ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Emek Sermaye İlişkisi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Emek Sermaye İlişkisi  (Okunma Sayısı 1316 defa)
19 Haziran 2012, 09:18:59
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 19 Haziran 2012, 09:18:59 »Emek-Sermaye İlişkisi

Modem endüstriyel sistem emek ile sermayeyi, kapitalist Ülkelerde menfaatleri daima çatı­şan ve bu iki unsurun büyük ölçüde israfına yol açan iki düşman kampa ayırmaktadır. Emeğin haklarını koruyacak kanuni tedbirlere rağmen ihtilafları azalmamış aksine özellikle İngiltere ve Amerika'da son yıllarda artmıştır. Hatta işçi sendikası hareketi amacına ulaşma­da başarısızlığa uğramış ve bu ülkelerde her endüstride çok sık yasal olmayan grevler ya­pılmıştır. Batılı ülkeler her yıl, özellikle İngil­tere, grevden dolayı mallarını zamanında tes­lim edememesi nedeniyle milyonlarca paund değerinde zararla karşılaşmıştır.

Emek ve sermaye arasındaki rekabet ve çatış­ma bir İslâm Devletinde doğmaz. İslâm emek ve sermayeyi menfaatleri çarpışmayacak bir tarzda kardeşlik ve arkadaşlık zinciriyle bağ­lar. İslâm diğerlerinin hakları adalet, eşitlik, sevgi ve etkinlik İçin ortak ulvî güven duygu­sunu, iyi niyeti ve saygıyı teşvik eder. Bir müslüman sermayedar sanayileşmedeki yega­ne amacı vurgunculuk ise, gerçek bir mümin olamaz. Tersine o, sermayesini cemiyete fay­dalı işletmelere ve endüstrilere yatıracak ve sonra oradan elde ettiği herhangi bir kâr için Allah'a minnettar kalacaktır. Onun endüstri ve diğer teşebbüslerdeki yatırımlarında temeİ amacı Allah rızası için beşeriyete hizmet et­mek olacaktır. Açıktır ki, O da verimliliğini arttırmaya çalışacak, fakat bu onun için üreti­mi arttırmada tek saik değildir. O, daima üre­timde kendisine yardım edenler kadar toplu­mun daha iyiye gitmesini dikkate alacak ve kamu yararı ile kendisiyle çalışanların refahı pahasına daha yüksek verimlilik sağlayan planını uygulamayacaktır.

Bu, İslâm'ın gerçek inananlarda geliştirdiği diğer insanlara karşı iyi niyet ve sevgi duygu­sundan dolayıdır. Ve İslâm temelde ahlâki eğitim ve Allah'ın peygamberlerinin hayatla­rından yaşanılan örneklerle emek ve sermaye arasındaki iyi ilişkileri teşvik eder. Hz. Mu­sa'nın kıssasında endüstriyel ilişkileri düzen­lemede ve emek ve sermaye arasındaki bu uyuşmazlığa son verme konusunda bizim için ders vardır. Mısır'da bir adamın öldürülme­sinden sonra, Hz. Musa Medyen'e döndü ve Hz. Şuayb'ın kızı, babasına, sağlıklı (güçlü) ve güven dolu bir kişi olarak Musa aleyhisselâmı istihdam etmesini şu şekilde tavsiye etti: "O iki kadından biri dedi ki: 'Ba­bacığım onu (davarları otlatmak için) ücretle tut. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı o, güvenilir, güçlü bir adamdır." (28: 26).

Bir işçinin gerekli vasıflarının tasvirinden sonra Kur'ân-ı Kerim iyi vasıflara sahip bir işvereni şu şekilde zikretmektedir: "(İhtiyar adam, Musa'ya şöyle) dedi: '-Bana sekiz yıl ücretle çalışmak üzere, şu iki kızımın birini sana nikah etmek istiyorum. Eğer on seneyi tamamlarsan bu da senden (bir fazlalık). Bu­nunla beraber seni zorlamak istemiyorum. İn-şaallah beni dürüst kimselerden bulacaksın." (28: 27).

Burada, sermayedarlara çalışanlarına karşı merhametli olmaları, onların haklarını hemen Ödemeleri ve işte diğer imkanları ile kolaylık­ların sağlamaları konusunda ders (uyarı) var­dır. İşçiler için de topluma ve işverenlere kar­şı görevlerinde dürüst ve çalışkan olmaları emredilmektedir. İşçi ve işverenler biribirlerine karşı görev ve sorumluluklarını bu anlayış­ta yerine getireceklerdir.

Sorumluluk duygusu beşeri ilişkilerin temeli­dir ve İslâm müntesipleri (inananları) arasın­da bu ruhu ahlâkî eğitimle geliştirmeye çabalamıştır. Kur'ân-ı Kerim kesin bir şekilde tüm müslümanlara, sadece Allah'ın rızasını kazan­mak için birbirlerine karşı çok müşfik ve kar­deşçe davranmalarını emretmektedir: "Mü'minler (dinde) ancak kardeştirler. Onun için (ihtilaf ettikleri zaman) iki kardeşinizin arala­rını düzeltin ve (Allah'ın emrine muhalefet et­mekten) sakının ki, merhamet olunasınız." (49: 10) ve müslümanlardan ayrılıkları gizle­meleri ve İslâm kardeşliğinde birleşmeleri şu şekilde istenmektedir: "Toptan Allah'ın dini­ne (şeriatına) sımsıkı sanlın. Birbirinizden ayrılıp dağılmayın. Allah'ın üzerinizdeki (İslâm) nimetini düşünün ki, cahiliyet devrin­de birbirinize düşmanlar iken o, sizin kalple­riniz arasında ülfet (yakınlık ve sıcaklık), meydana getirdi de onun nimeti sayesinde din kardeşleri oldunuz." (3: 103). Bu ayette, müslümanların birbirlerine kardeş gibi dav­ranmaları ve kendi aralarında herhangi bir ih­tilaf olmaksızın barış içinde yaşamaları halin­de, Allah'ın rahmeti vadedilmektedir. Emek ile sermaye arasındaki uyuşmazlık, siyasî ve­ya endüstriyel olsun, müslümanlar bu uyuş­mazlıklara son vermeye ve İslâm kardeşliğin­de birleşmeye çağrılmaktadır. Bu, zâlim ve insafsız işverenlere hatalarını düzeltmeleri için açık bir emirdir; aksi takdirde Allah'ın Rahmet ve merhametinden yoksun kalacak­lardır. Başka bir açıdan ele alındığında, işve­renin işçiyi meşru ve haklı payından mahrum bırakan bu İnsafsız davranışı, işçiler tarafın­dan başvurulan grev veya endüstriyel hare­ketlerle kendilerini kârdan mahrum bıraka­caktır.

Gerçekten, hakiki müminler sevgi ve şefkat bağlarıyla birbirlerine bağlı ve menfaatleri müşterek (aynı) olan kimselerdir. Bundan do­layı, müslüman bir işveren emeğin menfaatle­rine karşı kendi mefaatlerinİ elde edemez. Çünkü, farklı kapasite ve pozisyonlarda olsa da, Allah'ın rızasını kazanmak için topluma hizmet etmeye çalışmaktadırlar. Bu durumda bîrinin diğerine iyi davranmaması için sebep yoktur. Ortak problemlerini dostça çözmede kardeşler olarak birinin diğerine yardım et­mesi ve çalışması çok tabüdîr.

Rasûlullah söz ve fiiliyle emek İle sermaye arasındaki bu ilişkilerin kuvvetlenmesine yar­dımcı olmuştur. O, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için biri diğerine yardım ettiği ve herkesin birlikte çalıştığı eşit bir toplum mey­dana getirdi. Ebu Musa'ya göre Rasûlullah şöyle buyurdu: "İnananlar birbirleriyle ilişki­lerinde biri diğerini tamamlayan vücutfun parçası) gibidirler." Sonra Rasûlullah (par­çaların bütün ile ilişkisini göstermek için) bir elinin parmaklarını diğer elinin parmaklan, arasına geçirdi (Buhari). Veda haccında müs-lümanlara hitab ederken Rasûlullah şöyle buyurdu: "İyi biliniz ki, bir nıüslüman diğer müslümanm kardeşidir ve bütün müslümanlar birbirlerinin kardeşidirler. İzni olmaksızın hiçbir kimsenin başkasının bir şeyini zorla al­ması meşru değildir. Kim bu işi yaparsa ken­disi için günah işlemiş olur. Sakının! (Al­lah'ın size) emrini iletiyorum." (Taberi).

Böylece İslâm, bu tür ahlâkî düsturlarıyla emek ile sermaye arasındaki ilişkileri düzen­lemede sosyal bir yapı kurmaya çalışmakta­dır. İslâm ilgili taraflara işlerini sevgi, şefkat ve iyi niyetle kardeşçe düzenlemeyi emret­mektedir. Diğer bir ifadeyle, başka İnsanlara iş yaparken yalnız kendi menfaatlerini gözet-memeli, aynı zamanda kardeşlerinin menfaat­lerini gözetmeli ve kendileri için istediklerini kardeşleri için de istemelidirler. Uygulamada­ki problemler bu ruhla çözümlenirse, emek ile sermaye arasında herhangi bir uyuşmazlık olmayacaktır. Onlar arasında herhangi bir konuda görüş ayrılığı olursa, taraflardan biri haksızlığa uğramasın diye, İslâm devleti adalet ve eşitlik prensibiyle mesele hakkında hüküm verme ve müdahale konusunda kanuni hak ve ahlâki yükümlülüğe sahiptir.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Emek Sermaye İlişkisi
« Posted on: 26 Ağustos 2019, 05:42:32 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Emek Sermaye İlişkisi rüya tabiri,Emek Sermaye İlişkisi mekke canlı, Emek Sermaye İlişkisi kabe canlı yayın, Emek Sermaye İlişkisi Üç boyutlu kuran oku Emek Sermaye İlişkisi kuran ı kerim, Emek Sermaye İlişkisi peygamber kıssaları,Emek Sermaye İlişkisi ilitam ders soruları, Emek Sermaye İlişkisiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &