๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Siret Ansiklopedisi => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 27 Temmuz 2012, 13:48:42Konu Başlığı: Ferdî Ve Toplumsal Sorumluluk
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 27 Temmuz 2012, 13:48:42
Ferdî Ve Toplumsal Sorumluluk

Hz. Peygamber  ferdi, Allah'a ve diğer ya­ratıkların haklan (hukukullah ve hukuku l-ibâd) hususunda eğittikten sonra; insanları, "emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker" şeklinde tezahür eden sosyal vazifelerini ayrı ayrı ve toplu olarak ifa etmeye teşvik etti. Bu durum, Kur'ân-ı Kerim'de şöyle belirtiliyor: "O (Allah'ın dinine yardım ede)nleri yeryü­zünde iktidara getirdiğimiz takdirde (zorbala­rın yoluna sapmazlar, bilakis) namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeğe çalışırlar..." (22: 41). Al-i îmrân Sûresinde de şu ifadeler vardır: "İçi­nizden hayra çağıran, iyiliği buyurup kötülük­ten men'eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (3: 104).

Her müslüman, "emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker" vazifesini, hem ferdî hem de toplu olarak ifa etmeye mecburdur.

Rasûlullah bunun önemini şu hadîs-i şerif­lerle vurguluyor:

1- "Sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin, gücü yetmez­se diliyle değiştirsin. Buna da gücü yet­mezse bari kalben buğzetsin ki bu sonun­cusu imanın en alt seviyesidir." (Müslim).

2- "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ya iyiliği emreder, kötülükten sa­kındırırsınız veya Allah sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz de icabet olunmaz." (Tirmizî).

3- "Yeryüzünde bir günah işlendiğinde, onu görüp de tasvip etmeyene, orada bulunma­yan kimse gibi muamele edilir. Fakat ora­da olmadığı hâlde işlenen günahı tasvip eden kimseye, ona iştirak eden gibi davranılır." (Ebû Davud).

4- "Bir kimse halkın ortasında itaatsiz bir şe­kilde davrandığında, halk muktedir olduğu hâlde onu engellemezse, Allahü Tealâ on­ların hepsini bu dünyada iken cezalandı­rır." (Ebû Dâvud, îbn-i Mâce).

Bu âyet-i kerimelerle, Rasûlullah'in hadîs-i şerifleri, "emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker"in önemini açıkça göstermektedir. Toplumun birer elemanı olan "İslâm Ümme-ti"nin her mensubunca fert fert îfâ edilmesi gereken bu görev, her halükârda yerine geti­rilmelidir. Bunun herhangi bir şekilde ihmali veya ertelenmesi toplumda varolan iyi ile kö­tü arasındaki çok nazik dengenin sarsılması, hatta bozulması anlamına gelir. Sözkonusu denge iyi ve gelişmiş bir toplumun esasıdır. Bu denge, aşırılıklar ve haksızlıklarla sarsıla­rak ifsat olurken dürüst ve iffetli insanlar ses­siz kalıp bozulmaya kayıtsız kalıyorlarsa, o zaman böyle bir toplum yıkılmaya ve yok ol­maya doğru sürüklenecektir (17: 16).