ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Sahih-i Müslim Muhtasarı => Konuyu başlatan: Vatan Var Olsun ! üzerinde 10 Kasım 2011, 15:36:51Konu Başlığı: Peygamberlik Mührünün İspatı
Gönderen: Vatan Var Olsun ! üzerinde 10 Kasım 2011, 15:36:51
30- Peygamberlik Mührünün İspatı, Sıfatı Ve Peygam­ber (s.a.v.)’in Vücudundaki Yeri


2138- Câbir b. Semure (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Ben, Resulullah (s.a.v.)'in sırtında güvercin yumurtası gibi bir peygam­berlik mührü gördüm.”

2139- Sâib b. Yezîd (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Teyzem beni Resulullah (s.a.v.)'e götürüp ona:

“Ey Allah'ın resulü! Kız kardeşimin oğlu rahatsızdır” dedi.

Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) başımı sıvazladı ve bana bereket duasında bu­lundu. Sonra abdest aldı. Ben de abdest suyundan içtim. Sonra arkasından kalkıp iki omuzu arasındaki gerdek çadırının koca düğmeleri/keklik yumurtası gibi pey­gamberlik mührüne baktım. [458]

2140- Abdullah b. Sercis (r.a)tan rivayet edilmiştir:

“Peygamber (s.a.v.)'i gördüm. Onunla ekmek ve et de yedim veya tirit yedim”

Hadisin ravisi der ki: Abdullah b. Sercis'e:

“Peygamber (s.a.v.) senin için Allah'tan mağfiret diledi mi?” diye sordum. O da:

“Evet! Senin için de diledi!” dedi. Sonra da,

“Hem kendinin, hem erkek mü­minler ile kadın müminlerin günahı için Allah'tan istiğfarda bulun” [459] ayetini okudu.

Abdullah der ki:

“Sonra Peygamber (s.a.v.)'in arka tarafına dolandım. iki omuzunun arasındaki peygamberlik mührüne baktım. Sol küreğinin başında par­makları bir araya getirilmiş el gibi. Üzerinde siğiller emsali benler vardı.” [460]

Açıklama:

 Hâtem kelimesi; hatimden alınmadır. Hatim: Tamamlamak sonuna varmak demektir. Hâtem mühür manâsına gelir ki: Burada ondan sonra Peygamber gelmeyeceğine delil ma­nasınadır.

Kadı Beyzâvîder ki:

“Nübüvvet mührü Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Senem)'in iki omuzu arasındaki eserdir. Geçen ümmetlerin kitaplannda bunun sıfatı beyan edilmiş, gelece­ği va'd edilen Peygambere bir alâmet olmuştur. Bu Peygamber onunla bilinecektir. Bir de Peygamberliğine dokunulmaktan korunmak için verilmiştir. Vesikalandmlan bir şeyin mühür­le korunduğu gibi.”

Peygamberlik mührü ile ilgili rivayetlerin bâzısında mührün üzerinde etten yazılmış “Muhammedurresulullah” cümlesi olduğu bildirilmektedir. Bir rivayette ise içinde “Allahu vahdeh” (Allah birdir) dışında ise “Nereye dilersen oraya git, çünkü muzaffersin” yazılı olduğu bildirilmiştir. Fakat bu rivayet çok zayıftır. Bazıları peygamberlik mührünün nurdan olduğunu söylemişlerdir. Hz. Âişe'nin:

“Peygamber (s.a.v.) vefat ettikten sonra mührü araştırdım. Fakat onun kaldırıldığını gördüm” dediği rivayet olunur.

Bu peygamberlik nişanesinin yeri ve şekline gelince, Hz. Peygamber'in iki kürek kemiği arasında bulunduğu, şeklinin de gerdek çadırının iri düğmesi veya keklik yumurtası büyüklü­ğünde oiduğu hadislerde geçmektedir. Onun, bir et beninden yahut iki et beninin birleşerek güvercin yumurtası kadar büyümesinden ibaret olduğuna dâir rivayetler de vardır. Bunlar onun durum ve mahiyeti hakkında itimada layık sahih haberlerdir. Bunlar dışında bir takım efsânevi rivayetler de vardır ki bunları hadis alimleri redd etmişlerdir. Ibn Hacer el-Heytemi; hadis râvilerinin, peygamberlik mührü ile Hz. Peygamber'in mührünü birbirine karıştırdıklarını söyler.

 
[458] Buhârî, Vudû' 40, Menakib 21, Merda 18, Deavat 31; Tirmizî, Menakıb 11 (3643.

[459] Muhammed: 47/19

[460] Tirmizî, Şemail, 23; Nesâî, Amelu'1-Yevm ve'l-Leyl, 295, 421, 422; Ahtned b. Hanbel, Müsned, 5/82.