Din Psikolojisi Soru-Cevap

(1/1)

✿ Reyyan ✿:
                                                            DİN PSİKOLOJİSİ

S-1) Nefs nedir?
C-1) Ruh ve bedenden oluşmuş,benlik şuuruna sahip bütün halindeki somut insan, beşeri kişilik, kişinin zatı, insan şahsiyetinin temayülleri olarak anlaşılabilir.

S-2) Kur’anda en geniş şekilde bahsedilen konu hangisidir?
C-2) İman ve inkar psikolojisi.

S-3) Hz.Peygamber hangi genç yahudinn bazı olağn dışı hallerini müşahedeye tabi tutmuştur?
C-3) İbn Sayyad.

S-4) ilmi ahval nedir?
C-4) Sufinin tecrübe ettiği iç tecrüceler,duygu ve heyecanlar bütünüdür.

S-5) Haris el-Muhasibi kimdir?
C-5) Şuur halleri ve iç yaşantıları sistemli olarak incelemeyi bir metot olarak geliştiren Müslüman bir psikologdur.

S-6) Muhasibiye göre nefs ve anlama nedir?
C-6) İnsan kişiliğinde yer alan içgüdü istek ve eğilimler bütünüdür.

S-7) Muhasibiye göre marifet nedir?
C-7) Kalbin kendine ait bir idrak şeklidir.

S-8) Muhasibiye göre niyet nedir?
C-8) Dini-Ahlaki davranışın değerinibelirleyen şeydir.

S-9) Muhasibiye göre ölüm şuuru nedir?
C-9) Kişinin dini arzu ve niyetini güçlendirici bir imkandır.

S-10) Farabi psikoloji görüşlerinde hangi düşünürden etkilenmiştir?
C-10) Aristo.

S-11) insan nefsi düşünme,arzu etme, haya ve duyum güçlerinden oluşur görüşü kime aittir?
C-11) Farabi.

S-12) Vahiy tecrübesini anlayabilmek için rüya olayı bir anahtar görevi yapar. Örneği kime aittir?
C-12) Farabi.

S-13) Rsikoloji alanında en geniş inceleme ve eserlere sahip olan düşünür kimdir?
C-13) ibn Sina.

S-14) Hipnoz,mucize,nazar,büyü gibi olayları ruhun diğer ruhlar ve bedenler üzerindeki etkisi diye açıklayan düşünür kimdir?
C-14) ibn Sina

S-15) Duyu teorisi batılılar tarafından kabul gören düşünür kimdir?
C-15) ibn Sina.
S-16) Dış duyuları dokunma,tatma,koklama,işitme,görme olarak sıralayan kimdir?
C-16) ibn Sina.

S-17) iç duyuları ortak duyu,hayal gücü, tahmin gücü,ilham,rüya, ve vahiy olarak sır.kimdir?
C-17 ibn Sinai

S-18) Ölüm korkusundan kurtuluş adlı eser kime aittir?
C-18 ibn Sina.

S-19) Şahsi dökümanlara dayanan aşk psikolojisi adlı eser kime aittir?
C-19) ibn Hazm.

S-20 Aşkı; Ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir.şeklinde tanımlayan kimdir?
C-20) ibn Hazm

S-21) iç gözleme dayalı davranış tahlillerine akli ve nazari düşüncelerden daha fazla önem veren kimdir?
C-21) Gazali.

S-22) İslam psikolojisinin temel kavramlarını ruh,nefs,akıl ve kalp olarak nitelendiren düşünür kimdir?
C-22) Gazali.

S-23) Nefsin beden ile münasebetini suretin hayal ile münasebetine benzeten düşünür kimdir?
C-23) ibn Rüşd

S-24) Nefs cüz-i suretlerin prensibi,akıl ise külli suretlerin prensibidir görüşünü hangi düşünürler benimsemiştir?
C-24) Aristo ve ibn Rüşd

S-25)  Din ne yalnızca düşünce ne sırf duygu nede uygulamadır.insan kişiliğinin bütününün bir ifadesidir tezi kime aittir?
C-25) Muhammed ikbal.

S-26) Psikolojinin dini hayattan uzak kaldığını tenkit eden düşünür kimdir?
C-26) M.ikbal.

S-27) Dinin asıl amacı sağlam bir yapı hazırlayarak insan kişiliğini kuvvetlendirmektir. Tezi kime aittir?
C-27) M.ikbal.

S-28) Din psikolojisinin kurucusu kabul edilen düşünür kimdir?
C-28) W.James

S-29) Dünyada ilk psikoloji enstitüsünü kuran kimdir?
C-29) W.Wundth

S-30) Din psikolojisi çalışmalarının en yoğun olduğu bölge neresidir?
C-30) A.B.D
S-31) Dinin subjektif olduğu kadar tarihi,kültürel  ve sosyal varlığını bir bütün olarak ele almanın gereğine işaret eden düşünür kimdir?
C-31) Vergote.

S-32) insan zihnini onun iç dünyasını bu dünyanın dışa yansıyan yönünü ve insanlarla olan ilişkilerini bir bütün halinde araştıran bilim dalı hangisidir?
C-32 Psikoloji.

S-33) Mukaddes olanın içte yaşanması ve yüceltilmesi ne ile ifade edilir?
C-33) Din.

S-34) Fertlerin duygu yoğunluğunu ön plana çıkararak değer verdikleri bazı güçlere yönelmeleri ve bağlanmaları şeklinde ifade edilen kavram hangisidir?
C-34) inanç.

S-35) Beş duyu yoluyla zihne alınan obje,kavram ve olayların zihinde yeniden canlandırılması ve şekillendirilmesine ne denir?
C-35 Dini Tasavvur.

S-36) Dindar kişilerin belli fiil,tutum yada davranışlar göstermeleri ne ile ifade edilir?
C-36 Dini Pratikler.

S-37) Kişinin içten gelen enerjisine karşı aldığı dini eğitim ve inançla bu iç enerjinin dengelenmesiyle ortaya çıkan benliğe ne denir?
C-37) Dini Benlik.

S-38) Din psikolojisini genel psikolojiden ayıran en önemli fark nedir?
C-38) Sadece inanan insanı ele alıp incelemesidir.

S-39) Dinin insan ruhundaki temel özelliklerini ve davranışlara yansıyan etki durumlarını araştıran disiplindir. Bu tanım hangi kavramı ifade eder?
C-39) Din Psikolojisi.

S-40) Dini yaşayışın gerek insanın kendisinde gerekse başkalarındaki psikolojik öğelerini tanımaya çalışmak ve bunları metotlu bir biçimde araştırarak bilimsel gerçekler halinde ortaya koymaktır. Bu tanım hangi kavramı ifade eder?
C-40) Din Psikolojisinin amacı.

S-41) Düşünceye dayalı metotlar kaç tanedir?
C-41) Üç tane. Dini esaslara dayalı açıklama metodu, Fonomenolojik metod, Analitik metod.

S-42) Fenomenolojik metod nedir?
C-42) Ruhsal olayların belirtilerini ciddi ve ayrıntılı bir şekilde anlamaya çalışarak tasvir eden bir metoddur.

S-43) Fonomenolojinin kurucusu kimdir?
C43) Edmund Husserl.

S-44) Kişinin yalnızca kendini gözleme ve incelemesine ne denir?
C-44) Subjektif metod.
S-45) Din psikolojisinde anket metodunu ilk uygulayan kimdir?
C-45) S.Halled.Starbuck

S-46) Din psikolojisi hangi bilimlerin dallarından yararlanır?
C-46) Psikolojik bilimler,Ana bilimler.

S-47) Dini,tecrübenin,mantık dışı gerçeklerine bağlı olmak ve boyun eğmek şekinde tarif eden kimdir?
C-47) Juna.

S-48) İlk psikoloji laboratuarını kuran kimdir?
C-48) Wilhelm Wundt.

S-49) Psikanalizm ekolunun kurucusu kimdir?
C-49) Freud.

S-50) Din psikolojisinin temel konusu nedir?
C-50)Dinsel yaşamın,ruhsal yapısını kavramaktır.

S-51)Dine dönüşün diğer adı nedir?
C-51)İhtida.

S-52)Dinden dönüşün diğer adı nedir?
C-52)İrtidat.

S-53)İstidat ne demektir?
C-53)Fıtrat.

S-54)Beş duyu yoluyla alınan dış etkilerin insanın iç dünyasında meydana getirdiği ruhsal değişime ne denir?
C-54)Duygu.

S-55)Bir kimsenin dine sahip olması demek,onun kendini bilinçli bir biçimde bütün arzularının ve ideallerinin gerçekleşeceği yüce bir alemin içinde hissetmesi demektir.Görüşü kime aittir?
C-55)Freienfels.

S-56)Felsefede psikolojiyi fizyoloji ile açıklayan ekolun kurucusu kimdir?
C-56)Ribot.

S-57)İnsanın korktuğunda sığınacağı,kendisi gibi ruh ile bedeni olan bir varlık hayal etmesine din psikolojisinde ne denir?
C-57)Antropomorfizm.

S-58)Tek tanrıcılığın diğer adı nedir?
C-58)Monoteizm.

S-59) Tanrının,ilim ve akıl yoluyla değil,sezgi ile,kalp yoluyla bilineceği görüşü ne ile ifade edilir?
C-59) Mistisizm.

S-60) Dini inancın yaşandığı eylemler vasıtasıyla hayatta kalan bir eğilim olduğunu,yaşanmadığı taktirde öleceğini,yok olacağını belirten düşünür kimdir?
C-60) Antonie Vergote.

S-61) En ilkel din olduğu ileri sürülen inanış hangisidir?
C-61) Totemizm.

S-62) Davranış psikolojisinin anlayışına göre düşünce ne demektir?
C-62) Ferdin kendi kendisiyle içten sessiz konuşmasıdır.

S-63) Kişinin dini istekleri ve yasakları doğrultusunda davranışlarını ayarlama gücüne ne denir?
C-63) Dini irade.

S-64) İnsanın içinde geçen ruhsal olaylar hakkında bilgi edinmesine ne denir?
C-64) Şuur.

S-65) İngiliz antropoloji ekolü kurucusu kimdir?
C-65) Taylor.

nihalturkmen:
Allah razı olsun...

Hatice Akdağ 8:
Allah Bu bilgiyi bizimle paylaşan mümin kardeşlerimizden razı olsun .   

   Teşekürler

Gözdenur 8:
Bizimle bu bilgileri  paylasandan  Rabbim razi olsun  insAllah

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc