hz. Aişe anlatıyor:

Peygamber efendimiz Hz. Aişe'nin odasında İken kızı Fatıma çıkageldi. İzin isteyip içeri gir­di. Kendisini buraya diğer hanımlarının gönder­diğini, Aişe konusunda eşitlik İstediklerini söyleyince Peygamber; "Kızım sen benim sevdiğimi sevmez misin?" diye sordu. Hz. Fatı­ma: "Elbette severim." deyince: "Öyleyse Aişe'yi de sev" buyurdular.

Hz. Fatıma, diğer ezvac-ı tahiratın yanına gidip durumu haber verdi. Onlar, mesele hallolmadı,sen bir daha git, dedilerse de Rasulullah'ın sev­gili kızı: "Vallahi, O'nun hakkında hiçbir zaman konuşmam." dedi ve gitmedi.

O zaman temsilci olarak Zeynep binti Cahş'ı gönderdiler. Rivayetin bu noktasında Hz. Aişe diyor ki: "Peygamber hanımları içinde bana ra­kip olabilecek sadece Zeynep'ti. Dini yaşama konusunda Zeynep'ten daha hayırlı bir kadın görmedim. Allah'dan O'nun kadar korkan, O'nun kadar doğru söyleyen, O'nun kadar akra­balarıyla ilgilenen, O'nun kadar çok sadaka ve­ren ve verdiği sadakayı O'nun kadar yetersiz ve değersiz bulan ve böylece Allah rızasını kazan­maya çalışan birini daha bilmiyorum. Yalnız çok hiddetlenip birden köpürür, sonra da he­mencecik İniverirdi. Zeynep içeri girmek için izin istedi, girdi. Diğer hanımlarının temsilcisi olduğunu söyleyerek "Aişe konusunda eşitlik istiyoruz." dedi. Sonra da Hz. Aişe hakkında atıp-tutmaya başladı ve bir hayli şeyler söyledi. Bu arada Hz. Aişe Rasul-i Ekrem'in gözüne bakıyor, acaba karşılık vermek için bana müsa­ade edecek mi diye fırsat kolluyordu. Peygam­ber'in kızmayacağım anlayınca, Aişe karşılık vermeye başladı ve Hz. Zeyneb'i susturdu, bu­nun üzerine Rasul-i Ekrem gülümseyerek: "Ee, Ebubekir'in kızı" buyurdu (Buhari, Müslim, Nesei ve Ahmed). Buhari'deki rivayet­te Rasul-i Ekrem'in Aişe'ye duyduğu muhab­beti pek iyi bilen ashab-ı kiram, O'na birşey he­diye etmek istedikleri zaman özellikle Hz. Aişe'nin gününü kollar ve hediyeyi O'nun odasına gönderirlerdi, ilavesi var. Ezvac-ı tahi-rat bu durumdan rahatsız oldukları için istiyor­lar ki; Peygamber mü'minlere söylesin de, hediyelerini sadece Aişe'nin gününde gönder-mesinler. İstedikleri eşitliğin sebebi bu.

Bu hadise, Peygamber'ın ev hayatının mahi­yetine ve usulüne ışık tutmaktadır. Peygamber, hanımları arasında eşitliğe riayet etmiştir. Onların hepsini mümkün olduğu kadar adalet ve hakkaniyet ölçüsünde, sıralarına göre ziyaret etmiş ve bütün ihtiyaçlarını tedarik etmiştir. Maddi İstek ve ihtiyaçlarının ana meseleleri arasında bir ayrım yapmamış ve hepsine aynı ik­ram ve muamelede bulunmuştur.

Fakat insanın sevgi ve muhabbet duyguları sözkonusu olur olmaz onlar üzerinde bir kontrolü yoktur. Peygamber, da Aişe'ye diğer hanımlarından daha fazla muhabbet besledi. Rasul'ın hanımlarının talebi sevgi ve muhab­bette de eşitlikti. Allah bu beşeri zaafı şu sözler­le zikretmektedir: "Ne kadar isteseniz de kadı­nlar arasında (tam) adalet yapamazsınız. Öyle ise (birine) tamamen yönelin ötekini muallakta (kocasızmış) gibi bırakmayın. Eğer arayı düzel­tir sakınırsanız, Allah bağışlayıcı, esirgeyici­dir." (4:129).

Bu ayette Allah, kocanın zevceleri arasındaki eşitliği kelimesi kelimesine yapamayacağını açıklığa kavuşturmuştur. Çünkü onlar bu hu­susların hepsinde eşit olamazlar. Erkekten, güzel hanımla çirkin hanıma, genç hanımla yaşlı hanıma, sıhhatli hanımla hasta hanıma, iyi huylu hanımla kötü huylu hanıma veya öğren­miş, bilgili hanımla bilgisiz olana sevgi ve mu­habbet meselelerinde eşit muamele talep etme­mektedir. İstediği şudur ki, zevce ihmal edilip fiilen hiç kocası olmayan kadın durumuna düşürülmemelidir. Eğer herhangi bir sebepten dolayı koca, onu boşamaz veya kadın da onu ta­lep etmezse, o halde en azından zevce muamele­si görmelidir. Bazı durumlarda kocanın tabiatiyle gözde zevcesine daha fazla meyilli olduğu doğrudur. Fakat koca, konuşmamazlık yapıp sanki diğerleri onun zevcesi değillermiş gibi onları muallakta bırakmamalıdır. (Mevdudi, The Meaning of the Quran, c. II, sh. 171-174).

Hz. Aişe, Peygamber'in hanımları arasındaki vaktini eşit böldüğünü ve, "Ey Allahım, bu sa­hip olduklarımla ilgili benim bölüşüm; o halde senin malık oldukların hakkında beni mesul tut­ma ve ben de mesul olmayayım" dediğini söyle­di. (Tirmizi, Ebu Davud, Nesei ve Ibni Mace).

Yukarıda nakledilen hadise, Peygamber'in bütün zevceleri her ne kadar Allah korkusu ve takva ile muttasıf mümtaz hanımlar ise de, herşeyden önce insandılar ve insanın tabiatına aşılanmış beşeri zaafiyetlerden azade olamaya­caklarını ve olamadıklarını vurgulamıştır. On­ların hepsi Peygamber'ı üstün bir sevgi ile sevdiler ve ondan azami sevgi ve muhabbeti sa­mimiyetle talep ettiler. Taleplerim Peygamber'ın önüne bu ruh ile sürerlerdi. Yoksa kıskançlık veya hasetle değil. Ve bu sadece Pey­gamber'a olan sevgilerinden dolayı tamamen onların beşerî duygularının tabii ifadesiydi. Eğer Peygamber onlara adil ve hakkaniyetli davranmasaydı (sevgi ve muhabbet duyguları­nda) bu Peygamber'ın kusuru olmazdı. (Müslim).

Bir rivayete göre Peygamber, onbir defa ev­lendi. Bir başka rivayete göre onüç defa ve bir başkasına göre de onbeş defa evlendi. Vefat et­tiğinde geride dokuz zevce bıraktı. Onlar farklı yaşların, mizaçların, tabiatların ve isteklerin kadınıydı. Birçokları Arabistan'ın asil ve zengin ailelerinden gelmiş olup, evlerinde lüks ve rahat yaşadılar. Fakat Peygamber'ın evinde değil lüks ve konfor'dan konuşmak, hayatın zaruret­lerinden bahsetmek ancak mümkündü. Pey­gamber, zaman zaman günlerini aç ve oruçlu geçiriyor ve hanımları İçin ancak kanaat edebi­lecekleri kadar erzak tedarik edebiliyordu. Bu durumda onların şikayet edebilecekleri pek çok sebep vardı, fakat bu pek nadir olurdu. Bununla beraber, Peygamber, Rabbine hep şükreder­di. Bu sıkıntılı durumlarda asla acı ve keder ala­meti göstermezdi.

Hz. Muhammed, ilk defa derin muhabbetle sevdiği ve onun da aynı sevgi ve muhabbetle mukabele ettiği Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Mu­hammed, gençliğinin olgunluk çağında idî ve Hz. Hatice de yaşlanmaktaydı. Ancak Pey­gamber, onunla çok mesut yaşadı ve biri ha­riç bütün çocukları ondan oldu. Tam yirmibeş mutlu yılını onunla geçirdi ve hayattayken başka kadınlarla evlenmedi. Vefatından sonra kim onun ismini ansa, Peygamber, onun için sevgi hisleriyle yerinde duramaz ve heyecan­lanırdı.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Muhammed'in Evlilik Hayatı
« Posted on: 30 Mart 2020, 23:27:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Muhammed'in Evlilik Hayatı rüya tabiri,Muhammed'in Evlilik Hayatı mekke canlı, Muhammed'in Evlilik Hayatı kabe canlı yayın, Muhammed'in Evlilik Hayatı Üç boyutlu kuran oku Muhammed'in Evlilik Hayatı kuran ı kerim, Muhammed'in Evlilik Hayatı peygamber kıssaları,Muhammed'in Evlilik Hayatı ilitam ders soruları, Muhammed'in Evlilik Hayatıönlisans arapça,
Logged
15 Ocak 2015, 14:56:52
Bahrişan 8

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 308


« Yanıtla #1 : 15 Ocak 2015, 14:56:52 »

HZ Muhammed 4 kişiyle evlenmesinin sebebi o kadınları bulundukları durumdan kurtarmak için evlenmiştir
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
15 Ocak 2015, 15:15:07
-merve-7d-

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 746


« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2015, 15:15:07 »

HZ.Muhammetin evlilik hayatı özellikle yaptığı örnek davranışlar çok güzel .
Allah inşallah herkese onun evliliği gibi bir evlilik nasip eder
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

"Birisi sordu: 'Aşıklık nedir ?' Dedim ki : " Benim gibi olursan bilirsin!.."
HZ.MEVLANA
15 Ocak 2015, 16:24:50
Yunus Emre

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 499« Yanıtla #3 : 15 Ocak 2015, 16:24:50 »

bahri kardeşim o kadınlar demen doğru olmamış onlar efendimizin eşleri . :)
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Her Anımızda Allah için Niyet Edelim ( Allah için )  Yerken , İçerken , Giyerken , Çıkarırken , Gezerken , Dinlenirken Bakarken , Duyarken , Yatarken , Kalkarken , Otururken , Okurken , Yazarken ve daha nicesinde... ( Allah için ) Niyet Edelim.
06 Şubat 2015, 10:55:20
Ramazan.
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 6.353« Yanıtla #4 : 06 Şubat 2015, 10:55:20 »

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ( S.A.V )  aileye çok önem verirdi. Eşlerine kötü davranması hiçbirzaman.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &