๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 15 Haziran 2012, 19:03:51Konu Başlığı: Meyvelerin Olgunlaşmadan Satımı
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 15 Haziran 2012, 19:03:51
c- Meyvelerin Olgunlaşmadan Satımı {Muhadara)

Gerçekte muhadara kelimesi meyve ve hubu­batların olgunlaşmadan önce satımını ifade eder. Bu alışveriş tipi de olgunlaşma döne­minde oluşabilecek ve alıcıyı perişan edecek çok çeşitli sebeplere (hastalıklara, fırtınaya .... vb.) karşı alıcının menfaatini korumak ama­cıyla Rasulullah tarafından nehyedilmiştir.

Zeyd b. Sabit'in nakline göre Rasulullah döneminde bazı kişiler olgunlaşmamış yaş, hurmaları (ağaç üstünde, tahmin üzere) alırlar, satarlardı. Mahsûl toplamldığı sırada müşteri mahsûle; duman dokundu, hastalık geldi, ermeden bozulup döküldü, afat arız oldu diye­rek türlü bahanelerle dava ve muhaseme eder­di. Bunun üzerine Rasulullah, "Mademki idrak olmadık mahsûlün mübayeesini bırak­mayarak ihtilafa düşüyor, birbirinizden şika­yetçi oluyorsunuz, bir daha hurma (ve mey-ve)yı ağaç üzerinde salahı zahir oluncaya ka­dar alıp satmayınız" buyurmuştur. (Buhari). Abdullah b. Ömer, Câbir b. Abdullah ve Said b. Sabit'den rivayet olunduğuna göre, Rasu­lullah olgunlaşmayan hurmanın ve ağanp hastalanma tehlikesini atlatmayan başağın ti­caretini hem alıcıya hem de satıcıya nehyetmiştir. (Buhari). Enes b. Malik'den rivayet olunduğuna göre Rasulullah, "Meyveyi ol­gunlaşmadan satmayınız" buyurmuş, bu ifa­dedeki 'olgunlaşmadan' kaydının ne demek ol­duğu sorulunca da, "Kızarmadan" cev,abını vermiş ve ilave etmiştir: "Şayet Allah o mey­veleri kısmet etmezse, sizden biriniz hangi hakla kardeşinin parasını alacak?" (Buhari). Yukarıda zikredilen hadislerin incelenmesi, tahmin ve spekülasyon üzerine kurulu olan ve bu yüzden de şans yahut kumar unsuru ihtiva eden bütün akit ve satışları Rasulullah'ın yasakladığını gösterir.