ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > İdeal Bir Tacir Olarak
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İdeal Bir Tacir Olarak  (Okunma Sayısı 941 defa)
22 Haziran 2012, 18:17:24
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 22 Haziran 2012, 18:17:24 »İdeal Bir Tacir Olarak

Peygamber bir tüccar olarak gönderilme­miştir. O, bir hadislerinde "Bana servet topla­mam için veya tacir olmam için vahiy inmedi." buyurmuştur.

Ticarette başarı; doğruluk ve müşterilerle dürüst ilişki kurmaya bağlıdır. Bu prensip et­rafında Peygamber başarılı bir tacir olmanın en iyi yollarını göstermiştir. Hz.Hatice ile ev­lenmeden önce Suriye, Yemen ve benzeri bir kaç yere onun temsilcisi olarak gidip, oha, umulmadık bir servet kazandırmıştı. Daha önce Hatice ile pek çok mümessil çalışmış olmasına rağmen hiç birisi Hz. Muhammed kadar tat­min edici şekilde çalışmamıştı. O, Hz. Muham­medın dürüstlüğü, namusluluğu, iyi dav­ranışları ve iş kabiliyetinden o kadar memnun kaldı ki, bu özellikleri onun muhabbetini ve ala­kasını çekerek genç Muhammed'e evlilik tekli­finde bulunma neticesini getirdi. Peygamber dürüstlük ve güvenilirlik prensiplerine bağlı ka­larak ticarette nasıl muvaffakiyete erişilebile­ceğini göstermiştir.

Ticaret refahın ve zenginliğin temel unsurları­dır. Bu yönüyle de endüstri, tarım ve hizmet sektörüne üstünlüğü vardır. Milletler tarihi, ti­caret ile uğraşan insanların nasıl güçlenip ge­liştiklerini göstermektedir. Bu sebepten dolayı Peygamber; "Ticaret yapın, zira rızkın onda dokuzu ticarettedir." buyurmuştur. Kur'an'da "Gündüzü geçim(iniz için çalışıp kazanma) za­manı yaptık." ifadesi yer alır. (78:11).

Bu emir, insanların şu veya bu şekilde çalışarak azıklarım kazanmaları ile ilgili bir emirdir. Kur'an, ayrıca insanları ticarete teşvik de etmek­tedir: "Rabbinizden zenginlik istemeniz de bir günah yoktur."-"Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılm ve Allah'ın lûtfundan (nasibi­nizi) arayın... "(62:10),"Allah, ahş-verişi (tica­reti) helâl, faizi haram kılmıştır." (2:275).

Peygamber: "Helâl kazanç peşinde koşmak farzdır" buyurmuştur. İslâm devletinin ilk Hali­fesi olan Hz. Ebubekr, kumaş ticareti yapardı. Mü'minlerin emîri Pers ve Bizans ülkelerinin fatihi Hz. Ömer hububat ticareti, Hz. Osman ise kumaş ticareti yapardı. Yine, bilindiği gibi Ebu Hanife de kumaş işinden rızkını sağlamaya çalışırdı.

Medine'ye hicret edenlere Peygamber ticaret ile uğraşmalarım tavsiye etmiş, onlar da bu yolla kısa zamanda maddî durumlarını düzeltmişler­di. Dinleri sebebiyle hicret etmiş insanların tica­retle uğraşarak günlük nzıklarmı temin ettikle­rini gösteren sayısız Örnekler vardır. Bu sebeple Peygamber ticarete ve İş hayatına büyük önem vermiştir.

Dürüstlük ve İyi Muamele: Peygamber ti­carette dürüst ve müşterilere karşı nâzik olun­ması için kurallar bırakmıştır. Bunlar ticarette başarının anahtarı ve temel prensipleridir. Uzun vadede, bütün sahtekârlar kaybeder, doğrular kazanır. Bu prensiplere uymadıklarından dolayı pek çok ferdî veya kollektif iş ve ticarî teşebbüs yara almış, veya batmıştır. Bir tacir için en önemli şey iyi niyettir. İyi niyete, dürüstlük ve müşterilere karşı nâzik olmakla ulaşılır. Bu, in­sanlar için dünyadaki refahın yanında Kıyamet Günü'de de büyük mükâfat vardır. Peygamber'e göre ticaret hayatında dürüstlük ve iyi mua­mele yanında şu prensiplere de yer verilmeli­dir:   

1- Satıcı malını methetmemeli, alıcı da kötülememelidir. Bu mevzuda yine Peygamber'ı dinleyelim: "Malını satarken medhetmeyen, alırken de zemmetmeyen tacirin kazancı, ka­zançların en temizlerindendir." Mal sahibi, müşterisine malı hakkında yalan söylememeli, hile yapmamalıdır. Peygamber: "Bir satış ya­parken 'aldatma yok' deyin," buyurmuştur.

2- Alış-veriş ve alacakların tahsilinde müsa­mahalı olunmalıdır. Nakit Ödeyemeyen müşte­riye süre verilebilir, ödemeye güçleri olmayan­ların borçlarının tahsilinden vazgeçilebilir. Bir hadiste, bir kişinin dünyada ticaret yaparken in­sanlara nezaketle muamele ettiği, onlara zaman tanıyıp ihtiyacı olanlara borcunu bağışladığı için Cennet'e girdiği bildirilmişti.

3- Alış-verişte lüzumsuz yeminden kaçını­lmalıdır. Rasulullah'ın bu husustaki hadisleri şöyledir: "Yemin kazancı arttırır, fakat bereketi yok eder." "Allah; kıyamet gününde, çok yemin eden satıcının yüzüne bakmaz. "Yemin müşte­riyi tesir altında bırakır. Kendi iradesiyle malın en uygununu seçme imkânından mahrum eder. Lüzumsuz yemin, yeminin inandırıcılık vasfını da kaybettirir.

4- Alış-verişte taraflardan birisi pişman olursa, onun isteğine uymak iyi olur. "Kim alış-verişte, müslümanm akdi bozma isteğine uyarsa, Allah da onu kıyamet gününde kayıp düşmekten ko­rur.".. Satım işi karşılıklı rıza ile veya teklif ve kabul ile sona erer. "İki kişi karşılıklı rızaları ol­madan ayrılmasın." buyurulmuştur.

5- Satıcı ölçü ve tartıya son derece dikkat etme­lidir. Bu konuda Kur'an'da Mutaffifîn Suresi'nde şunlar zikredilir: "Ölçü ve tartıda hile ya­panların vay hâline! Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttı­kları zaman (ölçü ve tartıyı) eksik yaparlar. On­lar, tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?" (83:1-4). Allah rasulü de ölçü ve tartı kullananla­ra hitaben şunları buyurmaktadır: "Ölçüden ve tartıdan eksilttiğinden dolayı rızkı kesilmeyen hiç kimse yoktur." "Şüphesiz ki, sizlere, önceki milletlerin onlarla cezalandırıldıkları işler ema­net edilmiştir."

6- Bir kimse, bir malın parasını önceden öde­miş olsa bile, mal kendisinin eline geçmeden o malı başkasına satm amalidir. Peygamber: "Bir kimse henüz kendi mülkiyetine girmeyen bir malı başkasına satmasın." buyurmuştur.

7- Ticarî hayatta, başkalarının iş ve gelir saha­larını daraltmaktan ve rekabetten kaçınıl­malıdır. Aksi halde ticarî hayat kıskançlık ve düşmanlık üzerine bina edilmiş olur. Meslek-daşlannı kötüleyerek, müşterileri sadece kendi­sine   çekme   gayretleri,   müslüman   için düşünülmesi bile çirkin olan hareketlerdir. Rasulullah: "Haset etmeyin, birbirinize sırt çe­virmeyin, alâkayı kesmeyin. Ey Allah'ın kul­ları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun!"ve "Ateşin odunu yeyip bitirdiği gibi haset de iyi amelleri öylece yer bitirir." buyurmuştur,

8- Karaborsadan sakınılmalıdır. İnsanlar için hayatî önemi olan İhtiyaç maddelerini, piyasada darlık meydana getirmek, daha pahalı satabil­mek için depo etmek demek olan karaborsa (ih­tikâr) dinen ağır bir suçtur. Bu hususta Peygam­ber şöyle buyurmuştur: "Bir yiyecek madde­sini kırk gece saklayan Allah'tan uzaklaşmış olur. Bir beldede bir kişi aç olarak sabahlarsa Allah'ın himayesi onlardan uzak olur."

9- Malların fiyatları sabitleştirilmemelidir. Enes (r.a), bir gün fiyatların çok yükseldiğini ve Peygamber'e "Ey Allah'ın rasulü! Bizlere sa­bit bir fiyat belirle, "dediklerini rivayet etmiştir. Bunun üzerine Peygamber: "Şüphesiz ki fi­yatları  yükselten,  indiren,  bolluk  veren, maişetimizi temin eden Allah'tır." buyurdu. Bu ise ticarî hayata dair meseleler için önemli bir konuyu izah etmektedir. Fiyatların sabitleştirilmesİ durumunda, ticarî teşebbüsler yapılama­yacak, iş dünyası durgunluğa düşecektir.

Endüstri: Endüstriyel teşebbüsler konusunda da, O'nun getirdikleri en güzel ve isabetli pren­siplerdir. Peygamber; "Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlısını yeme­miştir, "buyurmuştur.

Günlük hayatımız için bir çok şeye ihtiyacımız vardır; gıda, elbise, kapkacak, alet-edevat vb... Kendimizin ve ailemizin giyim ihtiyacını karşı­lamamız gerekecektir, kapkacaklanmızı kendi­miz hazırlamalıyız, ekmek için ürünlerimizi ye­tiştirmek, toprağı işlemek zorundayız. Kısaca kendi ellerimizle yapmamız gereken yüzlerce şey vardır. Bunun böyle ifade edilmesi sınaî teşebbüsler için ne büyük bir Öğretidir. Her fer­din bu tür girişimlere yönelmesi, toplu olarak sonuçta ülkenin refahını artıracaktır. Peygam­ber: "Muhakkak ki yediklerimizin en temizi, kendi elimizle kazandığımızdır." buyurmuştur. Bu hadis endüstriyel faaliyetler, fabrikalar, işletmeler kurmak için temel etken olan kendine güveni de teşvik etmektedir.

Yukarıda görüldüğü gibi Muhammed en ide­al bir iş adamı olarak, ferdin ve ülkenin gelişme­sini sağlayacak olan ticaret ve iş kurallarını ge­tirmiştir.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İdeal Bir Tacir Olarak
« Posted on: 21 Eylül 2019, 07:52:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İdeal Bir Tacir Olarak rüya tabiri,İdeal Bir Tacir Olarak mekke canlı, İdeal Bir Tacir Olarak kabe canlı yayın, İdeal Bir Tacir Olarak Üç boyutlu kuran oku İdeal Bir Tacir Olarak kuran ı kerim, İdeal Bir Tacir Olarak peygamber kıssaları,İdeal Bir Tacir Olarak ilitam ders soruları, İdeal Bir Tacir Olarakönlisans arapça,
Logged
02 Mart 2015, 19:31:54
ilknur8c

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 12


« Yanıtla #1 : 02 Mart 2015, 19:31:54 »

Peygamberlerde ekmeklerini farklı işlerde çalışarak kazanmışlardır. Ama doğru yoldan sapmamışlardır.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Mart 2015, 20:08:55
❣ Muhammed ❣
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #2 : 02 Mart 2015, 20:08:55 »

Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah...Peygamber efendimize vahiy ticaret gibi alanlar için inmemiştir.Efendimize vahiy inmesi büyük bir mucizedir.Efendimiz bu vahiyle islam dinini yaymıştır.efendimiz ticarette başırıya nasıl ulaşılacağınıda göstermiştir.Ama hala haram para kazananlar var. Rabbim onları ihsa etsin İnşaAllah...Rabbim (celle celaluhu) razı olsun paylaşımdan dolayı İnşaAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &