Kurban Kesmeden Traş Olan Kimselerin Durumu

(1/1)

Vatan Var Olsun !:
57- Kurban Kesmeden Traş Olan Ya da Cemreye Taş Atmadan Kurban Kesen Kimselerin Durumu


1193- Abdullah İbn Amr İbnu'1-As (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Resulullah (s.a.v.)'i kendisine sorulan sorular ile ilgili şöyle buyurduğunu işit­tim:

“O, Nahr Kurban bayramı günü cemrede dururken yanına bir adam gelip:

“Ey Allah'ın resulü! Ben, cemreye taş atmadan önce traş oldum” dedi. Resulullah (s.a.v.):

“Taşlarını at, zararı yok” buyurdu. Bir başkası daha gelip:

“Ben, cemreye taş atmadan önce Beytullah'a gidip ifaza ziyaret tavafı” yaptım” dedi. Resulullah (s.a.v.):

“Taşlarını at, zararı yok” buyurdu. O gün kendisine bir şey sorulup da:

“Yapın, zararı yok” demekten başka bir şey söylediğini görmedim. [385]

Açıklama:

Konu ile ilgili bu rivayetler, göz önünde bulundurulduğunda konumuzu teşkil eden bu hadiste dört meselenin söz konusu ediidiği,anlaşilmaktadir:

1- Bayramın birinci günü yanlişlıklâ'kurbanı kesmeden traş olmak.

2- Akabe cemresine taşlan atmadan kurban kesmek.

3- Taşları atmadan önce traş olmak.

4- Taşlan atmadan öncelfaza tavafını yapmak.

Bilindiği gibi hac ile ilgili bu fiillerin sırası şöyledir:

a- Bayramın birinci günü önce Akabe cemresine yedi taş atılır.

b- Sonra kurban kesilir.

c- Kurban sonra tarş olunarak ihramdan çıkılmış olunur, daha sonra da Mekke'ye gidilip ifaza tavafı yapılır.

Görülüyor ki, Resulullah (s.a.v.)'e yöneltilen bütün sorular bu sıranın bozulmasıyla ilgili­dir. Hz. Peygamber (s.a.v.), bu soruların hepsine olumlu cevap vermiş, hepsine de “Bu sırayı bozduğundan dolayı bu amellere bir noksanlık gelmediği bu yüzden herhangi bir ceza da lazım gelmez” anlamında “Zararı yok” buyurmuştur.

Hadiste söz konusu edilen bütün bu fiiller, bayramın birinci gününe aittir. Bu fiilleri yaparken aralarındaki sıraya uygun olarak yapmak, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şafiî ile İmam Ahmed'e göre sünnettir. Terkinden dolayı fidye lazım gelmezse de küçümseyerek terk etmek günahkar olur.

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre ise, bu sırayı terk etmekte herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü bu sırayı terk eden kimse, günahkar olmadığı gibi kendisine herhangi bir kefaret de gerekmez.

Ziyaret Tavafı, farz olup haccın bir rüknüdür. Bu tavaf yapılmadıkça, hac tamam olmaz.

1194- Abdullah İbn Abbâs (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Peygamber (s.a.v.)'e; kurban kesmek, traş olmak, şeytan taşlama ve bu hususları önce yada sonra yapma hususunda sorular soruldu. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.):

“Zararı yok” buyurdu. [386]

[385] Buhârî, İlm 23, Hac 131; Ebu Dâvud, Menâste 87, 2014; Tirmizî, Hac 76, 916; Nesâî, Sünenü'l-Kübrâ, Menâsik 2/446, 4106, 4107, 2/447, 4108, 4109; İbn Mâce, Menâsik 74, 3051, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/159, 160, 202.

[386] Btıhârî, Hac 130; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/258, 269.

Emrecanb7:
Peygamber efendimiz her gelene evet demiş ve bütün sorunlar siranin bozulmasından kaynaklanmıştır

Melike B8:
Bu bilgiyi yeni öğrendim.Kurban kesilirken bu çeşit unsurlar yapılacağını bilmiyordum.

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc